Slovensko je plné unikátnych miest! Urobte si výlet do tejto (takmer) zabudnutej, vypálenej obce

Slovensko je plné unikátnych miest! Urobte si výlet do tejto (takmer) zabudnutej, vypálenej obce

13.03.2022 | Obec Kalište | Milan Cigánik

Aj na Slovensku nájdeme veľa miest opradených tajomnými a desivými príbehmi, ktoré sú s nimi neodmysliteľne späté. Jedným z takých je malá osada Kalište, kedysi založená na úpätí Nízkych Tatier, neďaleko Banskej Bystrice. 

Ku koncu druhej svetovej vojny ju však postihla krutá nepriazeň osudu. Dnes tu po nej nájdeme iba letmé stopy nedávnej minulosti.

Horská osada ako útočisko partizánov

Kalište vzniklo ako uhliarska obec v 16. storočí, a to v nadmorskej výške 924 metrov nad morom. Osada bola založená kvôli rozvíjajúcej sa ťažbe medi v danej oblasti. Dôležitú úlohu v jej histórii zohralo Slovenské národné povstanie. Po jeho vypuknutí sa miestni obyvatelia dostávali do úzkeho kontaktu s partizánmi, ktorí sa tam usadili. Obec sa stala centrom partizánskeho oddielu Napred, a taktiež sídlom partizánskej brigády Smrť fašizmu. Je jednou z mnohých dedín, ktoré boli počas druhej svetovej vojny vypálené nemeckými vojakmi. Tí najskôr obsadili Banskú Bystricu, neskôr sa zamerali na zneškodnenie partizánov v Kališti. Spočiatku sa partizáni nemeckým útokom s miestnymi (u)bránili. No netrvalo dlho a situácia sa rapídne zmenila. 

Desivé svedectvo

Obrovské nešťastie postihlo osadu 18. marca 1945. Dátum sa zapísal do dejín ako posledný a najtragickejší v celej histórii malej, horskej obce. V skorých ranných hodinách tristo nemeckých vojakov obkľúčilo južnú a východnú časť. Najprv ostreľovali hlavnú cestu, ktorá bola ako jediná pre vysoký sneh schodná. Šesť ľudí zastrelili priamo na mieste, deviatich upálili zaživa v ich vlastných príbytkoch, ktoré nacisti začali podpaľovať. Zajali pätnásť dospelých mužov, ktorých neskôr postrieľali v neďalekej obci Moštenica. Osada sa zmenila na zhorenisko a zo štyridsaťdva domov zostalo len šesť. Tí, ktorí ostali nažive, tam ďalej žili v ťažkých podmienkach a v obavách, že Nemci sa jedného dňa vrátia. Po oslobodení sa život do tejto obce nikdy viac nevrátil. Preživších z nej vysťahovali do Banskej Bystrice, kde pre nich postavili nové domy. V súčasnosti tu nájdeme len základy budov, ktoré tam zostali po krvavých udalostiach.

Pozostatky obce ako súčasť expozície s náučným chodníkom

Dodnes na mieste (ako pripomienka desivých udalostí) stoja dve zrekonštruované budovy - malá zvonica a základy vyhorených obytných domov. Osada bola dokonca vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. V domčekoch turisti nájdu expozíciu Partizánska republika, s ktorou zároveň sprístupnili aj nový pamätník obetiam tohto ohavného činu. V areáli sa nachádza zrekonštruovaná studňa podľa pôvodného stavu a Sad života, v ktorom sú vysadené stromčeky. Tie predstavujú každú zo 102 zničených obcí, ktoré počas druhej svetovej vojny postihol podobný osud ako Kalište.

Každoročne si na tomto mieste bývalí obyvatelia osady, spolu s ostatnými občanmi, pripomínajú padlých formou pietnych aktov. Múzeum SNP sprístupnilo náučný chodník obcou s názvom Ako žili Kališťania. Je tvorený 18 informačnými tabuľami, umiestnenými v areáli dediny. Nájdete tu zaujímavé informácie o histórii osady, o spôsobe života jej obyvateľov i príbehy ľudí, ktorí sa tu počas vojny skrývali. Náučný chodník je nesmierne pútavý a prečítať textovú časť na tabuliach vám nezaberie veľa času. Jeho súčasťou je zrekonštruovaná partizánska nemocnica, kde sa dozviete, za akých podmienok sa v nej v minulosti ordinovalo a operovalo.

Ako sa sem dostanete?

Do Kališťa sa možno vydať viacerými spôsobmi. Ako turista si môžete vybrať medzi rôznymi alternatívami: žltou trasou smerom z Donovál alebo obce Baláže, prípadne modrou z obce Podkonice. Pokiaľ cestujete autom, najrýchlejší spôsob je určite z obce Moštenica. Do nej sa dostanete odbočkou smerom na Lučatín z hlavnej cesty zo smeru Banská Bystrica – Podbrezová. Cesta od obce je však úzka a menej kvalitná, preto treba byť pri prejazde maximálne opatrný.

Zdroj foto: sk.wikipedia.org