Zapojte vaše deti do súťaže o najkrajší list, takto znie tohtoročná téma

Zapojte vaše deti do súťaže o najkrajší list, takto znie tohtoročná téma

18.03.2021 | Najkrajší list rukami detí | Milan Cigánik

50. ročník medzinárodnej súťaže o najkrajší list sa tento rok nesie v znamení témy COVID-19. Súťaž je určená pre deti a mládež do 15 rokov, ktorých úlohou je napísať list niektorému členovi svojej rodiny a podeliť sa s ním o vlastné skúsenosti s ochorením, s ktorým už rok bojuje celá planéta.

Cieľom súťaže je podporiť čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti detí i mládeže, a to prostredníctvom písania listov. Súťažiaci dostanú príležitosť uplatniť svoj talent, zdokonaliť jazykové znalosti a kreatívnym spôsobom vyjadriť emócie. Na Slovensku prevzala záštitu nad súťažou Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Ako súťažiť?

Súťažný list musí byť napísaný rukou a mal by obsahovať všetky formálne znaky, t.j. dátum, oslovenie, samotný obsah listu, záverečný pozdrav a podpis. Prihlásiť sa môžu dievčatá a chlapci od 9 do 15 rokov. Porota bude hodnotiť, ako súťažiaci spracovali danú tému, a či dodržali stanovený minimálny rozsah 800 znakov. Vítané sú tiež originálne autorské ilustrácie. Súťaž potrvá od 1. marca do 5. apríla. Deti môžu svoje listy posielať na adresu: Slovenská pošta, odbor komunikácie a marketingu, Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava v obálke označenej heslom „Súťaž o najkrajší list 2021“. Na autorov najlepších listov čakajú zaujímavé vecné ceny a na víťaza novučičký tablet.

Postup do ďalšieho kola na medzinárodnej úrovni

Víťaza národného kola určí odborná porota, zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Anglická verzia víťazného listu bude  reprezentovať Slovensko v  medzinárodnom kole súťaže, ktorú vyhlasuje Svetová poštová únia (SPÚ). Tá sa v spolupráci s národnými poštami snaží povzbudiť mladých spisovateľov vo veku od 9 do 15 rokov k účasti. Podľa SPÚ súťaž pomáha mladým ľuďom rozvíjať kompozičné schopnosti a podporuje ich radosť z písania listov. Je to ronako vynikajúci spôsob, ako informovať mladých ľudí o dôležitej úlohe poštových služieb v spoločnosti. Minulý rok triumfovala 11-ročná Volga Valčkevič z bieloruského mesta Grodno. V liste sa podelila o skúsenosti, ktoré získala od svojho zosnulého starého otca.

Búrlivé reakcie verejnosti

Po zverejnení oznámenia o vyhlásení súťaže na facebookovom profile Slovenskej pošty sa spustila búrlivá debata o tohoročnej súťažnej téme. Diskutujúci sa zamýšľali najmä nad tým, či je v tejto ťažkej dobe koronavírus vhodnou témou pre deti. Kompetentným adresovali jasný odkaz: „V týchto pochmúrnych časoch vyberte nejakú veselšiu tému.“

Programový manažér SPÚ pre komunikáciu a eventy David Dadge to vidí celkom inak. Vo svojom vyhlásení uviedol: „Celá generácia detí sa stala obeťou pandémie. Päťdesiaty ročník súťaže je príležitosťou, aby tieto deti povedali svetu o svojich pocitoch, skúsenostiach i zážitkoch, a aby všetkým pripomenuli, prečo je gramotnosť pre budúcnosť detí taká dôležitá.“