Zaslúži si pozornosť! Unikátny projekt Stĺpy mieru oslavuje tento rok už 25 rokov

Zaslúži si pozornosť! Unikátny projekt Stĺpy mieru oslavuje tento rok už 25 rokov

09.07.2021 | Stĺpy mieru | Milan Cigánik

V máji ubehlo presne 25 rokov, odkedy sa začal realizovať nápad stavania Stĺpov mieru na Slovensku. Ide o unikátny, medzinárodný projekt, ktorý je symbolom pokoja i mieru.

Porozprávala nám o tom pani PaedDr. Klára Darshan Hodničová, ktorá je jeho autorkou a stojí pri ňom od samého začiatku.

Pôsobíte v neziskovej organizácii Humatrend, čím sa občianske združenie zaoberá?

Humatrend je nezisková výchovno-vzdelávacia organizácia na podporu fyzického, duševného a duchovného rastu každého človeka bez rozdielu rasy, náboženstva a politickej príslušnosti.

Čomu sa v združení venujete? Organizujete aj podujatia pre verejnosť?

Organizujeme rozličné semináre, školenia, workshopy, tréningy, tábory zdravia pre deti a dospelých, pre firmy a organizácie, školy a rodiny. Ja osobne pôsobím ako lektorka pre alternatívnu výchovu a vzdelanie, som autorkou projektu Mierové školy a koordinátorka projektu Zdravé školy. Zároveň som poradkyňou pre zdravý životný štýl.

Aké sú najvýraznejšie aktivity združenia?

Našu činnosť zameriavame na tri hlavné aktivity. Prvou je výchova ku kultúre mieru, ktorej hlavnými projektami sú mierové školy pre MŠ, ZŠ a SŠ zamerané na celkový rozvoj žiakov, učiteľov, rodičov, a stĺpy mieru – medzinárodný projekt na podporu zachovania mieru vo svete. Druhou aktivitou je výchova ku kultúre zdravia, ktorá zahrňuje celoživotné pestovanie zdravého spôsobu života -  športové aktivity ako turistika, fyzické cvičenia, relaxácia, jóga, ďalej prevenciu zdravia zdravá strava podľa ajurvédy, používanie bylín v našom jedálničku, detoxikácia organizmu, ale aj aktivity na koncentráciu a posilnenie zdravia – písanie sústreďovacích cvičení na elimináciu stresu ako sú kruhy, mandaly, pozitívne tvrdenia, kreslenie mandál, vytváranie krížoviek a doplňovačiek o zdraví. Treťou aktivitou je ochrana prírody a životného prostredia. Pre ochranu prírody je dôležité poznanie – cez behy pre zdravie, štafety mieru, poznávanie rastlín, kvízy a súťaže s témou ochrany životného prostredia. Konkrétnu ochranu spájame s turistikou, zberom odpadu a čistením prostredia.

Vaše združenie je zapojené do projektu Stĺpy mieru. Kde vznikla prvotná myšlienka projektu?

Medzinárodný mierový projekt „Stavanie stĺpov mieru“ a výchova ku kultúre mieru sa začal realizovať v roku 1996 v Bardejovských kúpeľoch slávnostným postavením prvého stĺpu mieru za účasti vtedajšej ministerky školstva pani Evy Slavkovskej a hosťa z Japonska pána Kyoshi Emiho. Celá slávnosť sa niesla v znamení rozvoja interkultúrnych vzťahov.

Stĺpy mieru sú darom od japonského mierového aktivistu pána Kyoshi Emiho pre Slovensko. Základná myšlienka šírenia a propagovania tejto aktivity patrí neziskovej organizácii v minulosti pod názvom World Peace Prayer Society, dnes premenovanej na May Peace Prevail On Earth so sídlom v OSN v USA. Na Slovensku to má vo svojom  programe podľa štatútu Humatrend n.o so sídlom v Košiciach.

Kto projekt zastrešuje na medzinárodnej úrovni?

Projekty sa uskutočňujú v rámci medzinárodného projektu s názvom Celosvetový projekt vztyčovania Mierových stĺpov. Ten sa realizuje na všetkých kontinentoch sveta pod patronátom OSN. Gestorom projektu je organizácia,ktorá sídli v OSN,dnes pod názvom MAY PEACE PREVAIL ON EARTH spolu s nadáciou GOI PEACE FOUNDATION so sídlom v Japonsku. 

Aká bola jeho cesta na Slovensko?

Patrónom a šíriteľom tohto medzinárodného mierového projektu je naša mimovládna organizácia Humatrend. Vďaka účasti v tomto projekte pod patronátom OSN má otvorený široký priestor na svoju prezentáciu aj prostredníctvom zahraničných internetových stránok. Týmto spôsobom sa občianske združenie podieľa i na medzinárodnej prezentácii mesta Košice, regiónu Košického samosprávneho kraja i celej Slovenskej republiky.

Čo je hlavným posolstvom projektu?

Zmysel Stĺpov mieru vyjadrila výstižne prezidentka nadácie America the Beantiful Fund: „Aby tieto mohli byť postavené na celom Slovensku a pôsobili ako trvalá pripomienka nevyhnutného mieru na celom svete.“ Súčasne pripomenula, že projekt stĺpov mieru dovtedy podporili významní svetoví činitelia, osobnosti a politici, vrátane vtedajšieho amerického prezidenta Jimmyho Cartera, pápeža Jána Pavla II., Matky Terery, Johna Denvera, Marcela Marceau a Kena Keyesa. 

Zhotovujú sa na zákazku Humatrendu alebo ich dostávate darom?

Sto stĺpov mieru pre Slovensko, ktoré putovali z Tokia do Košíc koncom jari 1996, sprostredkovala nadácia America the Beantiful Fund (ABF) vo Washingtone D.C. Išlo o dobročinný dar, preto bola vyčíslená len ich colná hodnota.

Každý Stĺp mieru je puncovaný vlastným identifikačným číslom, pod ktorým je registrovaný v medzinárodnej evidencii. Mierový projekt podporujú viacerí sponzori ako Lidl Slovenská republika v.o.s., Skipark Erika, Nafta a.s., AlfaBio s.r.o., OTP Banka, SLSP, VÚB, Tatrabanka a 1. stavebná sporiteľňa. Dlhodobú spoluprácu máme aj s Obecným úradom v Zlatej Idke.

Kde je možné u nás takéto stĺpy vidieť? Kde majú svoje zastúpenie v zahraničí?

Slovenský variant stĺpov mieru – Mierová hora na Kojšovskej holi – nemá vo svete obdobu. Iba tu sa vypína spoločne 49 stĺpov mieru v jednom komplexe. Symetricky sú rozmiestnené do troch trojuholníkov, zomknutých do pôdorysu tiež trojuholníkového tvaru, ktorý v prírodnej scenérii vytvára osobitý architektonický útvar. Každý stĺp má svojho patróna, ktorý sa na jeho osadzovaní priamo zúčastnil. Počet stĺpov symbolizuje 49. rovnobežku zemegule, na ktorej sa Mierová hora na Kojšovskej holi nachádza. Projekt bol hodnotený ako projekt storočia a má symbolizovať zachovanie mieru v Európe. Obdobne unikátny charakter majú aj stĺpy mieru vztýčené v areáli Národnej kultúrnej pamiatky na Slavíne v Bratislave s názvom Mierová lúka. Osem stĺpov mieru tu spravuje občianske združenie Zdravá spoločnosť.

Ostatné stĺpy mieru boli vztýčené ako samostatné monumenty. Stĺpy mieru už boli vztýčené na mnohých významných miestach sveta, ako napríklad magnetický severný pól v Kanade, miesto pri pyramídach v Gize v Egypte, Gorkého park v Moskve, Confucius Burial Site na Taiwane, Findhornova nadácia v Škótsku, Table Mountain v Juhoafrickej republike.

Prečo ste si zvolili práve Kojšovskú hoľu za ich symbol?

Z geografického hľadiska tvorí Mierová hora neoddeliteľnú súčasť nádhernej prírody východného Slovenska. Z Košíc je vzdialená autom len približne 26 kilometrov smerom na severozápad cez mestskú časť Myslava, obec Vyšný Klátov, do obce Zlatá Idka, a odtiaľ sa pešo dostanete na Kojšovskú hoľu. Prístup k nej je po prehľadne vyznačených trasách pre turistov prakticky z každej strany z okolia mesta Košice. Vrcholom Kojšovskej hole sa tiahne i značená turistická magistrála Cesta hrdinov SNP, ktorá vedie celým územím Slovenska od Dukly na severovýchode až po hrad Devín v Bratislave na juhozápade. Mierová hora je miestom pre ľudí bez rozdielu rasy, náboženstva a politickej príslušnosti na zjednocovanie a nie na rozdeľovanie podľa hesla „Nech pokoj vždy vládne na Zemi, nech je mier medzi ľuďmi, nech je mier v krajine a v domovoch, nech sa splnia poslania všetkých ľudí na tejto zemi.“

Kde bol postavený úplne prvý Stĺp mieru na Slovensku a kde vo svete?

Prvý stĺp mieru na Slovensku je osadený v Bardejovských kúpeľoch. Ďalšie boli postupne rozmiestňované na celom území Slovenskej Republiky v mestách Prešov, Stará Ľubovňa, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Veľký Krtíš, Žilina, Považská Bystrica, Nitra, Pezinok, Senica, Skalica, Malacky, Holíč, v obciach i dedinkách ako sú Palota, Bieľ, Čečejovce, Lovinobaňa, Hrušov, Senec, v rekreačnej oblasti na Búčoch, a inde. V Košiciach boli vztýčené hneď na viacerých miestach. Na Slovensku máme vcelku sto stĺpov mieru. Každý stĺp má nápis: Nech je mier na Slovensku – May Peace Be In Slovakia, May Peace Prevail On Earth – Nech pokoj vždy vládne na Zemi.