Všetko, čo potrebujete vedieť, ak chcete pracovať (už iba) z domu

Všetko, čo potrebujete vedieť, ak chcete pracovať (už iba) z domu

18.11.2020 | Práca z domu | Milan Cigánik

Začiatkom roka protipandemické opatrenia spôsobili na celom svete neočakávané zmeny v systéme práce. Niektorí zamestnanci boli nútení vymeniť svoje pracovisko za domáce prostredie a zostať pracovať z domu.

Časť zamestnávateľov sa prispôsobuje aktuálnej situácii a plánuje zamestnávať pracovníkov na diaľku už natrvalo. Ak vám vo firme doteraz neumožnili pracovať z domu, môže byť práve v tejto situácii schválenie práce na diaľku oveľa jednoduchšie. Predtým, než sa rozhodnete požiadať o možnosť pracovať z domu, je potrebné vziať do úvahy niekoľko faktorov.

Správna argumentácia  

Pokiaľ chcete presvedčiť svojho zamestnávateľa, že je výhodné nechať vás pracovať na plný úväzok z domu, nezabudnite mu uviesť konkrétne príklady vášho pracovného výkonu za ostatných osem mesiacov. Zamerajte sa na obdobie, keď boli prekročené stanovené ciele, keď ste prišli s inovatívnymi riešeniami alebo posilnili budovanie pracovného tímu. Dôležitý je i fakt, aký to malo celkový dopad na spoločnosť. V prípade korporácii so sídlom v zahraničí možno poukázať na výhody, ktoré prináša odlišné miesto vášho pobytu. Viete tak doplniť chýbajúce zastúpenie firmy v mieste vášho bydliska alebo zabezpečiť väčšie pokrytie po celý deň v prípade, že bývate v inom časovom pásme. Rovnako môžete s nadriadenými prediskutovať systém práce s vašimi vedúcimi a kolegami v čase, keď nie ste na pracovisku fyzicky prítomný.

Informujte sa o platových podmienkach

V niektorých spoločnostiach môže zmena systému práce, a s tým spojené sťahovanie, ovplyvniť plat i výhody zamestnancov. Bude potrebné informovať sa o zmenách, ktoré by sa vás mohli dotknúť. Niektorí zamestnávatelia sa rozhodli znížiť plat o 10 až 25 % tým pracovníkom, ktorí sa z dôvodu výkonu práce na diaľku presťahujú z regiónu, v ktorom sú vyššie životné náklady do oblasti s nižšími nákladmi. Väčšina firiem však ponecháva platy nedotknuté bez ohľadu na fakt, kde sa ich zamestnanci zdržiavajú. Ak pôsobíte neďaleko vášho pracoviska, je možné pristúpiť na kompromis a uzatvoriť zmenu pracovnej zmluvy. V nej by bol stanovený počet dní odpracovaných doma a počet dní odpracovaných na pracovisku, napríklad v pomere 15:5, prípadne naopak.

Preverte si pracovné možnosti v mieste vášho bydliska

Presťahovať sa z centrály spoločnosti a začať žiť na vidieku alebo na horách, to znie ako rozprávka. No musíte premýšľať o tom, aké sú vaše šance uchytiť sa v novom mieste bydliska v prípade, ak by s vami spoločnosť v budúcnosti ukončila pracovný pomer. Nie každý zamestnávateľ súhlasí s tým, aby jeho zamestnanci pracovali na diaľku. Navyše, možnosť zamestnať sa v menšom meste či obci býva spravidla oveľa nižšia v porovnaní s väčšími obcami. 

Vašu kariéru dokáže ovplyvniť tiež skutočnosť, keď sa určitá časť zamestnancov firmy vráti pracovať do kancelárie a vy sa vďaka práci na diaľku dostanete do izolácie. V takomto prípade by ste mali zaujať proaktívny postoj, svojho nadriadeného pravidelne informovať o vlastných výsledkoch a pracovnom postupe. Niekoľkokrát ročne si naplánujte návštevu pracoviska, snažte sa budovať a udržiavať si vzťahy ako s nadriadenými, tak i s kolegami.

Nebyť v centre diania sa väčšinou nevypláca. Mohli by ste stratiť nielen prehľad o tom, čo sa vo firme deje, ale rovnako vaše vzťahy s kolegami sa ľahšie dostanú do chladných a neosobných rozmerov.