V Bratislave je čoraz populárnejší trend komunitných záhrad. Získajte pre tú vašu finančnú podporu

V Bratislave je čoraz populárnejší trend komunitných záhrad. Získajte pre tú vašu finančnú podporu

25.02.2022 | Komunitné záhrady | Milan Cigánik

Obyvatelia panelákov sa v poslednom čase čoraz častejšie venujú záhradkárčeniu a spoločne si zakladajú takzvané komunitné záhrady. Aj v Bratislave má tento trend stúpajúcu tendenciu.

Teraz môžu ľudia pri zakladaní komunitnej záhrady získať na svoj projekt i zaujímavú finančnú dotáciu.

Medzi nami susedmi

Komunitné záhrady nemusia byť iba zeleninové. Priestory vedia byť využívané aj ako detské ihriská, okrasné oddychové zóny, prípadne miesta určené pre seniorov. Otvorené sú pre širokú verejnosť alebo iba pre konkrétnu, uzavretú skupinu jej členov. Komunita, ktorá za záhradou stojí, sa dobrovoľne, bez nároku na odmenu, podieľa na skrášľovaní priestoru, v ktorom žije. Jej snahou je viesť aktívny susedský život a prostredníctvom spoločných aktivít budovať i posilňovať medziľudské vzťahy. Vytvára otvorený priestor, do ktorého sa môžu začleniť obyvatelia daného spoločenstva bez ohľadu na vek. Členovia komunitnej záhrady majú možnosť organizovať množstvo širokospektrálnych podujatí, od bežných záhradkárskych prác až po oddychové aktivity či rôzne oslavy, vzdelávacie aj zábavné podujatia.

Prečo sa stať členom komunitnej záhrady?

Bio kvalita potravín je jeden zo základných predpokladov zdravého stravovania. Preto býva zrejme najčastejším dôvodom angažovania sa v komunitnej záhrade možnosť dopestovať si vlastné potraviny - ovocie, zeleninu alebo bylinky. Nielenže budete mať dobrý pocit, že si viete sami dopestovať niektoré potraviny, no určite vás poteší i nižší účet za nákup v supermarkete. V prípade, že do práce v záhrade zapojíte aj svoje deti, zúročí sa vám to trojnásobne.

Členstvo v komunitnej záhrade je ako stvorené pre osamelých ľudí, ktorí majú potrebu socializácie. Tento priestor býva pre nich príležitosťou, ako vystúpiť z osamelosti a zapojiť sa do spoločných aktivít. Okrem toho je potrebné zdôrazniť aj zdravotné benefity. Manuálna práca a fyzický pohyb znižujú stres, krvný tlak, posilňujú svalstvo a pomáhajú človeku uvoľniť sa i odreagovať od každodenných starostí.

Treba ju poriadne naplánovať

Pokiaľ si chcete založiť komunitnú záhradu, je potrebné si to vopred naplánovať. Najskôr oslovte ľudí – susedov, známych a navrhnite im možnosť realizovať sa v spoločnom projekte. Potom budete hľadať vhodný pozemok – môže ísť o dvor, vnútroblok, prípadne priestor pred vaším bytovým domom. Musíte zistiť, kto je jeho vlastník a prediskutovať s ním podmienky dlhodobého prenájmu. Túto možnosť už ponúkajú svojim obyvateľom aj niektoré mestá, ktoré majú pozemky vo svojom vlastníctve i správe. Napríklad, Bratislava zverejnila minulý rok zoznam viacerých parciel, vhodných (a už predschválených) na vytvorenie komunitných záhrad.

Mestá väčšinou podporujú tieto projekty priamo cez participatívny rozpočet, umožňujúci uchádzať sa o finančné prostriedky, vyčlenené z mestského rozpočtu. Dôležité je vedieť, že komunitné záhrady fungujú ako občianske združenia a musia mať právnu subjektivitu. Len tak môžu čerpať granty, poskytované mestom alebo inými organizáciami. Zároveň so založením občianskeho združenia je potrebné zriadiť v banke transparentný účet, na ktorom sa budú zhromažďovať finančné prostriedky od členov. 

Požiadajte o grant pre svoju komunitnú záhradu v hlavnom meste

26.3.2021 bola vyhlásená grantová výzva na rok 2022 pod názvom Funkčnejšie verejné priestory, za ktorou stojí nadácia mesta Bratislavy. Cieľom výzvy je podporiť revitalizáciu už existujúcich verejných priestranstiev, oživiť a premeniť tiež také miesta, ktoré neboli doposiaľ využívané. Revitalizované verejné priestory by tak mohli poskytnúť nové možnosti trávenia voľného času pre miestnu komunitu a zvýšiť kvalitu života v hlavnom meste.

O granty sa vedia uchádzať mimovládne neziskové organizácie aj neformálne iniciatívy, zastúpené fyzickou osobou. Najvyššie hodnotené projekty, bez ohľadu na okres, získajú 20 000 eur a ďalších 100 000 eur sa rozdelí medzi päť mestských častí. Jedna žiadosť môže získať maximálnu podporu vo výške 5000 eur pre mimovládne neziskové organizácie a 2000 eur pre neformálne iniciatívy, zastúpené fyzickou osobou.

Do výzvy Funkčnejšie verejné priestory sa môžu zapojiť aj menšie projekty, minimálna výška podpory nie je vopred určená. No v rámci nej môže jeden žiadateľ podať maximálne jednu žiadosť.