Štartujú už v piatok! Salamandrové dni v Banskej Štiavnici opäť s bohatým programom

Štartujú už v piatok! Salamandrové dni v Banskej Štiavnici opäť s bohatým programom

08.09.2021 | Salamandrové dni | Milan Cigánik

Fotogenické banské mesto, ukrývajúce sa v Štiavnických vrchoch, chce i tento rok prilákať návštevníkov na mimoriadne obľúbené podujatie s vysokou zážitkovou hodnotou. 

Salamandrové dni sa v Banskej Štiavnici konajú teno piatok a sobotu (10. a 11. septembra 2021).

Festival s dlhoročnou tradíciou

Mestské slávnosti sa konajú pravidelne od 90. rokov minulého storočia. Tradíciu ich usporiadania odštartovali študenti Banskej akadémie, ktorá bola založená v 18. storočí, a to vôbec ako prvá v Európe. Slávnosti sú charakteristické historickým Salamandrovým sprievodom, nesúcim sa v duchu hudby, tradičného jarmoku a ďalších zaujímavých atrakcií. Na jeho čele stojí pastier, s jaštericou z dreva v náručí. Tá predstavuje symbol legendy o vzniku mesta. Za ním kráčajú ďalší účastníci s prísne určeným poradím.

Mestom prechádzajú postavy odeté v rôznych historických kostýmoch, pričom pripomínajú výjavy zo života starej Štiavnice. Počas festivalu sú pripravené hudobné koncerty, divadelné predstavenia, trhy, výstavy aj bohaté sprievodné akcie. Tohtoročné podujatie bude prispôsobené pandemickým podmienkam, v ktorých sa Slovensko aktuálne nachádza. Uskutoční sa v režime „základ", čiže v exteriérových podujatiach nie je potrebné preukazovať sa žiadnym dokladom v zmysle COVID semaforu. Kapacita podujatí však bude obmedzená.

Povesť o jašteričkách

Bohatstvo a večnú slávu údajne mestu priniesli jašteričky, o ktorých sa tradovalo aj medzi malými deťmi. Práve preto sú dnes dve z nich symbolom mestského erbu - zlatá a strieborná podľa pradávnej povesti. Tá hovorí o pastierovi kôz, ktorý žil v tomto kraji. Jedného dňa vyhnal stádo na pašu a po ceste im hral na píšťalke. Keď už bol ďaleko od domova a kochal sa čarokrásnou krajinou, sadol si na skaly. Tam zrazu zbadal vyhrievať sa na slnku dve malé jašterice. Žiarili tak, akoby boli zo striebra či zlata. Keď si ich pastier chcel obzrieť bližšie, schovali sa pod kameň. Zvedavosť bola silnejšia a veľký balvan horko ťažko odvalil. Pod ním sa ukrývala hruda zlata, ktorá navždy zmenila históriu tohto kraja. Odvtedy sa sem začali zbiehať ľudia, ktorí vykopali šachty a vznikali tu prvé bane. Postupne zakladali osady a z nich vzniklo bohaté, slávne mesto Banská Štiavnica.

Na čo sa môžete tešiť?

Jedným z hlavných bodov oficiálnej časti programu v piatok 10. septembra bude slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva, spojené s odovzdávaním ocenení osobnostiam, ktoré majú zásluhy na rozvoji mesta. Počas neho Slovenská pošta uvedie pri príležitosti 270. výročia posviacky areálu novú poštovú známku s motívom štiavnickej Kalvárie.

Tradičnému sprievodu budú predchádzať oslavy baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Počas nich prebehne odovzdávanie rezortných ocenení Ministerstva hospodárstva a Ministerstva životného prostredia. Oslavy začnú už o 15.00. Program pre verejnosť má pozostávať z viacerých podujatí rozmiestnených v historickom centre. Na Radničnom námestí bude postavená replika historickej slávobrány z roku 1751. Odohrá sa tu krátky program s pripomenutím si návštevy Františka Lotrinského v Banskej Štiavnici.

Od 17.00 uvidíme na amfiteátri bohatý kultúrny program v podaní vystúpení folklórnych súborov Urpín, Krtíšan, Sitňan a Muzička. Tohtoročný Salamandrový sprievod prebehne v skrátenej verzii a prejde od Námestia sv. Trojice po amfiteáter v piatok o 18.00. Hlavný program sa uskutoční o 19.30 a pôjde o pásmo Od pastiera po Anču, ktoré predstaví tradíciu a význam sprievodu.

V sobotu 11. septembra si príde na svoje najmä detský divák. Zaujímavé akcie pre najmenších návštevníkov pripraví Starý zámok. Dospelých môže zlákať malý jarmok. Atraktívny program pripravili Slovenské banské múzeum i Slovenský banský archív, súčasťou má byť tiež burza minerálov.

Kompletný program nájdete tu: http://www.kultura.banskastiavnica.sk/event/465448/salamandrove-dni-2021