Top fakulta z Košíc ponúka Ukrajincom a Ukrajinkám štúdium, ktoré má budúcnosť!

Top fakulta z Košíc ponúka Ukrajincom a Ukrajinkám štúdium, ktoré má budúcnosť!

20.03.2022 | Technická univerzita v Košiciach | Redakcia

Technická univerzita v Košiciach podáva pomocnú ruku. Reaguje na vzniknutú situáciu na Ukrajine. Prichádzajúcim študentom ponúka bezplatné štúdium a novú budúcnosť.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach sa v reakcii na aktuálnu vojnovú situáciu na Ukrajine rozhodla otvoriť svoje brány ukrajinským študentom a študentkám. Ponúka im možnosť bezplatného štúdia perspektívnych študijných odborov na top fakulte, ktorá ako jediná pokrýva celý výrobný cyklus. To výrazne zvyšuje šance absolventov na trhu práce v rôznych odvetviach priemyslu, akými sú získavanie a spracovanie zemských zdrojov, strojárstvo, automobilový priemysel, ekologické a environmentálne vedy či výskum materiálov.

"Sme v tom spolu", zdôrazňuje fakulta, a aj preto je pripravená uhradiť ukrajinským študentom a študentkám všetky poplatky spojené so štúdiom, poskytnúť pomoc pri zabezpečení všetkých potrebných dokumentov a ponúka im bezplatný kurz slovenského jazyka. Okrem toho im vďaka spolupráci s priemyselnými partnermi pomôže nájsť si prácu a získať stály zárobok. Môžu byť študentmi a mať stabilný finančný príjem. Umožňuje to i denná forma štúdia v kombinovanej forme, v ktorej sa výučba uskutočňuje (prevažne vo štvrtok / v piatok). Zvyšok je realizovaný dištančnou metódou, komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov, založených na využívaní počítačových sietí.

Kontaktné informácie záujemcovia nájdu TU.

Zdroj foto: Technická univerzita v Košiciach