Tušíte, podľa akých kritérií si vybrať ten najlepší respirátor?

Tušíte, podľa akých kritérií si vybrať ten najlepší respirátor?

27.02.2021 | Respirátor | Naďa Trenčanská

Už to bude takmer rok, čo nielen na Slovensku, ale i na celom svete, žijeme pod tlakom opatrení proti šíriacej sa pandémii koronavírusu.

Navyše, situácia sa na dennej báze zhoršuje, okruh záujmu sme rozšírili zo starého ROR /rúško-odstup-ruky/ na nové ROR /respirátor-odstup-ruky/. Ako si vybrať ten správny?

Rozdiel medzi respirátormi FFP2 a KN95

Je potrebné uvedomiť si, že ako aj pri iných výrobkoch, i tu ide o kvalitu. A nielen o ňu! Každá krajina má vlastné normy, čo je alebo nie je vyhovujúce.

Hoci nám kríza načrela hlboko do peňaženiek a železných rezerv, pri výbere vhodného respirátora by sme mali brať ohľad nielen na cenovú dostupnosť. Na našom trhu sú najbežnejšie i cenovo najdostupnejšie respirátory KN95 alebo N95. Tieto sú ale určené na azíjský, respektíve čínsky trh, a mali by byť testované podľa čínskej normy GB/T 32610-2016.

Ochranné prostriedky zamerané na Slovenský / Európsky trh podliehajú, a rovnako sú posudzované, podľa požiadaviek platných v EÚ a v SR. Teda podľa požiadaviek nariadenia (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a podľa požiadaviek príslušnej harmonizovanej technickej normy EN 149 + A1.

Táto norma bola doposiaľ dočasne bezodplatne sprístupnená v rámci vybraných slovenských technických noriem pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky TU.

Podľa spomínanej normy delíme respirátory (filtračné polmasky) podľa filtračnej účinnosti a maximálneho celkového prieniku na tri triedy - FFP1, FFP2 a FFP3.

Respirátor KN95 by sa mal najviac približovať k filtračnej tvárovej polmaske triedy FFP2, no svojím tvarom toleruje i mierne odchýlky z dôvodu prispôsobenia sa ázijskému typu tváre.

Kto šetrí, nie vždy má za tri

Pokiaľ budete šetriť, môže sa vám stať, že síce si kúpite výhodné respirátory, no v skutočnosti vám budú zbytočné. Ak maska – respirátor správne neprilieha, dochádza k zníženiu účinnosti a efektívnosti pri samotnom nosení.

UNMSR preto odporúča respirátory s označením KN95, ktoré neboli vyskúšané podľa európskych predpisov, nepoužívať ako osobný ochranný prostriedok.

Možno ho použiť viackrát?

Na to, aby respirátor mohol byť používaný opakovane, musí byť vyrobený z materiálov odolných voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. Takýto respirátor obsahuje návod, ktorý presne stanovuje postup pri jeho dezinfekcii alebo čistení. Výrobca má povinnosť presne popísať, akým spôsobom je možné respirátor čistiť a dezinfikovať, aby bol opakovateľne použiteľný, pochopiteľne so zachovaním všetkých potrebných vlastností. Ak je respirátor určený na viac použití, býva označený písmenom „R“ napríklad FFP2 R. Keď je určený iba na jedno použitie, označuje sa „NR“.

Kontrola zblízka

Respirátory pred uvedením na trh skúšajú notifikované osoby – skúšobne. Respirátory na našom trhu kontrolujú orgány dohľadu pre osobné ochranné prostriedky, a to Slovenská obchodná inšpekcia a Inšpektoráty práce.

Kým je výrobok uvedený na náš, respektíve Európsky trh, musí prejsť kontrolou dokumentácie i vizuálnou kontrolou. Z dokumentov je najdôležitejšie EÚ Vyhlásenie o zhode (EU Declaration of conformity), ktorý je akýmsi pasom výrobku. Akonáhle výrobok nemá takýto dokument, nemôže sa dostať na trh EÚ. Ďalšie listiny, ktoré podliehajú kontrole sú certifikáty, konkrétne tzv. "certifikát EÚ skúšky typu" a certifikát preukazujúci vykonanie auditu u výrobcu. V neposlednom rade sa kontroluje aj spomínaný návod na použitie.

Na výrobku, prípadne na jeho obale, treba mať uvedené obchodné meno výrobcu, ochranná známka, v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresa, ďalej označenie typu, série, šarže alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu výrobku. Pokiaľ to rozmer, respektíve povaha výrobku neumožňuje, výrobca musí uviesť požadované informácie na obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku. Ak je výrobok vyrábaný mimo EÚ, túto povinnosť máva taktiež dovozca.

Ako rozoznať ten kvalitný?

Najjednoduchšie je skontrolovať, či respirátor disponuje označením CE spolu so 4-ciferným číslom notifikovanej osoby. Ďalej si treba všímať číslo technickej normy, rok jej zverejnenia (v tomto prípade EN 149 + A1), triedu filtračnej polmasky a jeho názov, typ/šarža. Ak má respirátor aspoň tieto údaje, máte vysoký predpoklad, že bol posúdený podľa platných právnych predpisov a pri správnom nosení je spôsobilý plniť svoj účel.

Návod na kontrolu respirátora je uvedený aj na webe ÚNMS SR.