V podkroví tohto kostola vznikla nevšedná galéria obrazov a fotografií

V podkroví tohto kostola vznikla nevšedná galéria obrazov a fotografií

13.12.2021 | Kostol svätého Egídia | Milan Cigánik

Kostol svätého Egídia v Poprade je historicky najcennejšou pamiatkou mesta. Jeho vznik sa podľa dochovaných záznamov datuje do obdobia okolo roku 1245.

Nedávno tam sprístupnili nezvyčajnú galériu, nachádzajúcu sa priamo v jeho podkroví. Návštevníkom sa zhora naskytne pohľad na kostolné klenby, ktoré nikde inde na Slovensku nenájdu.

Výnimočná zbierka fotografií

Iniciátorom myšlienky založiť v kostole galériu bol Rastislav Ovšonka: „Je to dvanásť unikátnych záberov. Polovica je venovaná pôvodnému vybaveniu kostola, druhá polovica najstarším vyobrazeniam Popradu. Okrem toho sa v galérii nachádza jediná známa fotografia pôvodnej barokovej sochy svätého Egídia, ktorá kedysi stála na južnej strane kostola.“ Podľa Ovšonku ide o výnimočné zábery, z ktorých väčšinu nemala verejnosť doteraz možnosť vidieť.

K pozoruhodným kúskom patria dve maľby s najstarším vyobrazením mesta od Thomasa Endera, namaľované v roku 1860. Získali ich z budapeštianskej knižnice Maďarskej akadémie vied. Ďalšie maľby zachytávajú pôvodnú podobu popradského námestia od Jana Koulu z roku 1886 a renesančnú zvonicu spred barbarskej rekonštrukcie v roku 1958. Expozíciu dopĺňa obraz Tibora Alexyho z roku 1973, ktorý zobrazuje mesto Poprad tak, ako bol zachytený v katastrálnej mape z roku 1868. Maľby sú zavesené na tom istom mieste, kde sa nachádzali pôvodne.

Fotografie hlavného oltára dopĺňajú ďalšie, znázorňujúce oba bočné oltáre, dnes však už nie sú súčasťou budovy. „Ďalej je to víťazný oblúk a premaľby Troch kráľov a piety z 19. storočia. Tie boli odstránené koncom minulého storočia, vďaka čomu sme odhalili pôvodné fresky kostola z 13. a 14. storočia,“ doplnil Rastislav Ovšonka.

Boli potrebné rekonštrukčné práce

Aby mohla galéria vzniknúť, bolo treba zrekonštruovať niektoré časti podkrovia, nainštalovať fotopanely, osvetlenie a potrebné bezpečnostné prvky. Dobrovoľníci, ktorí sa na rekonštrukcii podieľali, pracovali bez nároku na honorár. Od starého stavebného odpadu vyčistili priestor nad klenbami, menšie úpravy urobili vo veži kostola a v miestnosti, kedysi slúžiacej strážnemu.

„Ručne sme odtiaľ vyniesli približne 3,5 tony materiálu. Pri jeho odpratávaní sa nám podarilo objaviť staré kovové dvere, vedúce do podkrovia. Tie sme očistili, vynovili a na budúci rok ich umiestnime na pôvodné miesto,“ dodal pán Ovšonka. Vznik galérie finančne podporili mesto Poprad a Prešovský samosprávny kraj.

Čím je kostol svätého Egídia zaujímavý?

Popradský kostol svätého Egídia bol počas svojej existencie niekoľkokrát prestavovaný. V súčasnosti sa profiluje ako dvojloďová stavba s presbytériom a pristavanou južnou predsieňou s bočným vchodom. V strede objektu stojí mohutný, desaťboký stĺp, ktorý nesie rebrovú sieť klenby. Kostol dnes disponuje iba skromným inventárom, preto sa pozornosť návštevníkov upriamuje k zaujímavým a umelecky najcennejším prvkom interiéru, akými sú bohaté nástenné maľby. Jednou z nich je unikátne, historicky najstaršie vyobrazenie Vysokých Tatier, nachádzajúce sa na triumfálnom oblúku. Fresková výzdoba z 15. storočia bola počas poslednej rekonštrukcie zreštaurovaná a pokrýva takmer celú plochu stien.

Zdroj foto: YouTube