Vo svete bežná prax, u nás skôr rarita. Viete, čo je sabatikal?

Vo svete bežná prax, u nás skôr rarita. Viete, čo je sabatikal?

23.03.2022 | Sabatikal | Naďa Trenčanská

Napriek tomu, že tento pojem sa častejšie objavoval práve pred poslednými parlamentnými voľbami a niektoré strany ho mali dokonca vo svojom volebnom programe, väčšine z nás výraz nič nehovorí. 

Ak ste ho aj v médiách postrehli, najčastejšie v súvislosti s našimi zdravotníkmi či učiteľmi. Práve dané povolania sú najväčšími ašpirantmi na získanie zamestnaneckého benefitu, ktorý je vo svete pomerne bežnou praxou.

Predstavme si spoločne dovolenku, ktorá môže trvať aj 365 dní...

Sabatikal je v krajinách, akými sú povedzme USA, Austrália, Holadsko, Fínsko či susedné Rakúsko, normálnou súčasťou života. Nárok naň majú predovšetkým štátni a odborní zamestnanci. Nezriedka takýto oddych trvá v rozmedzí od 6 do 12 mesiacov. Na túto formu dlhých prázdnin získavajú nárok po 5 až 10 odpracovaných rokoch.

Ako to funguje?

Ak by ste mohli využiť časť svojho dôchodku už teraz, urobili by ste to?

Keď povieme, že princípom plateného voľna je vlastne výber časti dôchodku vopred, ešte za aktívného ekonomického veku jedinca, mnohé sa vysvetlí. V krajinách, kde je tento benefit bežnou praxou, totiž funguje celkom iná odvodová politika, vrátane systému sociálneho zabezpečenia. Toto môže byť dôvod, prečo na Slovensku o niečom takom môžeme zatiaľ iba snívať. Sabatikal financuje Sociálna poisťovňa zamestnancom, ktorí sú dlhodobo sociálne poistení, po dohode s ich zamestnávateľmi.

Zamestnanec môže získať niekoľkomesačné voľno, počas ktorého poberá určité percento mzdy prostredníctvom sociálnych dávok (zvyčajne 60% alebo 70% čistej mzdy). Následkom využitia sabatikalu je, že zamestnancovi sa oddiali odchod do dôchodku o čas, ktorý sabatikal trval.

Keď (za)chráni kariéru

Najčastejším dôvodom dlhších prestávok vo forme práceneschopnosti či oddychu na úrade práce, ktoré u nás nachrádzajú štatút sabatikalu, je Syndróm vyhorenia. Slovo, ktoré sa v poslednom období skloňuje akosi pričasto a môže vyústiť až do ťažkej depresie. Postihnúť môže kohokoľvek. Podľa odborníkov sú najviac ohrození pracovníci školstva, zdravotníctva, kreatívnych sektorov, ale aj opatrovatelia a vrcholoví manažéri. Prejavuje sa stagnáciou, frustráciou a apatiou. Spôsobuje zníženie produktivity v práci, ale vplýva aj na psychický stav človeka. Stres, vyčerpanie a nervové vypätie v práci neraz vedie k nepríjemným zdravotným ťažkostiam.

Ak sa takto postihnutý človek rozhodne situáciu riešiť, zväčša volí úplnú zmenu kariérneho smeru. Toto riešenie však nebýva vždy správne a nemalo by byť ani jedinou možnosťou. Sabatikal poskytne dlhoročne pracujúcim ľuďom čas na oddych a príležitosť na zmenu pôvodného životného štýlu. Funguje tým tiež ako prevencia pred vyhorením.

Na Slovensku je to tak

U nás sa jedná skôr o výnimku, než pravidlo. Na Slovensko sabatikal ako prvé priniesli zahraničné spoločnosti, a to v rámci firemných benefitov. Dobrou správou je, že aspoň v súkromnom sektore sa ojedinele vyskytne zamestnávateľ, ktorý svojim zamestnancom na vysokých postoch po odpracovaní viac ako 10 rokov ponúka polročné prázdniny. V drvivej väčšine ide o nadnárodné spoločnosti, ktoré tento benefit začali ponúkať v zahraničí, no rovnaké podmienky platia i pre slovenských zamestnancov.

Každá firma si určuje vlastné podmienky čerpania sabatikalu. Niektoré spoločnosti naďalej hradia odvody za zamestnanca. Rovnako často si ich musí zamestnanec hradiť sám. Vo väčšine prípadov sa jedná skôr o dlhodobé neplatené voľno so zachovaním pracovnej pozície po návrate, ako o skutočný sabatikal, praktizovaný v zahraničí. Vo vzácnych prípadoch spoločnosť ponúkne zamestnancovi aj časť výplaty. Jediným spločným bodom teda zostáva zachovanie pôvodnej pracovnej pozície.

Sabatikal – čas na zmenu...napíš knihu, splň si cestovateľský sen, študuj.

Na čo sa sabatikal najčastejšie využíva?

  • Krátkodobá pracovná ponuka / nový zaujímavý projekt
  • Vzdelávanie sa a naberanie nových zručností
  • Cestovanie
  • Splnenie si svojho sna (väčšinou kreatívny -napísanie knihy, herecká skúsenosť...)
  • Zmena svojho životného štýlu – športovať...
  • Riešenie zdravotného problému
  • Dobrovoľnícka činnosť
  • Oddych a starostlivosť o rodinnu
  • Prehodnotenie doterajšej kariéry a získanie nadhľadu

Väčšina zamestnancov na Slovensku o sabatikale nikdy nepočula. Akonáhle zamestnanec požiada o dlhodobé voľno, pochopenia sa skôr nedočká. Zvyčajne je mu "ponúknuté" ukončenie pracovného pomeru. No možno sa aj u nás prijmeme zmeny v podobe uzákonia sabatikalu.

Sabatikal je predsa vo svete prirodzenou súčasťou aktívnej kariérenej dráhy a zďaleka by nemal byť vnímaný ako rozmar. Čoraz častejšie sa začína vyskytovať aj v životopisoch vrcholových manažérov na Slovensku.