Životné poistenie pre ženy? Novinka na trhu má množstvo výhod

Životné poistenie pre ženy? Novinka na trhu má množstvo výhod

28.05.2021 | Životné poistenie pre ženy | Naďa Trenčanská

Krok s dobou sa snažia udržať aj poisťovne a na trh sa dostalo zaujímavé životné poistenie, vytvorené priamo pre ženy. Vyplýva z potrieb krytia špeciálnych ohrození určitej skupiny, ktoré štandardné životné poistenie nepokrýva a inovatívne riešenie je ojedinelým produktom. 

Životné poistenie pre ženy kryje situácie, ktoré môžu nastať práve u žien. Ide napríklad o tehotenské, pôrodné a popôrodné komplikácie, taktiež rôzne ženské ochorenia a operácie či narodenie dieťaťa s vrodenou chybou. Životné poistenie pre ženy kryje tieto komplikácie a pri každej z nich má poistená nárok na opakované poistné plnenie. Nadštandardné poistné krytie tak môže byť pre ženy veľkou výhodou, hlavne v prípadoch, že existuje predispozícia na niektorý z vyššie spomenutých problémov.

Komplikácie počas tehotenstva sú jednou z najčastejších príčin poistných udalostí práve u žien už dlhodobo. Neočakávané problémy ako komplikované tehotenstvo či pôrod, tak vďaka inovatívnej možnosti životného poistenia pre ženy môžu byť zvládnuté jednoduchšie, práve po finančnej stránke. Patria sem napríklad problémy ako akútny cisársky rez, eklampsia, ruptúra maternice, popôrodná depresia a podobne, ktoré ženám komplikujú následné, bežné fungovanie. Minulý rok tvorili dokonca komplikácie počas tehotenstva až štvrtú najčastejšiu príčinu poistných udalostí žien.

Pre prípad zdravotného postihnutia

Špeciálne krytie je určené aj pre narodenie detí s vrodenou chybou, nakoľko následná liečba je zväčša finančne aj časovo nesmierne náročná. Toto poistné krytie sa vzťahuje na vrodené chyby srdca, obličiek, metabolické poruchy, Downov syndróm a podobne. Pri veľmi vážnych zdravotných komplikáciách dieťaťa je možné vyplatenie až trojnásobku poistnej sumy, ktorá môže pomôcť či už financovať liečbu alebo nahradiť príjem rodiča, ktorý sa podieľa na dlhodobej starostlivosti o dieťa.

Životné poistenie pre ženy pomáha kryť aj operácie, ktoré sú spojené práve s tehotenstvom či pôrodom. Toto krytie slúži napríklad pre potreby zaplatenia rekonštrukcie jaziev či operácií diastázy po pôrode, no zahŕňa aj zákroky, ktoré pomáhajú ženám cítiť sa opäť plnohodnotne. Tu môžeme zaradiť napríklad rekonštrukciu častí tela po úrazoch, nádoroch, masketómií, liečbu endometriózy, operáciu panvového dna a podobne. Poistenie závažných ochorení s dvojnásobným poistným plnením je dobrou voľbou pre typické ženské formy rakoviny a hospitalizáciu, akou je povedzme rakovina prsníka, krčka maternice, vaječníkov a podobne.

Táto novinka v podobe životného poistenia pre ženy môže byť skvelou voľbou pre tie, ktoré majú predispozície na zdravotné komplikácie, prípadne sa chcú ubezpečiť, že ak by aj takéto komplikácie nastali, majú zábezpeku.

Informácie nám poskytol odborník na financie Rastislav Sojka.