V Leviciach oceňovali darcov krvi. Podujatie si pripomenulo i významné jubileum

V Leviciach oceňovali darcov krvi. Podujatie si pripomenulo i významné jubileum

30.09.2021 | Oceňovanie darcov krvi | Naďa Trenčanská

Mesiac september sa v meste Levice niesol v znamení akcií, ale i rozdávania ocenení a osláv. Všetky tieto podujatia, ktoré na seba časovo nadväzovali, mali jedného spoločného menovateľa. Tým bola KRV.

Táto vzácna tekutina, ktorá koluje v žilách každého z nás, zachraňuje životy, avšak v posledných mesiacoch je jej akútny nedostatok, sa stala ústredným motívom začínajúcej jesene v Leviciach.

Všetko odštartovalo oceňovanie darcov krvi

Presne v deň 100-tého výročia úmrtia prof. MUDr. Jana Janského, teda 8. septembra 2021, sa v Levickej synagóge uskutočnilo oceňovanie niekoľkých desiatok dlhoročných a mnohonásobných  darcov krvi. Oceňovaní boli takzvaní strieborní, zlatí, kňazovickí aj diamantoví darcovia. A tak sa v Levickej synagóge - mieste, na ktorého pôde bolo ocenených už množstvo významných osobností spoločenského, športového a verejného života, tentoraz oceňovalo spolu 52 darcov. Tí neváhajú a svojou krvou pravidelne zachraňujú životy iným.

„Teší nás, že týmto spôsobom môžeme poďakovať našim darcom. Všetkým darcom krvi, záchrancom života, srdečne blahoželáme,“ uviedol predseda ÚZR SČK a zástupca primátora mesta Levice Mgr. Peter Benček. Radosť ocenených a organizátora bola o to väčšia, že minulý rok sa z dôvodu pandémie podujatie konať nemohlo.

140 výročie Červeného kríža v Leviciach

No a keď už oslavovať, tak vo veľkom. Preto poďakovanie darcom krvi organizátori tentoraz spojili i s oslavou 140 výročia prvého spolku Červeného kríža v Leviciach. Pri príležitosti jeho výročia si spoločne zaspomínali a priblížili históriu aj samotným oceneným darcom prostredníctvom prednášky. Tú pri tejto významnej udalosti pripravil pán Vincze z levickej pobočky Historického ústavu. Málokto totiž vie, že práve levický spolok Červeného kríža bol založený ako vôbec druhý na území vtedajšej ČSR. Ten prvý vznikol iba kúsok ďalej v tom istom roku (r. 1881) v Banskej Štiavnici.

Záznam z oceňovania darcov v levickej synagoge /zdroj Levická televíza/ nájdete TU.

Poslanecká kvapka krvi

O pripravovanej akcii pod názvom „Poslanecká kvapka krvi“ sme vás na stránkach nášho magazínu už informovali. No pre tých z vás, ktorí ste ju nestihli a možno premýšľate o účasti v niektorom z ďalších ročníkov, prinášame zopár informácií. Jednalo sa v poradí o šiesty ročník úspešného dobročinného podujatia pod záštitou mesta Levice. Tento rok sa však rozhodlo zúčastniť a podporiť dobrú myšlienku aj viacero prvodarcov. Celkovo sa do projektu zapojilo 60 záujemcov, a z toho presne 50 darcov mohlo krv aj darovať. Základná zdravotná diagnostika je predsa jedným z okamžitých benefitov pre všetkých záujemcov, ktorí sa rozhodnú darovať krv. 

Záznam z Poslaneckej kvapky krvi /zdroj Levická televízia/ si môžete pozrieť TU.

Pár slov vďaky na záver

„To, že medzi úspešnými darcami bolo 15 prvodarcov, nás nesmierne teší. Pre prvodarcov, ako i tzv. zaslúžilých darcov, boli ako poďakovanie pripravené archívne vína od miestnych regionálnych vinárov. Tí sa rozhodli podporiť podujatie touto formou, za čo im veľmi pekne ďakujeme, uviedol zástupca primátora mesta Levice - Mgr. Peter Benček.

Ďakujeme tiež ďalším sponzorom a darcom či pánovi primátorovi Jánovi Krtíkovi za prevzatie záštity a podporu. No a veľká osobitná vďaka patrí aj  ÚzS SČK, na čele s pani riaditeľkou Michaelou Chmelovou, za veľkú sponzorskú podporu, pomoc dobrovoľníkov SČK a občerstvenie.  

Som rád, že pri tejto príležitosti, ale aj príležitosti stého výročia úmrtia Jána Janského ( † 8.9.1921), /českého lekára a psychiatra, ktorý ako prvý objavil a začal deliť krv na štyri základné podskupiny/, sme ocenili bývalú pani riaditeľku SČK – Oľgu Szalmovú a terajšiu pani riaditeľku za ich prínos pre mesto a okres Levice v oblasti dobrovoľníctva, darcovstva krvi a celkový prínos za propagáciu nášho mesta.“

„Ďakujem dlhoročnému spoluorganizátorovi, svojmu kolegovi - pánovi poslancovi Ervínovi Szalmovi, všetkým zúčastneným darcom, poslancom MsZ a NSK, zamestnancom MsÚ Levice i všetkým pracovníkom NTS. Osobitne ďakujem pánovi Aladárovi Birnerovi, ktorý nám celé dopoludnie spríjemňoval hrou na klavíri a zvyšoval tým úroveň aj neopakovateľnosť týchto vzácnych chvíľ dobra a nezištnej pomoci,“ uzavrel slová vďaky zástupca primátora.