Spoznajte bio-autobus, ktorý je poháňaný ekologickým palivom

Spoznajte bio-autobus, ktorý je poháňaný ekologickým palivom

10.04.2021 | Ekologické palivo | Milan Cigánik

Anglicko sa môže pochváliť prvým autobusom, ktorý jazdí na nezvyčajné ekologické palivo.

Autobus poháňaný biometánom – plynom, ktorý sa získava z potravinového odpadu a tiež z ľudskej odpadovej vody bol uvedený do prevádzky už v roku 2014. Pri výrobe tohto plynu zohrávajú dôležitú úlohu ľudské fekálie. V porovnaní s naftovými motormi, ktorými sú vybavené klasické autobusy, produkuje bio-autobus o 20 až 30 percent menej oxidu uhličitého a až o 80 percent menej oxidov dusíka.

Ekologické riešenie s ohľadom na životné prostredie

Tento bio-autobus spočiatku slúžil ako kyvadlová doprava na skúšobnej trase dlhej 25 km medzi letiskom v Bristole a mestom Bath, ležiacom na juhozápade krajiny. Neskôr sa vozidlo stalo súčasťou pravidelnej mestskej dopravy v Bristole. V súčasnosti má mesto k dispozícii 22 takýchto ekologických vozidiel. Na jednu nádrž, umiestnenú na streche, prejde autobus takmer 300 km. Dopravný prostriedok vybavený 40-timi sedadlami je názornou ukážkou ekologického spracovania ľudského odpadu a tiež spôsobu, ako je možné zlepšiť kvalitu ovzdušia v mestách. Na pohon autobusu sa využíva bioplyn, získavaný v čističke odpadových vôd v Bristole, ktorú prevádzkuje spoločnosť GENeco.

Podľa slov generálneho riaditeľa spoločnosti Mohammeda Saddiqa, spracovaním potravinového a ľudského odpadu môžeme získať dostatočné množstvo biometánu,  na zabezpečenie energie pre takmer 8300 domácností a tiež na prevádzku týchto špeciálnych autobusov. „Vozidlá poháňané biometánom hrajú dôležitú úlohu pri zlepšovaní kvality ovzdušia v mestách vo Veľkej Británii a navyše, sú poháňané ľuďmi, žijúcimi v danej oblasti.“ Mohammed Saddiq vysvetľuje prednosti ekologického spracovania odpadu a jeho premenu na ekoplyn. „Tento spôsob využitia biometánu nám poskytuje nielen ekologické palivo, ale zároveň znižuje našu závislosť na fosílnych palivách.“

Cyklus produkcie biometánu

Podľa promo videa na webovej stránke spoločnosti GENeco, každý rok vyprodukujeme až 75 000 000 metrov kubických výkalového odpadu a 35 000 ton potravinového odpadu. Ako sa spracováva? Rozkladá sa bez kyslíka za 12 až 18 dní pri teplote 32 až 42 stupňov Celzia. Vzniknutý biometán sa zbavuje nečistôt a upravuje sa tak, aby mal porovnateľné zloženie ako zemný plyn. Každá časť výrobného cyklu podlieha prísnej kontrole kvality. Za hodinu je možné vyrobiť toľko bioplynu, koľko sa vojde do teplovzdušného balónu a koľko vyprodukujú kravy vo Walese. Plyn sa používa ako pohon do vozidiel, akými sú bio-chrobák alebo bio-autobus, je vhodný na vykurovanie domácností a dá sa na ňom aj variť.

Environmentálne výhody vozidiel na ekoplyn

Široké využívanie bio-vozidiel na plynový pohon má potenciál výrazne zlepšiť kvalitu ovzdušia v mestách, v porovnaní s používaním klasických pohonných hmôt pri prevádzke motorových vozidiel.

Emisie z výfukových plynov majú vplyv na:

  • Zníženie produkcie nebezpečných mikroskopických častíc (pm2,5 a pm10), ktoré môžu prechádzať z pľúc do krvi, až o 97 percent. Nedávny výskum v oblasti verejného zdravia v Anglicku ukázal, že 1 z 20 obyvateľov mestských centier vo Veľkej Británii predčasne zomrie vinou emisií týchto častíc.
  • Výrazné zlepšenie kvality ovzdušia v porovnaní s používaním nafty, 80 – 90 percentné zníženie oxidov dusíka (NOx). Vysoké hladiny plynov NOx sa podieľajú na tvorbe kyslých dažďov a mestského smogu a majú negatívny vplyv na rast vegetácie.
  • Výrazné zlepšenie kvality ovzdušia v porovnaní s naftou. Biometán produkuje o 95 percent menej CO2 ako nafta. Emisie CO2 sú o 20 až 30 percent nižšie ako v prípade dieselových vozidiel. Z dlhodobého hľadiska predstavuje biometán udržateľnú alternatívu k fosílnym palivám.