Túžite pracovať na čarokrásnom ostrove?

Túžite pracovať na čarokrásnom ostrove?

20.02.2021 | Ostrov Madeira | Milan Cigánik

Na svete existuje veľa atraktívnych miest, ideálnych pre život digitálnych nomádov. Sú to ľudia, ktorých práca nie je závislá od miesta pobytu, ale umožňuje im pracovať na diaľku. Aby mohli fungovať, stačí im počítač a pripojenie na internet.

Keďže môžu pracovať prakticky z akéhokoľvek kúta sveta, majú skvelú príležitosť cestovať a spoznávať nové krajiny. Medzi obľúbené miesta digitálnych nomádov patria Berlín, Lisabon, Buenos Aires či Barcelona a v poslednom čase aj podaktoré exotické mestá v menej rozvinutých krajinách, kam ľudia chodia zvyčajne iba na dovolenku. Tieto miesta lákajú ľudí, pracujúcich na diaľku, aby sa usadili práve tu.

Madeira ako lákadlo pre digitálnych nomádov

Nová komunita digitálnych nomádov vzniká v malej dedinke Ponta do Sol v portugalskej autonómnej oblasti ostrova Madeira. Myšlienku založiť takúto komunitu vyvolal odliv ľudí z veľkomiest do menších obcí. Tie majú lepší predpoklad k tomu, aby sa utvárali hlbšie vzťahy medzi jej jednotlivými členmi, v porovnaní s veľkými mestami. Program sa otvoril vo februári, je podporovaný regionálnou vládou Madeira a spoločnosťou StartupMadeira.

V rámci spoločného pracovného priestoru a kapacity vidieckeho bývania bude prijatých až 100 ľudí, pracujúcich na diaľku. Zatiaľ prisľúbilo účasť na projekte 75 nomádov, ktorí sa zaviazali, že začnú pracovať v tejto malebnej dedinke. Záujemci pochádzajú z Írska, Holandska, Španielska, Portugalska, Nemecka, Poľska či Česka. Veľký dopyt prejavili aj občania Južnej Afriky, USA alebo Nigérie. V kultúrnom centre bolo zriadené co-workingové stredisko pre spoluprácu. Jeho pracovníci zabezpečujú ubytovanie pre záujemcov vo viac než štyridsiatich ubytovacích zariadeniach v Ponta do Sol. Obec bola vybraná na testovanie projektu, ktorý sa má neskôr rozšíriť i na ďalšie oblasti v okolí ostrova, uviedol Carlos Soares Lopes, výkonný riaditeľ spoločnosti StartupMadeira.

Projekt na podporu ekonomiky

Cieľom projektu je, aby sa digitálni nomádi na ostrove usadili, žili tam a vkladali svoje peniaze do miestnej ekonomiky, poznačenej pandémiou koronavírusu. Ta spôsobila obrovské straty miestnym obyvateľom, ktorých živobytie je závislé predovšetkým od cestovného ruchu.

Počas prvej fázy projektu od 1. februára do 30. júna členovia novovzniknutej komunity nebudú musieť platiť poplatky za využitie co-workingového priestoru, no treba byť jej súčasťou minimálne jeden mesiac. Pre spoločenstvo ľudí pracujúcich na diaľku sa budú organizovať rôzne skupinové aktivity, kvôli vytváraniu vzájomných obchodných a pracovných kontaktov. Co-workingový priestor je vybavený miestnosťou s 22 písacími stolmi a stoličkami. K dispozícii je i vonkajšie kryté sedenie. V súlade s dodržiavaním opatrení na zabránenie šírenia pandémie koronavírusu, členovia komunity budú využívať tento priestor striedavo na zmeny. K dispozícii im bude prístup k silnej WiFi, tlačiarni a tomu najdôležitejšiemu - kávovaru.

Miestni obyvatelia nové vyhliadky vítajú

Reakcia miestnych obyvateľov je skutočne priaznivá. Mnohí z nich prejavili záujem byť súčasťou danej iniciatívy a digitálnym nomádom prispôsobili i ceny za ubytovanie či prenájom auta. Ostrovní právnici ponúkli svoju pomoc pri zabezpečovaní pracovných aj cestových víz.