Slováci objavili nový minerál. Nazvali ho dobšináit

Slováci objavili nový minerál. Nazvali ho dobšináit

11.02.2021 | Nový minerál | Iveta Hricková

Našim vedcom - mineralógom, sa opäť podaril veľký úspech. Do oficiálneho zoznamu minerálov pribudol nový druh, ktorý pochádza práve z našich končín.

Vyskytuje sa pri Dobšinej

Nový druh minerálu objavili v okolí mesta Dobšiná, podľa čoho dostal aj názov. V minulosti sa v tomto regióne ťažila ruda, ktorá taktiež vytvorila podmienky pre jeho vznik. Dobšináit patrí do roselitovej skupiny nerastov. O jeho zápis požiadali Komisiu pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej mineralogickej asociácii. Začiatkom mesiaca prišla vedcom zo SAV pozitívna odpoveď, v ktorej uvádzali, že ide skutočne o nový minerál, ktorý doteraz neobjavili nikde vo svete. Nový nerast je navyše vzácnym arzeničnanom s obsahom vody, čo ešte viac zdvíha jeho hodnotu. Dobšináit dostal svoje pomenovanie podľa pravidiel vzniku mien nových minerálov, ktoré hovoria o tom, že na začiatku musí byť plné meno mesta, obce či lokality, kde ho objavili a k tomu sa pridáva koncovka „it“.

Má bielu a svetloružovú farbu

Členovia skupiny roselitových nerastov sú taktiež známy tým, že majú vyšší podiel vápnika. Ten ovplyvňuje aj sfarbenie minerálu, keďže v ňom dominuje biela farba. Druhou najvýznamnejšou zložkou je kobalt. Ten mu zas prináša zaujímavý, ružový odtieň. Dobšináit je preto i vizuálne pútavým minerálom a vďaka tomu sa istotne bude tešiť veľkej obľube. Doterajšie bádanie potvrdilo jeho výskyt iba v oblasti tohto mesta, možno ho v budúcnosti identifikujú aj v ďalších slovenských lokalitách.

Na objavení spolupracovali s Českom

Mineralógom z Ústavu vied o Zemi SAV pomáhali pri objave aj kolegovia z Čiech, vďaka čomu sa stal našim spoločným objavom. Pri bádaní spolupracovali so zamestnancami Národného múzea v Prahe, Masarykovej univerzity, Moravského zemského múzea v Brne a Fyzikálneho ústavu Akadémie vied ČR. „Rudné žily v okolí mesta predstavujú najvýznamnejšiu akumuláciu niklu a kobaltu v Západných Karpatoch a Dobšiná v minulosti patrila k najvýznamnejším producentom týchto kovov v Európe. Dobšináit bol nájdený v Zembersko-Tereziánskom žilnom systéme, kde sa vyskytuje spolu s ďalšími sekundárnymi minerálmi, ako je erytrit, pikrofarmakolit a phaunouxit,“ povedal o novom objave mineralóg Martin Števko z Ústavu vied o Zemi SAV v Banskej Bystrici.

V poradí 23. minerál zo Slovenska

Naši odborníci sú v oblasti nachádzania nových druhov minerálov veľmi úspešní. Dobšináit je v poradí už 23. nerastom objaveným na Slovensku. Medzi jeho predchodcami sú napríklad hodrušit, ktorý objavili v bani Rozália pri Hodruši v roku 1970, ale i krupkait, ktorý má ihlicovitý tvar a našli ho na konci 20. storočia pri Vyšnej Boci.