Sokoliarstvo na Slovensku sa pýši dlhoročnou tradíciou a mnohými unikátmi. TIETO vás isto prekvapia!

Sokoliarstvo na Slovensku sa pýši dlhoročnou tradíciou a mnohými unikátmi. TIETO vás isto prekvapia!

20.04.2022 | Sokoliarstvo | Redakcia

Sokoliarstvo je ponímané hlavne ako spôsob lovu pomocou vycvičených dravcov - predovšetkým sokolov, jastrabov i orlov. Ide o tradičnú oblasť poľovníctva, ktorá používa vlastné metódy, úlovky a filozofiu. Človek, ktorý túto činnosť vykonáva, sa nazýva sokoliar.

Prvá zmienka o cvičených dravcoch na území Veľkej Moravy pochádza spred viac ako 4000 rokov. Zaslúžili sa o to solúnski bratia Cyril a Metod, ktorí boli vášnivými sokoliarmi a svoje nadšenie pre tieto majestátne dravé vtáky preniesli aj na knieža Svätopluka - jedného z najvýznamnejších panovníkov Veľkej Moravy.

V súčasnosti slovenskí sokoliari patria k absolútnej svetovej špičke. Niekoľko rokov sa neúspešne usilovali o zápis do zoznamu UNESCO. Podarilo sa im to až v roku 2021. Vtedy Slovensko, spolu s ďalšími šiestimi krajinami, rozšírili medzinárodnú nomináciu na zápis do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, kde je aktuálne zapojených 24 krajín z celého sveta.

Vzdelávanie sokoliarov

Stať sa sokoliarom je snom mnohých nadšencov, no nie je to vôbec jednoduché. Záujemca o lov pomocou sokoliarsky vycvičených dravých vtákov musí spĺňať niekoľko podmienok. Treba mať platný poľovný lístok, absolvovať sokoliarsku skúšku, ovládať množstvo právnych noriem, ktoré upravujú držanie sokoliarsky použiteľných dravých vtákov, a samozrejme ich aj dodržiavať. Na Slovensku sa sokoliarstvo niekoľko rokov vyučuje ako výberový predmet na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici. V rámci Európy je toto štúdium unikátne, pretože v žiadnom inom európskom štáte sa sokoliarstvo takýmto spôsobom nevyučuje. Absolventi učebného odboru sokoliarstvo musia zložiť sokoliarsku skúšku a absolvovať sokoliarsku prax pod supervíziou skúseného sokoliara v dĺžke minimálne 1 rok.

Slovenský klub sokoliarov

Dnes na Slovensku pôsobí približne 300 sokoliarov. Väčšina z nich je združená v Slovenskom klube sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore.

Ich úlohou je za pomoci sokoliarskych dravcov chrániť kultúrne pamiatky i mestá pred premnožením vtákov, ktoré znečisťujú historické pamätihodnosti, zabezpečujú ochranu letísk pred kolíziou lietadiel s inými vtákmi (sokoliarska služba je mimochodom súčasťou každého väčšieho letiska na svete) a chránia taktiež poľnohospodárske plodiny pred ničením škodcami.

Okrem toho zabezpečujú odchov dravcov a starostlivosť o handicapované jedince, chránia dravce, voľne žijúce v prírode a ich hniezdne stanovištia, venujú sa osvetovej činnosti tým, že približujú verejnosti život dravých vtákov, poukazujú na ich význam v prírode aj nutnosť ich ochrany. Veľkej popularite sa tešia každoročné stretnutia sokoliarov s medzinárodnou účasťou a ukážky sokoliarskeho výcviku.

Sokoliari Aquila z Bojníc

Na Slovensku nájdeme množstvo stredísk, venujúcich sa propagácii, ochrane a výcviku dravých vtákov. Jedným z najznámejších je stála scéna sokoliarov Aquila so sídlom v Bojniciach, neďaleko Bojnického zámku. Na chov a výcvik dravcov sa zameriavajú od roku 2003. Súčasťou ich pravidelných vystúpení je dobový historický program, nočná ohnivá šou i rozprávkové programy pre deti.

Sokoliari kráľa Svätopluka z Banskej Bystrice

Na začiatku ich činnosti bolo niekoľko zanietených študentov, ktorí vďaka usilovnej práci a nadšeniu získavali neustále nové skúsenosti, ďalšie vedomosti aj potrebné kontakty. Dnes sa zúčastňujú  sokoliarskych vystúpení na Slovensku aj v zahraničí a spolupracujú s ostatnými sokoliarskymi skupinami, ako napríklad so Sokoliarmi svätého Bavona z Banskej Štiavnice, Sokoliarmi Aquila z Bojníc, s rakúskym sokoliarskym dvorom Adlerwarte Kreuzenstein či so ZOO Košice.

Okrem sololiarskych vystúpení a prezentácie sokoliarstva sa venujú aj biologickej ochrane. Za pomoci dravcov plašia škodlivé vtáky, ktoré spôsobujú škody na poľnohospodárskych plodinách a znečisťujú historické objekty v mestách. Participujú pri odchyte holubov na Slovensku, no pôsobili aj v zaraničí, napríklad v Kanade, pri meste Vancouver a v poľskom meste Rzeszów.

Súkromné Sokoliarstvo Kanát

Jediným súkromným podnikom na Slovensku, ktorý sa venuje chovu, výcviku i predvádzaniu dravých vtákov pre verejnosť, je Sokoliarstvo Kanát. Jeho zakladateľom je Jaroslav Kanát st. Sokoliarstvu sa začal venovať už ako 15 ročný, keď nastúpil na Strednú lesnícku školu v Banskej Štiavnici. Po maturite pracoval ako lesník a neskôr sa venoval biologickej ochrane bratislavského letiska. Niekoľko rokov pobudol v zahraničí, no aktuálne jeho skupina pôsobí v sokoliarskom areáli pri Rimavskej sobote v mestskej časti Mojín. Vlastnia dvadsaťštyri druhov dravých vtákov, čo je najväčšia kolekcia dravcov na Slovensku. Venujú sa predvádzaniu dravých vtákov, oboznamujú verejnosť s najstarším spôsobom lovu, s históriou sokoliarstva aj ochranou dravých vtákov.

Dravce, používané na sokoliarsky výcvik, pochádzajú prevažne z odchovov v zajatí. Na Slovensku sa už v tomto prostredí vyliahli mláďatá orla skalného, sokola sťahovavého, sokola rároha a ďalších vzácnych druhov dravých vtákov. Hoci je sokoliarstvo, ako prastaré umenie lovu pomocou dravých vtákov, mnohými ľuďmi zatracované, ich úspešná reprodukcia dokazuje opodstatnenosť existencie sokoliarskych skupín a klubov, vďaka ktorým dostávajú šancu na prežitie aj tieto ohrozené skupiny živočíchov.