Výsledky prieskumu: Ženy naďalej zarábajú v priemere až o štvrtinu menej než muži

Výsledky prieskumu: Ženy naďalej zarábajú v priemere až o štvrtinu menej než muži

13.11.2021 | Zárobky mužov a žien | Redakcia

Problém nerovných pracovných a platových podmienok medzi pohlaviami dlhodobo pretrváva aj na Slovensku. Ako dosiahnuť spravodlivosť?

Podľa štatistík bol v roku 2020 rozdiel medzi platovým ohodnotením žien a mužov 25 %. Priemerný plat mužov totiž dosiahol úroveň 1696 eur, zatiaľ čo u žien to bolo 1285 eur v hrubom. Ešte horšou správou je, že tento stav sa oproti roku 2019 nezlepšil. Najväčšie rozdiely vidieť v oblastiach manažmentu, HR a pri vedúcich pozíciách. Pri nich dokonca nájdeme až dvakrát viac mužov ako žien.

Problém začína už na pohovoroch

„Na Slovensku dlhodobo pozorujeme, že v sektoroch, kde dominujú ženy, bývajú platy v priemere nižšie. Treba tiež zdôrazniť, že zdravotníctvo a sociálna práca, školstvo i ďalšie odvetvia, kde sledujeme dominanciu žien, často nie sú v zahraničí ohodnotené rovnako podpriemerne. Tieto sektory majú v mnohých krajinách Európy lepšie spoločenské a mzdové zaradenie v porovnaní so Slovenskom,“ tvrdí Nikoleta Richterová, PR manažérka portálu Profesia.sk.

Dôvodov je samozrejme viac, no najčastejšie sa spomína vplyv rodových zvykov, nutnosť odchodu na materskú dovolenku, nižšia iniciatíva či motivácia. „Ženy si často už na pohovoroch pýtajú menej peňazí. Zároveň sa stretávajú s tým, že na trhu práce mávajú menej sebavedomia. Rovnako pretrvávajú zvyklosti, pri ktorých je za živiteľa rodiny považovaný otec a matka sa má starať o domácnosť i deti,“ dopĺňa Nikoleta Richterová.

Cieľom štátnych aj súkromných podnikov by mala byť rovnoprávnosť v platovom ohodnotení, ale aj čo najviac vyrovnaný pomer medzi mužmi a ženami na totožných pozíciách. Napriek veľkým a pretrvávajúcim problémom nájdeme i na Slovensku spoločnosti, ktoré sa k rodovým rozdielom postavili čelom.

Rozmanitosť prináša viac nápadov

Podľa prieskumu firmy 3M, ktorý sa vykonával v 17 krajinách po celom svete, problémy retrvávajú s rovnosťou aj v oblasti STEM, čiže vedy, techniky, inžinierstva a matematiky. Až 88 % opýtaných uviedlo, že ženy aj menšiny čelia v tomto smere veľkým prekážkam, a je nevyhnutné zvýšiť rozmanitosť na pozíciách v oblasti STEM.

 „Všetci naši zamestnanci majú tie isté príležitosti. Radi sa podieľame na aktivitách, ktoré podporujú ich rozvoj a vzdelanie. Jednou z našich priorít je inšpirovať mladých ľudí, vrátane žien, aby sa venovali kariére v oblasti technológií,“ hovorí Soňa Roventa-Hakszer, Regional Sales Operations Leader z 3M Slovensko.

Firma, ktorej portfólio pôsobnosti sa pohybuje od obchodu, služby až po priemysel a vedu, sa dlhodobo zameriava na rodovú, komunitnú i rasovú rovnosť. Napríklad, v USA už dosiahla vyrovnané mzdy medzi všetkými zamestnancami bez ohľadu na pohlavie, pričom zo všetkých jej vedeckých zamestnancov a výskumníkov je až 53 % žien.

„Len vďaka väčšej rozmanitosti v STEM môžeme dosiahnuť lepšiu globálnu spoluprácu medzi vedcami, prinášať inovatívnejšie nápady a vylepšovať prístupy k existujúcim výskumným technológiám,“ dopĺňa Soňa Roventa-Hakszer z 3M.

Rovnosť nie je len o platoch

Pozitívny príklad nájdeme aj u susedov v Českej republike, kde sídli významná biotechnologická spoločnosť Contipro. Firma, ktorá patrí k najväčším dodávateľom kyseliny hyalurónovej na svete, si uvedomuje potenciál, ktorý do vedy prinášajú ženské výskumníčky. „Momentálne u nás pracuje naprieč všetkými pozíciami výskumu a vývoja 68 percent žien. Zastávajú rôznorodé pozície, tie vedúce nevynímajúc,“ vraví Iva Dolečková, vedúca kozmetického výskumu a vývoja v Contipro.

Podľa odborníkov by záujem o zamestnancov nemal končiť iba pri platoch. Poukazujú aj na potrebu pracovného a osobnostného rozvoja. Ten možno dosiahnuť prostredníctvom rôznych tréningov i kurzov, prepájaním pracovných tímov či rôznymi motivačnými programami. Zamestnávateľ môže zamestnancovi ponúknuť možnosť využívať určitú časť svojej pracovnej doby na vymýšľanie a budovanie vlastných projektov, nápadov. Keďže zamestnanci mávajú rôzne zázemie, prichádzajú do spoločností s odlišnými skúsenosťami, kompetenciami i vlastnosťami. Takáto rozmanitosť pomáha firmám rásť a neustále inovovať vlastné portfólio. Zároveň ich stimuluje reagovať na potreby zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov.