Žiada sa vám letné dobrodružstvo? Vyskúšajte splavovanie slovenských riek. Tieto vás určite nesklamú

Žiada sa vám letné dobrodružstvo? Vyskúšajte splavovanie slovenských riek. Tieto vás určite nesklamú

10.08.2021 | Splavovanie riek | Milan Cigánik

K letu bezpochyby patria aj nevšedné dobrodružstvá s blízkymi priateľmi a rodinou. Ak uprednostňujete adrenalínovejšie aktivity pred vylihovaním na slnku, vyskúšajte splavovanie rieky. 

Pokiaľ ste začiatočník, túto aktivitu si obľúbite a budete ju chcieť absolvovať znovu. Uvidíte. :-) Mnoho z našich slovenských riek je určených ako pre rodiny s deťmi, tak i pokročilých, skúsených vodákov.

Belá leží v krásnom lesnom a hornatom prostredí blízko štítu Kriváň. Je považovaná za najkrajšiu slovenskú rieku s krištáľovo čistou vodou. Vzniká na sútoku Kôprovského potoka a Tichého potoka v nadmorskej výške 976 metrov nad morom. Tok rieky je rýchly a pomerne divoký, preto sa odporúča na rafting, ktorý patrí určite medzi najkrajšie prírodné splavy na Slovensku. Je pomerne náročný, mali by ho absolvovať iba skúsení rafteri alebo dobrodruhovia s doprovodom skúseného sprievodcu. Najvrchnejší úsek od hotela Permon po Kokavský most sa nesmie splavovať.

Dunajec je súčasťou štátnej hranice medzi Slovenskom a Poľskom o dĺžke 18 kilometrov. Odvádza vody zo slovenského územia do Baltského mora. Patrí medzi najčistejšie rieky. Na ľavom brehu sa týči najvyšší vrch Pienin na poľskej strane Tri koruny, tvorený piatimi skalnatými vežami. Známa je romantická tiesňava Prielom Dunajca, ktorú rieka vyhĺbila cez vápencové bralá. Ide o vyhlásenú a chránenú prírodnú rezerváciu. Vhodný je na splavovanie nielen pre začiatočníkov, rodiny s deťmi, ale aj skúsených vodákov. Medzi turistami je obľúbený splav rieky na tradičných drevených pltiach.

Hornád pramení na východnom úpätí Kráľovej hole v severovýchodnom okraji Nízkych Tatier. Najzaujímavejší a najkrajší je jeho horný úsek, kde sa nachádza známy Prielom Hornádu, situovaný v Národnom parku Slovenský raj. Táto časť je z hľadiska náročnosti určená na splav iba pre skúsených vodákov. Začiatočníkom sa odporúča dolný tok rieky, siahajúci až po hranicu s Maďarskom. Splavovanie Prielomu Hornádu je povolené v termíne od 1. mája do 31. októbra, a to výlučne jedno alebo dvojmiestnymi loďami a nafukovacími člnmi.

Malý Dunaj je v súčasnosti najpopulárnejší riečny tok na splavovanie, predbehol dokonca i samotný Hron. Malý Dunaj vytvára najrozsiahlejší európsky riečny ostrov. Jeho brehy lemujú prevažne polia a lúky, ktoré od toku oddeľuje lužný les. Táto oblasť je bohatá na rozmanité druhy vzácnych a chránených živočíchov. Pozdĺž brehov nájdete niekoľko mlynov, ktoré vytvárajú romantické zákutia - či už Dunajský Klátov, Jelka, Jahodná alebo Tomášikovo. Najkrajšie úseky splavu sú od obce Zálesie až po Tomášikovský mlyn a Jahodnú. Splav Malého Dunaja je vhodný pre úplných začiatočníkov i rodiny s deťmi.

Morava pramení na severnej Morave v Českej republike a v Bratislave sa vlieva priamo pod majestátnym hradom Devín do Dunaja. Na dolnom toku tvorí prirodzenú hranicu medzi Českom a Slovenskom. S Rakúskom sa o ňu delíme v celkovej dĺžke 114 km. Najzaujímavejším úsekom pre splavovanie je od Vysokej pri Morave po sútok s Dunajom pri Devíne. Obraz krajiny na tejto trase po oboch stranách dotvárajú rybárske obydlia. Splav v blízkom okolí Bratislavy je nenáročný. Môžete ho absolvovať s inštruktorom alebo bez neho. Plavby sú vhodné aj pre ľudí bez vodáckych skúseností, a taktiež pre rodiny s deťmi.

Orava vzniká sútokom Bielej a Čiernej Oravy pritekajúcej z Poľska. Splavy sa realizujú prevažne na spodnom toku rieky s možnosťou vybrať si rozličné dĺžky. Rieka je splavná na celom svojom toku od Tvrdošína po sútok s Váhom v Kraľovanoch. Plavba býva nenáročná, vhodná pre neskúsených, rodiny s deťmi, ale aj vodákov s bohatou praxou. Mimoriadne obľúbený je výlet na drevených pltiach. Vyhliadková plavba je dlhá 5 kilometrov, začína sa v obci Horná Lehota a končí v Oravskom Podzámku.

Váh sa pýši prívlastkom najdlhšia rieka Slovenska a vzniká pri Kráľovej Lehote sútokom Bieleho a Čierneho Váhu. Celková dĺžka toku je 403 kilometrov a zaniká ústím do Dunaja. Rieka je po celom svojom toku výrazne poznačená ľudskou činnosťou. Splav Váhu je bezpečný, nenáročný a vhodný pre všetky vekové kategórie. Najobľúbenejší úsek je vďaka majestátnemu hradu ten, ktorý prechádza cez Trenčín.

Hron je druhá najdlhšia slovenská rieka dosahujúca dĺžku 298 kilometrov. Pramení v Nízkych Tatrách pod Kráľovou hoľou pri obci Telgárt a pri Štúrove sa vlieva do Dunaja pri Štúrove. Tok Hronu je síce rýchly, avšak vhodný je na splavovanie aj pre začiatočníkov so skúseným inštruktorom. Najkrajší je úsek od Brezna po Sliač alebo od Nemeckej do Šalkovej, čo trvá približne 20 kilometrov. Splav Hronu možno absolvovať po celom toku. V rámci strednej Európy je to možno posledná splavná rieka od prameňa až po jej ústie. Na jeho brehu leží viacero pozoruhodných historických a technických pamiatok.