Spevácky zbor slovenských učiteľov oslavuje 100 ročnicu (a 100 rokov úspechov)

Spevácky zbor slovenských učiteľov oslavuje 100 ročnicu (a 100 rokov úspechov)

03.03.2021 | Spevácky zbor a jubileum | Naďa Trenčanská

Jedno z našich najstarších speváckych telies na Slovensku práve dnes - 3.3.2021, oslavuje krásne, okrúhle jubileum. 

Mužský zbor, ktorý sa svojím podaním ľudových, národných či sakrálnych piesní zapísal do pamäti tisíckami vystúpení, vám predstavíme prostredníctvom jeho tajomníka a speváka v jednej osobe, Mgr. Petra Benčeka.

Na úvod nám prezraďte niečo o sebe a svojich začiatkoch. Kde sa začala vaša cesta speváka a následne tajomníka Speváckeho zboru slovenských učiteľov?

Zborový spev ma lákal už od strednej školy. Už počas štúdií som spieval v dvoch malých študentských zboroch. Po ukončení VŠ som nastúpil do zamestnania v Spojenej škole internátnej v Leviciach, kde som ako učiteľ začal spievať v zmiešanom speváckom zbore učiteľov levického okresu „Domovina“.  Odtiaľ ma následne kolegovia znáborovali do SZSU.  Po niekoľkých mesiacoch intenzívnych nácvikov a štúdia repertoáru som začal aktívne účinkovať na koncertoch SZSU. Svoj prvý koncert som spieval v poľskom Krakowe. Odvtedy som absolvoval desiatky koncertov na Slovensku, ale aj v mnohých mestách a štátoch Európy (Benátky, Viedeň,  Gorizia, Belfort, Collmar , Neuchatel, Praha...,  Budapešť, Pécs, Riga a iné).

Spevácky zbor slovenských učiteľov je jedno z najstarších speváckych telies na Slovensku . Čo je zaujímavé, ide o výhradne mužský zbor. Viete nám povedať, ako vôbec vznikla myšlienka na založenie zboru a prečo je to čisto mužská záležitosť? Nie je vám v ňom bez žien trošku smutno?

Myšlienka vznikla u trenčianskych učiteľov cestou z Čiech, vlakom z koncertu pražských a moravských učiteľov. Postupne sa rozšírila na celé Slovensko.

Bez žien nám smutno nie je. :-) Väčšinou sme všetci ženatí a máme chápavé manželky, takže keď sme „na zbore“, sústredíme sa na umeleckú činnosť. Navyše, počas koncertných a súťažných turné sa často na pódiách konfrontujeme a súťažíme i s viacerými zmiešanými a ženskými speváckymi zbormi.

Ako som už spomínala, váš zbor je jedným z najstarších zborov na Slovensku, jeho vznik sa datuje do roku 1921. To znamená, že v tomto zvláštnom pandemickom roku oslávite storočnicu. Ako to vnímate? Je niečo, čo ste v súvislosti s oslavami výročia mali pripravené, no vzhľadom na súčasnú situáciu to nie je možné uskutočniť?

Oslavu storočnice vnímam s veľkou vďakou a pokorou. Zároveň je to pre mňa a môj zbor veľkým záväzkom, priamo pretaveným do odhodlania, v budúcich rokoch ešte na domácej pôde i medzinárodnom umeleckom poli niečo dokázať, zviditeľniť naše malé Slovensko vo svete, prezentovať náš talent, odovzdávať nadobudnuté skúsenosti a poskytovať kultúrny zážitok zo zborového spevu pedagógom i študentom slovenských škôl a všetkým ostatným poslucháčom a divákom na našich koncertoch.

Bohužiaľ, v súvislosti s pandémiou sme sa museli vzdať toho najkrajšieho z našej činnosti – koncertovania. Kontakt s publikom je pre nás veľmi dôležitý, reakcie divákov a poslucháčov po každej odprezentovanej skladbe sú pre nás povzbudzujúce. Ich potlesk je pre nás najväčšou odmenou. A to nám v posledných „koronových“ mesiacoch veľmi chýba.       

V ostatnom období sme takto museli zrušiť, alebo nám boli zrušené, koncerty v belgických Antverpách, vo Viedni (pre Slovenský kultúrny inštitút), v českom Jablonci a v Prahe. Ďalej s orchestrami v Bratislave a v Košiciach, ako i koncert v Trenčianskych Tepliciach – pri príležitosti uvedenia známky a 10 € mince a mnohé ďalšie.

Za zborom stálo počas rokov viacero zvučných mien, či už išlo o dirigentov alebo skladateľov. Zbor prežil útrapy druhej svetovej vojny, vystupoval v Paríži či Lyone. Je toho skutočne veľa. Skúste nám priblížiť to najzaujímavejšie z jeho histórie.

Áno, zbor spolupracoval s mnohými veľkými umelcami a tvorili pre nás i také mená, akými sú Eugen Suchoň, Ján Cikker, Alexander Moyzes, Ján Levoslav Bella, Ján Valašťan Dolinský, Ján Krasko. Ďalej sú to mnohí súčasní, významní skladatelia, ako Ján Vičar, Piotr Janczak, Pavol Krška, Lukáš Borzík, Peter Špilák, Tomáš Vrškový a ďalší. Nesmiem však zabudnúť aj na zvučné mená našich dirigentov - významné osobnosti slovenského hudobného života: Miloš Ruppeldt, Ján Strelec, Ján Valach, Juraj Haluzický, Peter Hradil a od roku 2002 - súčasný dirigent Štefan Sedlický. Každý z dirigentov zanechal v SZSU hlbokú stopu a posunul náš zbor po hudobnej a profesionálnej stránke vyššie a vyššie (viď. www.spevackyzbor.sk).

Zbor svoje umenie predviedol aj poslucháčom v Japonsku a v Kanade. Okrem už vyššie spomínaných miest koncertoval tiež v ďalších zaujímavých mestách Európy. V roku 1991 získal 2 miesto na zborovej súťaži v Anglickom Langollene, v roku 1992 – 2 miesto v gréckych Aténach, v roku 1995 – 1 miesto v českej Lytomišli, v roku 1996 – 1 miesto v kanadskom PowellRiver, v roku 2007 –Gorizia - 1 miesto, v roku 2010 Neuchatel – mimoriadna cena poroty.

Váš zbor je držiteľom významných ocenení. Ste na niektoré z nich všetci obzvlášť hrdí?

Počas svojej histórie sme dosiahli a získali mnoho cenných výsledkov a popredných cien. Najviac si ceníme svoj najväčší úspech – zisk zlatej medaily v kategórii mužských zborov na celosvetovej Olympiáde zborového spevu v lotyšskej Rige v roku 2014. Taktiež zisk dvoch zlatých diplomov a ceny pre absolútneho víťaza na medzinárodnej zborovej súťaži - Slovakia cantat 2019 v Bratislave.

K 100ročnici vášho zboru NBS vydala špeciálnu 10 eurovú, striebornú mincu. Ako k danej iniciatíve prišlo?

S myšlienkou mince SZSU k 100 ročnici prišiel pred dvomi rokmi kolega z výboru SZSU, reklamný manažér zboru – pán Ivan Šóš. Spolu sme sa pustili do zložitej činnosti a spletí žiadostí, vybavovaní, telefonátov, pracovných stretnutí a komunikácie s Národnou bankou Slovenska. Musím poznamenať, že spolupráca počas celého procesu realizácie projektu mince bola a je na vysokej úrovni. Každý zo zástupcov NBS, jednal a vystupoval vždy profesionálne a ústretovo.

Na aké aktivity sa môžu vaši priaznivci a podporovatelia tešiť?

Už v apríli tohto roka je naplánovaný koncert pre kanceláriu prezidentky SR, na nitrianskom hrade. Koncert bol už raz preložený a jeho realizáciu plánujeme v spolupráci s NSK a s Biskupským úradom v Nitre. Najbližšie týždne ukážu, či sa nádherné priestory Nitrianskeho hradu rozozvučia našim spevom alebo koncert pandémia opäť odsunie na iný, neskorší termín..

Taktiež sú naplánované ďalšie koncerty a koncertné turné SZSU, no iba čas ukáže, kedy a kde nás budú môcť naši fanúšikovia a priaznivci zborového spevu vidieť a počuť.

Naša redakcia sa týmto prípaja ku gratulantom a želá SZSU veľa fanúšikov, úspešných koncertov, nech sa vaša zbierka ocenení rozrastá počas nasledujúcich úspešných storočníc ďalej aj ďalej ...😊

Na fotografii Mgr. Peter Benček: