Os
obnosti tvoria históriu

Uchovávať názory a životné múdrosti osobností pre ďalšie generácie je hlboko zakorenenou tradíciou v dejinách ľudstva, a taktiež obrazom každého kultúrneho národa. Veď predchodcov dnešných magazínov či internetových stránok možno nájsť už v dávnoveku. Vtedy túto činnosť plnili rytci klinového písma do kamenných tabuliek i šikovní stredovekí kronikári.

 

š cieľ

Aj my sme si dali za cieľ verejne prezentovať súčasné úspešné osobnosti a podporovať ich využívaním vlastnej internetovej platformy. Na stránkach instacks.sk Magazínu vám budeme postupne predstavovať výnimočných ľudí z celého spektra profesií - vedcov, pedagógov, riadiacich i výkonných pracovníkov v štátnej a súkromnej sfére, ďalej právnikov, architektov, lekárov, umelcov, športovcov aj predstaviteľov cirkví.

Doba je rýchla, preto sme sa rozhodli, že o dôležitých poznatkoch, ktoré menia a formujú svet okolo nás, vás chceme informovať pravidelne, niekoľkokrát týždenne.

Tešíme sa na spoločné stretnutia. Veríme, že aj vďaka nám nájdete dostatok inšpirácie pre váš každodenný, plnohodnotnejší život.

Re
daktorský tím

Danka Šoporová

editor in chief

Naďa Trenčanská

editor

Marcela Beňová

editor

Iveta Hricková

editor

Milan Cigánik

editor