Štatistiky odhalili nepríjemnú pravdu o obťažovaní na slovenských univerzitách

Štatistiky odhalili nepríjemnú pravdu o obťažovaní na slovenských univerzitách

22.02.2021 | Obťažovanie na školách | Iveta Hricková

V ostatných rokoch sa úctivé správanie voči ženám výrazne zlepšilo, no ako ukazujú prieskumy a skúsenosti niektorých z nich, napriek tomu to má ešte stále ďaleko do ideálu.

O sexuálnom obťažovaní sa hovorí veľmi otvorene. Nepríjemné skúsenosti s ním má aj veľa slovenských dievčat, no dokonca i chlapcov.

Až 76 percent študentov zažilo obťažovanie

Inštitút pre výskum práce a rodiny organizoval v školskom roku 2019/2020 prieskum zameraný na skúsenosti študentov z univerzít so sexuálnym obťažovaním. Výskumu sa zúčastnilo 1621 mladých žien a mužov, ktorí navštevovali 4., 5. alebo 6. ročník. Až 76 percent z nich odpovedalo, že sa počas štúdia stretli minimálne raz aspoň s nejakou formou obťažovania. A to bez výnimky študenti i študentky. Veľmi často to boli rodovo motivované ataky. Nešlo pri tom iba o sexuálne útoky, ale napríklad aj o slovné narážky, nevhodné vtipy alebo robenie si žartov s erotickým podtónom.

Najčastejšie išlo o vynucovanie pozornosti

Jedným z najfrekventovanejších problémov je neželané vynucovanie pozornosti. S týmto problémom sa stretlo až 36 percent opýtaných. Do danej kategórie spadajú opakované sexuálne návrhy, i keď si to druhá strana jasne neželá, zasielanie obťažujúcich správ či mailov alebo posielanie nevyžiadaného sexuálneho materiálu. Môžu to byť fotografie s erotickým obsahom alebo vlastné odhalené zábery. Tri percentá opýtaných sa stretli so sexuálnym nátlakom a až dve percentá to zažívali opakovane, a to napriek vyjadreniu nesúhlasu s takýmto správaním.

Obťažujú najmä spolužiaci, ale i učitelia

Z hodnotenia výskumu vyplýva, že najväčšie riziko sexuálneho obťažovania vo vysokoškolskom prostredí prichádza zo strany študentov chlapcov. Tí mali neprispôsobivé správanie voči ženám v 37-percentách prípadov. Na druhom mieste boli učitelia - muži, s ktorých obťažovaním malo problém 24 percent študentiek. No nevhodné správanie pochádza aj z ich strany, pretože mladé ženy sa dopustili takéhoto správania v 23-percentách prípadov. Pracovníci pedagogického zboru sa celkovo dopustili 34 percent prípadov obťažovania, pričom najčastejšie šlo o rodovo motivované útoky, ktoré ohrozujú sebavedomie žiakov. V prípade študentov bola najčastejšia forma obťažovania v podobe vynucovania pozornosti.

Stáva sa to aj počas vyučovania

Keďže študenti sa často stretávali so slovnou formou obťažovania, nie je prekvapením ani najčastejšie miesto, kde k nemu dochádza. Stáva sa to najmä priamo na akademickej pôde - buď počas vyučovania, alebo v priebehu prestávok. Takéto skúsenosti malo 28 percent opýtaných. Druhým najčastejším miestom sú internáty, kde sa musia brániť útokom ostatných študentov. Takúto skúsenosť malo 19 percent účastníkov prieskumu. Až 12 percent útokov prichádzalo z online prostredia, kde často šlo o vynucovanie pozornosti.

Často o tom mlčia

Prieskum odhalil taktiež niekoľko smutných faktov. U obetí sexuálneho obťažovania existuje akási forma sebaobviňovania alebo hanby. Vo výskume sa potvrdilo, že o tejto nepríjemnej skúsenosti hovorilo s niekym iným len 22 percent študentiek a iba 9 percent študentov. Najčastejšie o tom rozprávali so spolužiakmi alebo kamarátmi. Pre mlčanie sa rozhodli napriek uvedomeniu si, že na ich strane je i legislatíva. Takéto zážitky na nich zanechali i dlhodobé dôsledky, akými sú pocit zraniteľnosti, strata sebavedomia, úzkosť, problémy s koncentráciou a tri percentá trpeli depresiami.