Začali sa práce na druhom cyklomoste, ktorý spojí Slovensko a Rakúsko

Začali sa práce na druhom cyklomoste, ktorý spojí Slovensko a Rakúsko

29.04.2021 | Nový cyklomost | Milan Cigánik

Projekt cezhraničného cyklomostu je výsledkom spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko. Cyklomost spojí slovenskú obec Vysoká pri Morave s rakúskou obcou Marchegg.

Most široký štyri a dlhý dvestosedemdesiat metrov bol navrhnutý ako päťpoľová konštrukcia, zavesená na oceľových pilieroch, s rozpätím hlavného poľa osemdesiat a oboch predpolí 2x dvadsaťpäť metrov. Maximálna výška bude 17 metrov. Po dokončení sa ráta s minimálnou plavebnou výškou sedem metrov. Práce by mali byť ukončené do konca budúceho leta.

Cyklomost prepájajúci dve krajiny

Po Cyklomoste Slobody je to už druhý most, ktorým sa spojí Slovensko a Rakúsko. Jeho začiatok na slovenskej strane nájdeme zhruba päť kilometrov južne od obce Vysoká pri Morave, v chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Na rakúskej strane sa začne pri pamätníku colnej stráže, priamo v obci Marchegg. Most cez rieku Morava prepojí medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovela 13 s rakúskou cyklotrasou Kamp-Thaya-March.

Stavebné práce budú prebiehať prevažne na rakúskej strane. Dôvodom je snaha minimalizovať rozsah prác v slovenskej chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Na slovenskej strane sa postaví iba násyp prístupovej rampy a predpolie.  

Predpokladaný termín ukončenia prác je prvý polrok 2022. Celkové náklady na projekt predstavujú 5 912 800 EUR, z ktorých Bratislavská župa prefinancuje 2 170 800 EUR.

„Projekt okrem ekologickej cyklodopravy podporí turizmus, cezhraničnú spoluprácu a regionálny rozvoj. Prispeje tiež k vytváraniu nadnárodných partnerstiev a je teda odpoveďou na neustále sa meniacu diverzitu európskej spoločnosti,“ uviedol bratislavský župan Juraj Droba.

Cykloturistika v Bratislavskom kraji

Aj v súvislosti s opatreniami proti šíreniu pandémie Covid-19 sa zvyšuje počet ľudí, využívajúcich bicykel na trávenie voľného času v prírode. Cyklotrasy sú pre cyklistov oveľa bezpečnejšie než bežné, frekventované cesty. V Bratislavskom kraji sa ich zoznam neustále rozširuje a už dnes je tu viac než tisíc kilometrov značených cyklotrás. Hustú sieť cyklotrás máme najmä v Malých Karpatoch a v slovensko-rakúskom pohraničí.

Cyklotrasa EuroVelo 13

Cyklotrasa dlhá viac než 10 400 km vedie popri hranici bývalej železnej opony. Tá v minulosti rozdeľovala Východnú a Západnú Európu, prechádza dvadsiatimi európskymi krajinami. Na Slovensko smeruje z nemeckej obce Hohenau cez rieku Moravu do Moravského Svätého Jána. Slovenský úsek je dlhý 90 km a po asfaltových cestách vedie cez obce Gajary, Suchohrad, Záhorskú Ves, Vysokú pri Morave až k Cyklomostu Slobody v Devínskej Novej Vsi. Tu je križovatka niekoľkých cykloturistických ciest, z ktorých sa možno napojiť na ďalšie trasy v Rakúsku.

Z Devínskej Novej Vsi cyklotrasa pokračuje popod majestátny hrad Devín do Bratislavy a cez most Lafranconi na druhú stranu rieky Dunaj. Tu sa pripája na cyklotrasu EuroVelo 6 a obe spoločne smerujú pod most SNP, kde sa opäť rozdeľujú. EuroVelo 13 postupuje cez mestskú časť Petržalka do rakúskej obce Kittsee. Trasa je rovinatá, nie sú na nej žiadne prevýšenia, takmer celá vedie po asfaltovom povrchu. Má značenie cykloturistickou značkou „C“ červenej farby so smerovníkmi a je ľahko zjazdná turistickými bicyklami.