Zaujímavý nález! V Gbeloch objavili ľudskú kostru zo stredoveku

Zaujímavý nález! V Gbeloch objavili ľudskú kostru zo stredoveku

08.11.2021 | Kostra zo stredoveku | Iveta Hricková

Ako malé deti sme tajne snívali o tom, že raz nájdeme veľký poklad. Budeme sa ním chváliť pred svojimi kamarátmi a zázračne z neho zbohatneme. I keď to vyzerá ako vzrušujúci zážitok, v skutočnosti vám prinesie aj zopár starostí.

Čo teda urobiť, ak nájdete historický artefakt?

Kopal základy, našiel vzácne pozostatky

V októbri muž v meste Gbely vykopal neznáme ľudské pozostatky. Lebku objavil počas prácach na základoch domu. Najprv sa prípadu ujala polícia, no neskôr ho už prevzali archeológovia. Ako totiž ukázalo ďalšie skúmanie, v skutočnosti šlo o kosti z obdobia na prelome staroveku a stredoveku. Historikom sa napokon pri ďalšom bádaní podarilo odkryť vzácny hrob, v ktorom boli pochované dve mladé ženy. Ich odhadovaný vek v čase úmrtia bol 20 až 25 rokov v prípade jednej, a 25 až 40 rokov v prípade druhej z nich. Obe ležali na chrbte, pričom hlavu mali nasmerovanú smerom na západ a nohy na východ. Keďže pri nich neboli nájdené žiadne šperky a ani iné predmety, pravdepodobne išlo o členky chudobnejších rodov. Podľa odborníkov boli na tomto mieste pochované niekedy v období medzi rokmi 421 a 541 nášho letopočtu. V súčasnosti na mieste nálezu pokračujú archeologické práce, pretože tam podľa nich mohlo byť v minulosti väčšie pohrebisko.

Každý nález je majetkom štátu

Po nájdení vzácnych historických artefaktov vám zrejme ako prvá možnosť napadne nechať si ich na pamiatku. Lenže to by ste urobili veľkú chybu, pretože by šlo o trestný čin. Podľa zákona je každý historický nález automaticky majetkom štátu. Pokiaľ povedzme v lese alebo počas prác nájdete takýto predmet, musíte to ohlásiť krajskému pamiatkovému úradu najneskôr na druhý pracovný deň. Nesmiete sa ho dotýkať a ani ho premiestňovať. Mohli by ste ho predsa poškodiť a zároveň zmariť informácie potrebné pre archeológov. Ak splníte dané podmienky, môžete po preskúmaní nájdených artefaktov požiadať o finančnú odmenu, vyplácanú štátom.

Pre stavbárov je to nočná mora

Nové historické predmety ľudia najčastejšie nachádzajú počas stavebných prác. Vtedy potrebujú vyhĺbiť základy a majú najväčšiu šancu, že odkryjú aj takéto zaujímavosti z našich dejín. Pre stavbárov však nie je historický nález potešením, skôr opačne. Ak totiž archeológovia potvrdia vzácny objav, začnú so skúmaním celej oblasti. Kvôli tomu môžu stavebné práce meškať pár týždňov, ale i mesiacov. Druhú kategóriu tvoria lovci historických pokladov. Tí chodia cielene hľadať a kopať na voľné priestranstvá alebo do lesa. Niektorí to robia z lásky k histórii, iní túžia po dobrom zárobku z nálezného a nachádza sa medzi nimi taktiež veľká skupina, ktorá nájdené predmety ďalej predáva na čiernom trhu.

Veľký poklad našli aj pri Likavke

Naposledy spôsobil veľký rozruch poklad, ktorý pred dvoma rokmi našli turisti počas prechádzky pod Likavským hradom pri Ružomberku. Ich obrovský úlovok sa skladal z 1867 denárov, groša a dvoch zlatých dukátov. Keďže nález poctivo nahlásili, čaká ich odmena. Podľa archeológov mince v lese vyhrabali diviaky. Peniaze zabalené vo vrecovine a v hlinenom džbáne pochádzali z 15. a 16. storočia. Odborníci sa domnievajú, že patrili zámožnému človeku. Ide o obrovský finančný obnos, ktorý v tom čase predstavoval veľký majetok. Nádobu s pokladom s najväčšou pravdepodobnosťou pod hradom skryl počas úteku niektorý z priateľov tunajšieho pána.