Svätý Jozef, jeden z najobľúbenejších svätých, má dnes svoj sviatok

Svätý Jozef, jeden z najobľúbenejších svätých, má dnes svoj sviatok

19.03.2022 | Svätý Jozef a jeho sviatok | Redakcia

Je tiež patrónom dobrej smrti, rezbárov, robotníkov a tesárov. Narodil sa v Betleheme približne 100 rokov pred Kristom, do Dávidovho kráľovského rodu, ako syn Jakuba z Júdovho kmeňa. Jeho pamiatku si na Slovensku pripomíname dnes - 19. marca.

Svätý Jozef  bol chudobný tesár. V Nazarete sa zasnúbil s Máriou, no skôr, než „sa zišli“, počala z Ducha Svätého. Jozef vedel, že dieťa nie je od neho a podľa zvyklostí mohol nechať Máriu ukamenovať. Tu sa ukázal Jozefov charakter. Nechcel ju vystaviť hanbe, preto sa rozhodol, že ju potajomky prepustí. V noci sa mu však zjavil anjel Pána a presviedčal ho, aby sa nebál zobrať si Máriu za manželku, pretože to, čo bolo v nej počaté je, z Ducha Svätého. Tvrdil, že sa jej narodí syn, ktorému majú dať meno Ježiš.

Narodenie Ježiša, jediného syna Boha Otca

Podľa nariadenia cisára Augusta prebiehalo v tom čase v Izraeli sčítanie ľudu. To bol dôvod, prečo sa Jozef spolu s tehotnou Máriou vydali do Betlehema. Tam Mária porodila chlapca, jednorodeného a jediného syna Boha Otca, ktorému dali meno Ježiš. Svätý Jozef sa stal pestúnom, pred zákonom bol aj jeho otcom a manželom Panny Márie. Odvtedy vždy vystupoval ako hlava rodiny, ako ten, kto sa zodpovedne stará o vlastnú rodinu.

Útek do Egypta

Po narodení Ježiša prišli do Betlehema mudrci z východu – traja králi, aby sa Ježišovi poklonili. Po ich odchode sa Jozefovi zas zjavil anjel Pána a zaprisahal ho, aby zobral dieťa i matku a utiekol s nimi do Egypta, pretože kráľ Herodes chce malého Ježiša nájsť a zavraždiť ho. Svätá rodina z Betlehemu odišla a usadila sa v jednej zo židovských osád na severovýchode od Káhiry. Tam zostali, kým nebezpečenstvo pominulo.

Návrat do Nazaretu

Po smrti kráľa Herodesa sa Jozefovi opäť zjavil anjel Pána a vyzval ho, aby sa vrátil do Izraelskej zeme. Svätá rodina sa vrátila, no usadila sa v Nazarete, pretože krutovládu v Júdsku prevzal Archealos - Herodesov syn a Ježišovi naďalej hrozilo nebezpečenstvo. Rodina potom žila usporiadaným životom a pravidelne navštevovali chrám tak, ako to prikazoval židovský zákon.

Záhada Jozefovej smrti

Kedy a ako zomrel svätý Jozef, o tom Evanjelium nič nehovorí. Z náznakov však môžeme dedukovať, že umrel v prítomnosti Panny Márie a Božieho syna až v období Ježišovej dospelosti, ešte pred jeho verejným vystúpením. V roku 1847 pápež Pius IX. ustanovil sviatok známy ako Ochrana sv. Jozefa, ktorý na Slovensku oslavujeme 19. marca.