Slávnostné odovzdanie Encyklopédie športovcom Špeciálnych olympiád Slovensko

Slávnostné odovzdanie Encyklopédie športovcom Špeciálnych olympiád Slovensko

06.04.2020 | Special Olympics Slovakia | Nikoleta Laškotiová

Nadšenie pre danú vec poháňa úspešných ľudí vpred. A výnimkou nie sú ani športovci Špeciálnych olympiád Slovensko.

Špeciálne olympiády Slovensko sú občianske združenie, ktoré zlepšuje život športovcom s intelektuálnym znevýhodnením tak, že pre nich celoročne organizujú rôzne projekty, tréningy a súťaže. Taktiež budujú pozitívny prístup k športovcom s mentálnym postihnutím prostredníctvom športu a spolupracujú s médiami a osobnosťami s cieľom predstaviť myšlienku Special Olympics širokej verejnosti. Zaslúžilou prácou tohto združenia je podporiť zlepšovanie športových výkonov prostredníctvom profesionálneho organizovania Národných športových hier a športových súťaží.

Historicky najúspešnejším podujatím pre Slovensko boli Svetové hry Špeciálnych olympiád v Abú Zabí v marci 2019. Reprezentanti Slovenskej republiky získali spolu 35 medailí vo všetkých disciplínach.

Je nám cťou, že sme mohli zaradiť do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky týchto úspešných ľudí a hlbokú myšlienku ich poctivej práce.

Webová stránka: www.specialolympics.sk

 

Fotografie zo slávnostného odovzdania Encyklopédie športovcom Špeciálnych olympiád Slovensko:

 

 

Fotografie - zdroj: www.specialolympics.sk