Spravte si virtuálnu prehliadku bratislavskými kultúrnymi inštitúciami (1. časť)

Spravte si virtuálnu prehliadku bratislavskými kultúrnymi inštitúciami (1. časť)

02.03.2021 | Virtuálna Bratislava | Milan Cigánik

Počas prvej vlny pandémie koronavírusu sa rôzne kultúrne inštitúcie po celom svete museli na istý čas pre svojich návštevníkov uzatvoriť. Dnes ale hľadajú spôsob, ako sa záujemcom o kultúru priblížiť aspoň virtuálne.

Súčasný online priestor poskytuje možnosť prezentovať sa na internete prostredníctvom prehliadok, ktoré si návštevníci môžu vychutnať priamo z pohodlia vlastného domova. Tento spôsob sebaprezentácie využívajú i niektoré bratislavské kultúrne inštitúcie a my vám dnes predstavíme podaktoré z tých, ktoré internetové prehliadky ponúkajú.

Múzeum mesta Bratislavy je najstarším múzeom s nepretržitou prevádzkou na Slovensku. Jeho činnosť je zameraná na dokumentovanie a prezentovanie histórie hlavného mesta. Dejiny sú zachytené v zbierkach mimoriadnej umeleckohistorickej hodnoty, získaných z archeologických nálezov a pamiatok na bohatú remeselnú činnosť, priemysel, vinohradníctvo, kultúrny i spoločenský život, ale aj etnológiu, dejiny farmácie a numizmatiku. Múzeum má vo svojej ponuke deväť stálych expozícií, niekoľko z nich predstavuje potenciálnym návštevníkom aj virtuálne.

 Múzeum farmácie

http://mmb.pano3d.eu/muzeum_farmacie.html

Múzeum Johanna Nepomuka Hummela

http://mmb.pano3d.eu/muzeum-johana-nepomuka-hummela.html

Múzeum Arthura Fleischmanna

http://mmb.pano3d.eu/muzeum-arthura-fleischmanna.html  

Múzeum vinohradníctva

http://mmb.pano3d.eu/muzeum-vinohradnictva.html

Múzeum na svojom oficiálnom webe vytvorilo blog, prostredníctvom ktorého približuje návštevníkom rozličné témy zo života múzea. Informuje o výstavách, o originálnych zbierkových predmetoch a ich uchovávaní, o príbehoch z histórie či aktuálnom programe. Všetky nové príspevky zverejňuje na svojom Facebooku či Instagrame.

http://www.muzeum.bratislava.sk/blog-mmb/ms-7729/p1=7729

Vodárenské múzeum sa nachádza v historickom areáli prvej čerpacej stanice v Bratislave. V minulosti sa areál používal na zásobovanie mesta pitnou vodou, neskôr sa ale zmenil účel jeho využitia a vznikli tu reprezentatívne priestory Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Ide o jedno z najmladších múzeí techniky na Slovensku s Expozíciou vodárenstva a Vodárenskou záhradou. V súčasnosti tak plní funkciu vzdelávacieho, rekreačného a ekologického strediska so zachovanou technickou funkčnosťou. Múzeum umožňuje virtuálnu prechádzku po svojej hlavnej sále aj prehliadku výstav a vlastnej galérie.

http://www.vodarenskemuzeum.sk/sk/virtualna-prehliadka/vodarenske-muzeum/

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje predmety významnej kultúrnej hodnoty z oblasti dizajnu, úžitkového umenia, architektúry a súvisiacich disciplín. Propaguje a popularizuje slovenský dizajn prostredníctvom výstav vo svojich priestoroch v galérii SCD Satelit.

Virtuálna prehliadka priestorov Vládneho salónika zobrazuje stav interiéru v čase tesne pred jeho demontážou a prevozom do Slovenského múzea dizajnu.

https://www.scd.sk/?vladny-salonik

Železničné múzeum zachytáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska. Zhromažďuje, vyhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vybrané trojrozmerné i plošné artefakty z tejto oblasti. Vo svojom areáli ponúka návštevy vonkajších aj vnútorných železničných expozícií, prehliadku múzea so sprievodcom, možnosť návštevy študijného depozitára i archívny a knižný servis pre bádateľov.

http://mdc.pano3d.eu/

Slovenská národná galéria na svojom facebookovom profile pravidelne predstavuje vybrané umelecké diela tiež s odborným výkladom. Organizuje online workshopy a informuje o nových, zaujímavých dokumentoch či projektoch.

https://www.facebook.com/pg/SlovenskaNarodnaGaleria/posts/?ref=page_internal