Starostka obce Valča: „Pochopila som dôležitosť byť s ľuďmi čo najviac v osobnom kontakte."

Starostka obce Valča: „Pochopila som dôležitosť byť s ľuďmi čo najviac v osobnom kontakte."

01.03.2022 | Obec Valča | Milan Cigánik

Malebná obec Valča leží pod výbežkami vrchov Lúčanskej Malej Fatry, v ústí Valčianskej a Slovianskej doliny.

Funkciu starostky v nej zastáva JUDr. Mária Ondráčková, s ktorou počas jej funkčného obdobia obec dosiahla niekoľko úspechov.

Starostkou obce Valča ste od decembra 2015. Čo sa vám podarilo za tie roky vášho pôsobenia v nej zmeniť, a to povedzme v porovnaní napríklad s predošlými starostami?

Spravovanie obce výrazne ovplyvňuje kvalitu nášho života. Jej fungovanie som dovtedy vnímala z pohľadu bežného občana. Príčiny pochybností a nespokojnosti časti Valčanov a príčiny ich nedostatočného záujmu o účasť na spravovaní obce som videla hlavne v ich nízkej informovanosti a motivácii a v slabej finančnej prehľadnosti obecných investičných akcií. Z pohľadu nezávislej kandidátky na starostku sa mi mnoho vecí javilo inak, preto som sa rozhodla prijať záväzok, aby naša samospráva fungovala lepšie, efektívnejšie, otvorenejšie, nezávislejšie a nestranne za aktívnej účasti všetkých miestnych obyvateľov.  

Minulý rok obec vyhrala cenu ZOMOS, ktorá sa udeľuje zdravej, otvorenej a modernej obecnej samospráve. Ocenenie ste dostali predovšetkým za kvalitu poskytovaných informácií, za prístup k dlhodobému plánovaniu, využívanie vizualizácií územia, možnosť občanov komunikovať s vedením online, ale najmä priamo v uliciach. Ako sa vám to podarilo dosiahnuť?

Hneď na začiatku prvého môjho volebného obdobia som pochopila dôležitosť byť čo najviac s ľuďmi v osobnom kontakte. „Obchôdzky“ po dedine som robila pešo alebo na bicykli. Takto som sa postupne dozvedala od nich ich starosti a podnety, ktoré sme častokrát riešili bezprostredne na ulici. Na obecnom úrade mám spoľahlivé pracovníčky, ktoré sú maximálne zodpovedné za svoju prácu. Pri svojej práci sa vedia navzájom zastúpiť, na komunikáciu s občanmi využívajú dostupnú modernú techniku, každá pracovníčka vo svojej pôsobnosti všetky potrebné informácie aj zverejňuje na obecnej webovej stránke.

Čo je pre vás motiváciou vo vašej práci?

Najväčšou motiváciou pre mňa je spokojnosť občanov. Valča je moderná a dynamicky sa rozvíjajúca obec, v súčasnosti má 1788 obyvateľov. Disponuje bohatým občianskym vybavením či možnosťami na kultúrne vyžitie, známe sú podujatia Echo heligónky a prehliadka spevokolov pod názvom Valčianske melódie. Obklopuje ju prekrásna príroda, doliny, sú tu vhodné podmienky na celoročný oddych, turistiku, cyklistiku, lyžovanie v Snowlande vo Valčianskej doline alebo športový rybolov na Brčnej. V Slovianskej doline sa nachádza sírnatý prameň prezývaný Smradľavka. V roku 2011 sme získali ocenenie „Dedina ako hostiteľ“ v súťaži „Dedina roka“. Presvedčte sa sami a príďte medzi nás. (úsmev)

Okrem už zmieneného ocenenia sa vaša obec niekoľkokrát umiestnila v súťaži Zlatý erb, v roku 2015 dokonca získala prvé miesto za svoju webovú stránku. V minulom roku to bolo tretie miesto. Očakávali ste, že by ste mohli v tejto súťaži dosiahnuť také úspechy?

Vedenie obce od roku 2015 malo cieľ prinášať svojim občanom, návštevníkom a všetkým, ktorým nie je naša obec ľahostajná, čo najlepší servis pri poskytovaní informácií o dianí v samospráve, kultúre, športe. Okrem obecného rozhlasu sa v tomto smere najlepším prostriedkom stala aj internetová stránka našej obce, čo každoročne potvrdzujú umiestnenia v súťaži Zlatý erb. Na webovej stránke zverejňujeme všetky povinné informácie na zverejňovanie, ale aj tie nepovinné za účelom dosiahnutia hlavne spokojnosti našich občanov. Súťaž každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv Slovenska a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a je spolufinancovaná Európskou Úniou v rámci programu Connecting Europe Facility.

Poďme trošku do histórie. Odkiaľ pochádza pomenovanie obce Valča?  

Obec sa prvýkrát spomína od roku 1252 ako Wolka, z roku 1262 ako Volcsa, Wolcha, z roku 1534 ako Walcha, maďarsky ako Valcsa. Patrila panstvu Zniev, koncom 18. storočia komore a v 19. storočí študijnému fondu. Ľudia pracovali v lesoch, zaoberali sa olejkárstvom a šafraníctvom. V rokoch 1850-1910 sa mnohí vysťahovali. Za Prvej česko-slovenskej republiky pracovali jej obyvatelia najmä v poľnohospodárstve a v lesníctve. Od roku 1943 podporovali partizánske skupiny na okolí, časť obyvateľstva sa zapojila aj do Slovenského národného povstania. Pre pomoc partizánom vlasovci miestnu časť Brčná vypálili.  

Z Valče v minulosti pochádzali aj olejkári a šafraníci, ktorí sa preslávili prakticky na celom území Európy. Žijú tu nejakí ich potomkovia, ktorí sa venujú ľudovému liečiteľstvu? 

Olejkári a šafraníci veľmi výrazne preslávili našu obec. Dodnes sú toho dôkazom zachovalé olejkárske domy, ktoré sa nachádzajú okolo obecného kaštieľa. Valčianski olejkári a šafraníci boli známi najmä vo vtedajšom cárskom Rusku, Perzii, Španielsku a v Istanbule. Momentálne tu už nežijú žiadni ich potomkovia, ktorí by sa ľudovému liečiteľstvu venovali.

Z obce pochádza tiež niekoľko významných rodákov. Ktorých by ste najviac vyzdvihli? Ktorý z nich najviac preslávil Valču a ste naň patrične hrdí?

Máme tu hneď niekoľko významných rodákov, z ktorých by som najviac vyzdvihla práve týchto:

  • Karol Cengel, prírodovedec - zoológ, entomológ, lesník, ochranár a preparátor.
  • Ján Andel, spisovateľ, písal hlavne pre deti a mládež. Bol organizátorom kultúrneho života obce a taktiež bol aj kronikárom.
  • Svetozár Pavlík, v 60. rokoch 20. storočia patril k najlepším kulturistom Československa a preslávil Valču aj v zahraničí. Svetozár Pavlík je bývalým trénerom reprezentácie Slovenska v kulturistike a vychoval mnoho majstrov Európy a majstrov sveta.  
  • Stanislav Zachar, staviteľ, rytier rádu sv. Silvestra, tento titul mu udelil pápež Pius XI., vo Vrútkach naplánoval Zacharovu vilu, okrem nej viacero významných budov vo Vrútkach a množstvo kostolov po celom Slovensku. Práve preto mu bol udelený titul rytiera rádu sv. Silvestra.
  • Imrich Matej Korauš, lekár, učiteľ, vojak. Bol zaslúžilým vojakom, avšak vo veku 35 rokov prešiel do sféry školstva - bol profesorom matematiky, chémie a telesnej výchovy na evanjelickom gymnáziu v susednom Kláštore pod Znievom, kde je aj pochovaný.

Obec je výborným východiskovým bodom rôznych turistických trás v rámci letnej a zimnej turistiky. Aké sú najväčšie lákadlá pre turistov? 

Jednotlivé turistické chodníky vedú z Valče do sedla Maríková, odkiaľ môžete pokračovať hrebeňom Lúčanskej Malej Fatry na Martinské hole alebo Kľak. Do Sedla pod Hnilickou Kýčerou sa dostanete cez Sloviansku dolinu, kde sa môžete zastaviť pri rybníkoch Brčná, ktoré poskytujú možnosť rybolovu. Lokálnou zaujímavosťou je sírny prameň Smradľavá voda, ktorý vyviera v Slovianskej doline. Turistický a športovo-rekreačný význam obce zvýšilo vybudovanie lyžiarskeho strediska Snowland. Lyžiari môžu využívať upravované a technickým snehom zasnežované lyžiarske svahy. V letnom období stredisko ponúka voľnočasové aktivity zamerané hlavne pre deti. 

Do obce vedie aj známa značená turčianska cyklotrasa "Tanková cesta". Jej špecifickosť spočíva v tom, že má vlastnú, prevažne asfaltovú vozovku určenú len pre cyklistickú dopravu a využíva pôvodnú vojenskú tankovú cestu. Je dlhá 15 kilometrov a široká 5 metrov takmer na celom svojom úseku. Prechádza úbočím Lúčanskej Malej Fatry, územím obcí Bystrička, Trebostovo, Trnovo, Turčiansky Peter a prejsť môžete až do Valče. Cestou sa vám naskytujú nádherné pohľady na panorámu Turčianskej kotliny, preto si nenechajte ujsť výhľad z cyklorozhľadne nad Bystričkou. 

Ktoré zaujímavosti vo Valči by ste ešte vyzdvihli, aby ste podnietili ľudí navštíviť ju?

Dominantou obce Valča je Kostol Povýšenia sv. Kríža postavený na mieste starého kostola z 11. storočia. Patrónkou kostola a obce Valča je sv. Kríž, ale aj sv. Helena, ktorej koruna je vyobrazená v erbe. Na mieste starého kostola, na ktorého základoch stojí ten súčasný, bolo kedysi drevené hradisko, ktoré bolo najskôr vypálené. Vo valčianskych poliach kedysi dávno stál Kostol Nepoškvrnenej Panny Márie, avšak už veľmi dlho neexistuje, bol zrútený. V roku 2001 bola postavená a vysvätená Kaplnka Panny Márie Lurdskej v parku pred kostolom. V chotári obce sa nachádza viacero drevených krížov, murovaný kríž sa nachádza na začiatku ulice Priehrada (príjazdová cesta ku kostolu, od hlavnej cesty). V obci okrem kaplnky Panny Márie Lurdskej stojí tiež kaplnka Jána Nepomuckého.

Sú v obci možnosti ubytovania pre turistov?

Turistom ponúkame ubytovanie v obecnej chate Valčianka s kapacitou pre 10 osôb, ktorá sa nachádza priamo v lyžiarskom stredisku Snowland. Návštevníci obce majú možnosť ubytovania aj v súkromí obyvateľov obce.

Aké sú miestne najnavštevovanejšie kultúrne podujatia, čo chystáte pre obyvateľov i návštevníkov pre tento rok?

Počas roka žije obec bohatým kultúrno-spoločenským životom. Svedčia o tom mnohé akcie organizované v spolupráci s MO Matice Slovenskej, TKS Martin a Hudobného odboru Matice Slovenskej, ktoré sa tešia veľkej popularite. Podujatie Echo heligónky je stretnutie sólistov a skupín heligónkarov zo Slovenska a okolia, vystúpenia ktorých sú v jednotlivých ročníkoch tematicky zamerané, napríklad na lesníctvo a poľovníctvo, regrútske a vojenské piesne. Podujatie Valčianske melódie je nesúťažná prehliadka matičiarskych spevokolov, speváckych zborov a skupín, ktoré prezentujú ľudové piesne. Podujatie Spieva naša rodina je nesúťažná a nepostupová prehliadka speváckych a hudobných prejavov rodín z Turca a už aj z celého Slovenska. Jej hlavným poslaním je prezentovať a popularizovať slovenské ľudové piesne, ich krásu, ľubozvučnosť a odovzdávať ich ďalším generáciám. Ďalšie tradičné podujatia sú: vynášanie Moreny, stavanie mája, jánska vatra, deň rodiny, Mikuláš a vianočné trhy. V tomto roku plánujeme kultúrne podujatia v závislosti od protipandemických opatrení  proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Posolstvo obyvateľom obce:

Občanom našej obce Valča prajem hlavne pevné zdravie, spriaznených priateľov, dobré medziľudské vzťahy, pokoj v rodinách, božie požehnanie, pokoru, rozvahu a nadhľad plnohodnotne prežité životy bez akéhokoľvek násilia a katastrof. Nezabúdajme ani na minulosť - vážme si prácu našich predchodcov a buďme im vďační, že nám vytvorili dobré podmienky, na ktoré môžeme nadväzovať pri ďalšom rozvoji. Našej obci prajem, aby občania, poslanci i starosta vytvárali vždy harmóniu. Aby slušnosť aj tolerancia dominovali pri ich rozhodovaní za účelom dosiahnutia spoločného cieľa.