Rozhovor: "Pre mnoho ľudí je pohodlnejšie zvaliť zodpovednosť za svoj život na iných."

Rozhovor: "Pre mnoho ľudí je pohodlnejšie zvaliť zodpovednosť za svoj život na iných."

09.04.2021 | Ing. Jozefa Danová | Naďa Trenčanská

"Mediátor aj kouč vedú klientov k nájdeniu najlepšieho riešenia ako pre nich, tak i pre danú situáciu. Snažia sa ich viesť k prijatiu zodpovednosti za svoj život, pretože každý človek má túto zodpovednosť výlučne na vlastných pleciach," tvrdí vyhľadávaná odborníčka.

Prinášame vám druhú časť rozhovoru s mediátorkou, koučkou a autorkou viacerých publikácií,  Ing. Jozefou DANOVOU.

Prvá časť rozhovoru: https://instacks.sk/mediatorka-ked-mate-silne-preco-cestu-ako-najdete-vzdy

 

POKRAČOVANIE:

Vy sa však okrem mediácie venujete aj koučingu. Ako tieto dve odbornosti v praxi prepájate a kedy ich najviac využívate?

Ako som už uviedla, mediácia rieši spory medzi dvomi a viacerými stranami, pričom je dobrovoľná. V praxi sa stáva, že jedna strana chce riešiť konflikt mediáciou, no druhá strana to opakovane odmieta. Vtedy mám pred sebou človeka v konflikte, ktorý chce riešiť a ja mu samému mediáciou pomôcť neviem. Preto som hľadala nástroj, vhodnú metódu pomoci pre  jednotlivca. S koučingom som sa stretla v roku 2006, krátko po tom, ako sa táto metóda začala používať na Slovensku. Cítila som, že koučing ako metóda dokáže ísť ďalej než mediácia a dokáže viac pomôcť človeku. Blízky mi je najmä na riešenie orientovaný koučing. Neskôr som našla kresťanský koučing, lepšie povedané, našli sme sa – a bolo rozhodnuté. Na jeseň v roku 2017 som úspešne absolvovala jedinečný výcvik koučingu a po splnení podmienok som bola v roku 2019 zapísaná do Registra kresťanských koučov Slovenska.

To bola moja cesta od mediácie ku koučingu. Pomáham jednotlivcom hľadať riešenia, posúvať sa dopredu, zvládať problémy samých so sebou koučingom alebo s inými ľuďmi mediáciou.

Súčasná situácia, spojená s pandémiou koronavírusu, si vyberá krutú daň na psychike takmer každého človeka. Niekoho sa izolácia, strach z ochorenia či ekonomická kríza dotýka viac, iného menej. Ako to vnímate vy z pozície mediátora a kouča?

Pandémia ovplyvňuje životy ľudí rôznym spôsobom a intenzitou. V niektorých rodinách pribúda strach aj hnev, inde sa viac riešia susedské spory, výnimkou nie sú ani ženy na materskej dovolenke, ktoré sa často cítia unavené, nedocenené, nespokojné, niektoré nešťastné.

Vďaka opatreniam, zameraným proti šíreniu Covid-19, sme obmedzili naše cesty von a súčasne získali dostatok času na cestu do nášho vnútra. Máme čas na prehodnotenie svojho života, upratanie si v sebe i prácu na našom lepšom ja.

Isto nás zaujíma, kedy pandémia skončí, to však nie je plne v našich rukách. Za zamyslenie stojí odpoveď na otázku, akým človekom budem na jej konci ja? Presne týmto smerom koncentrujme našu pozornosť. Na to máme dosah.

Stúpol v poslednom čase, s ohľadom na pandémiu, počet vašich klientov? Ak áno, o čo väčší záujem je o mediáciu alebo koučing?

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že viac stúpol počet záujemcov o koučing, než o mediáciu. Koučingom v súčasnosti riešim najčastejšie témy: Neviem sa rozhodnúť,... Potrebujem sa posunúť v živote... Som nešťastná, žijem život svojich rodičov, nie môj... Ako mám odstrániť hnev z môjho života... Chcem byť dobrým manželom... Ako sa zlepšiť v komunikácii... Ako sa pripraviť na ... Chcem lepšie vychádzať so svokrou... Potrebujem si upratať vo svojom vnútri... 

Ako súčasná situácia ovplyvnila vašu prácu? Stretávate sa s klientmi osobne alebo ste boli nútená prejsť do on-line priestoru, k on-line poradenstvu?

Osobné stretnutie s klientmi je závislé od aktuálnych protipandemických opatrení. Na on-line stretnutia sme si rýchlo zvykli. Stúpol záujem o on-line rozhovory i on-line koučing. Čo sa týka veku klientov, sú to prevažne dospelí ľudia v aktívnom veku. Moja najmladšia klientka má 14 rokov (samozrejme, koučing prebieha so súhlasom, ale bez účasti rodičov), najstaršia pani má po sedemdesiatke a online rozhovor organizačne aj technicky zabezpečuje jej dcéra.

Hneď na začiatku pandémie som sa aktívne zapojila do projektu Lemoncoaching, čo je pomáhajúca probono on-line platforma, kde má klient možnosť vybrať si na rozhovor z množstva odborníkov.

Veľa manželstiev i dlhoročných partnerstiev sa kvôli nútenej izolácií rozpadá. Čím to podľa vás je? Nepoznáme sa dobre? Žijeme spolu z nesprávnych dôvodov? Sme príliš zameraní na prácu, na iné aktivity a na osobný život nemáme čas a vlastne nám to vyhovuje? Čo by ste poradili manželom, ktorí si v karanténe začali navzájom prekážať?

Mediátor ani kouč svojim klientom nedáva rady. Nehovorí im, čo majú robiť aby bolo dobre. Hoci sa s tým často stretávam „Povedzte mi, čo mám urobiť! “Mediátor aj kouč vedú klientov k nájdeniu najlepšieho riešenia pre nich a pre danú situáciu. Snažia sa ich viesť k prijatiu zodpovednosti za svoj život, pretože každý človek má túto zodpovednosť výlučne na vlastných pleciach. Verte mi, je dosť ľudí, pre ktorých je pohodlnejšie zodpovednosť za svoj život zvaľovať na niekoho iného. Kríza nie je dôvodom rozpadu vzťahov, iba odhaľuje ich skutočnú podstatu. Naučili sme sa žiť len v dobrých časoch, zlé časy nezvládame. Či sa rozhodneme vzťah zahodiť a hľadať nový, prípadne sa rozhodneme vzťah opraviť, hoc aj s pomocou odborníka, je len na zúčastnených.

Mediátor aj kouč môžu poskytnúť klientovi informácie a poznatky z danej oblasti, ale klient sa sám rozhodne, čo z toho je pre neho vhodné, čo chce uplatniť vo svojom živote. Každá situácia má riešenie, dokonca viac riešení a klient si vyberie najvyhovujúcejšie riešenie pre danú situáciu. Namiesto ťažkostí hľadajme možnosti, namiesto vinníka hľadajme riešenia, namiesto obviňovania iných začnime od seba. Čo môžem urobiť ja pre zlepšenie situácie? Ak nedokážeme zmeniť situáciu okolo nás, skúsme zmeniť náš postoj k nej. Niekedy k tomu potrebujeme pomoc odborníka a počas spolupráce s ním sa to naučíme. Získanú skúsenosť vieme následne využiť aj v ďalších ťažkých, životných situáciách.

Ing. Jozefa Danová

Narastá aj domáce násilie. Zvyšuje sa intenzita už skôr páchaného domáceho násilia, no vznikajú aj noví, tzv. pandemickí násilníci. Môže za to aktuálna situácia? Strach zo zlyhania, ekonomický dopad na rozpočet rodiny, alebo to človek mal v sebe, no nevedel o tom?

Štatistiky ukazujú, že počas pandémie sa zvýšil počet prípadov domáceho násilia u nás, aj vo svete. Dlhodobá izolácia vyhovuje agresorovi, ktorý chce mať svoju obeť pod kontrolou. Násilie nie je riešenie, ale často je výsledkom zanedbania jeho včasného riešenia. Nič nemôže ospravedlniť páchané násilie a nik nemá právo na druhom násilie páchať. Všeobecne sa násilím rozumie hlavne fyzické násilie. Ale násilie, i to domáce, môže mať aj iné formy – psychické, sociálne, sexuálne či ekonomické. Zvyčajne to býva ich kombinácia. 

Vo svojej praxi som sa stretla s prípadmi, keď bol záujem riešiť domáce násilie mediáciou alebo koučingom. Tieto metódy však nemôžu a ani neriešia domáce násilie, pretože násilie je trestný čin. Aj domáce násilie je trestný čin a ten riešia orgány činné v trestnom konaní.

Na tento účel slúži non-stop bezplatná národná linka pomoci 0800 212 212 alebo e-mail linkaprezeny@ivpr.gov.sk, prípadne viac informácií môžu obete domáceho násilia získať na stránke https://www.zastavmenasilie.gov.sk/. Túto tému nehodno podceňovať, aby sa pandémia domáceho násilia u nás neudomácnila dlhšie než pandémia koronavírusu samotná.

Rovnako bol zaznamenaný aj zvýšený počet závislostí, či už na alkohole, omamných látkach, pornografii, hrách, atď. S liečbou týchto závislostí pomáha lekár - psychiater.

Denne riešite problémy iných ľudí, radíte im. Je ťažké sa od problémov druhých odosobniť? Čo robíte, aby ste si prácu nenosili domov a príliš si nepripúšťali ťažkosti klientov?

Som vyznávačom hodnôt, ktoré sa nedajú kúpiť. Takou hodnotou je aj pokoj. Súčasný svet a človek v ňom žijúci má takmer všetko materiálne, no predsa mu niečo dôležité chýba. Najviac zo všetkého potrebuje pokoj a mier, namiesto nepokojov, vojen, konfliktov, hádok, svárov a sporov. Moja práca je mojím poslaním, chcem pomáhať pri budovaní pokoja v nás, našom okolí, vo svete. Mediácia a koučing k pokoju prispievajú.

Ako oddychujete a čistíte si hlavu? Čo považujete za relax? A čo vám po ťažkom dni v práci zaručene zlepší náladu?

Hlavu si rada prevetrám s mojím kamarátom – bielym bicyklom, ktorý je v pohybe takmer celý rok. U nás v Nitre križujem cyklotrasy každým smerom. Rada relaxujem v záhradke, baterky mi dobíja jarné slnko a viem si oddýchnuť aj pri romantickom filme či dobrej knihe. Keď to bolo ešte bezpečné, rada som cestovala po Európe, v nej sa cítim doma. Verím, že sa mi podarí splniť si ešte zopár cestovateľských snov aj mimo nej. Nič na svete sa však nevyrovná chvíľam, ktoré trávim s našimi tromi malými vnúčatkami a s celou rodinou.

 

!!!SÚŤAŽ!!!

Ak sa vám rozhovor páčil a chcete sa o tejto téme dozvedieť viac, neváhajte a zapojte sa do súťaže na našej FB stránke:

Stačí, ak do komentára príspevku napíšete, aký typ poradenstva by ste využili momentálne viac: Mediácia/Koučing

Odmena vo forme knihy od Ing. Danovej s jej autogramom čaká až na dvoch súťažiacich. 😊 

Výhercov vyhlásime v pondelok 12.4. popoludní. :-)