V Trebišove návštevníci uvidia zaujímavú atrakciu. Históriu v podobe hologramov

V Trebišove návštevníci uvidia zaujímavú atrakciu. Históriu v podobe hologramov

12.12.2021 | Výstava v Trebišove | Iveta Hricková

Na východe Slovenska nezaháľajú a už teraz sa pripravujú na novú turistickú sezónu. V Trebišove sa rozhodli zabojovať o pozornosť ľudí novou atrakciou, ktorá im priblíži dejiny významného šľachtického rodu Andrássyovcov.

Tie si môžu pozrieť v netradičnej podobe, ako to v našich múzeách nie je bežné.

Zážitkový bod venovaný Andrássyovcom

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove sa od svojho znovuotvorenia v roku 2016 snaží prinášať turistom doposiaľ neznáme informácie. Tie prezrádzajú zaujímavosti o histórii trebišovského regiónu. Na konci novembra bola v múzeu sprístupnená ďalšia časť výstavy, nazvaná Andrássyovský zážitkový bod. Vďaka nej sa návštevníci dozvedia viac o zvykoch, záujmoch i každodennom živote tohto významného šľachtického rodu a o kariére, ktorej sa Andrássyovci venovali. Zdrojom informácií boli zápisky bývalej vychovávateľky ich detí, Angličanky Mary Elisabeth Stevens. Svoje zážitky a dojmy popisovala dosť podrobne, preto si historici mohli vytvoriť reálny obraz doby, v ktorej Andrássyovci žili. Expozícia obsahuje aj poznatky o ďalších dvoch významných šľachtických rodoch, pobývajúcich v tomto kaštieli - o rode Csákyovcov a Szapáryovcov.

Holopyramída s historickými predmetmi

Autori výstavy využili pri jej inštalácii viaceré moderné technológie, ako napríklad interaktívne obrazovky či podsvietené panely. Z nich sa záujemcovia dozvedia viac o histórii samotného kaštieľa, v ktorom múzeum sídli, no taktiež o všetkých jeho prestavbách a rekonštrukciách, vykonaných v minulosti. Najzaujímavejšou novinkou tohto projektu je holopyramída. S využitím hologramov a 3D zobrazenia si návštevníci vedia pozrieť rôzne historické predmety, akými je povedzme kreslo cisára Františka Jozefa I. či bustu Júliusa Andrássyho. Táto moderná technológia umožňuje odhaliť všetky detaily vystaveného artefaktu a opisuje úlohu, akú zohral v dejinách Zemplína.

Zverejnili vzácnu umeleckú zbierku

Andrássyovci boli známi vrúcnym vzťahom k umeniu. Zo svojich ciest po Európe si často privážali obrazy a iné umelecké diela od uznávaných maliarov a umelcov. Postupne nimi obohacovali vlastné umelecké zbierky, ktoré vystavovali v reprezentatívnych miestnostiach kaštieľa. Nová časť expozície predstavuje práve tieto klenoty od rôznych maliarov a umelcov zo starého kontinentu. Vystavená kolekcia obsahuje aj práce pôvodných majiteľov objektu, ktorí milovali maľovanie a vlastnoručne niekoľko krásnych obrazov namaľovali.

Pokrokový rod s veľkým vplyvom

Rod Andrássyovcov patril k najstarším a najbohatším šľachtickým rodom nielen v Rakúsko-Uhorsku, ale i v celej Európe. Vo svojom sídle často prijímali návštevy významných osobností, čím pomáhali zviditeľniť oblasť okolo Trebišova a vo veľkej miere formovali život na danom území.

„Život Andrássyovcov bol úzko spätý so Zemplínom. Sám gróf Július (Gyula) Andrássy považoval kaštieľ a priľahlý park v Trebišove za svoje najobľúbenejšie miesto, kde rád odpočíval“, uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Na tú dobu boli veľmi pokrokoví a prijímaním progresívnych zmien sa snažili pozitívne vplývať na svojich poddaných.

Ďalšie fotografie z otvorenia výstavy si pozrite TU.