Samosprávy pomáhajú občanom pri ochorení Covid-19. Zaobstarajú im nevyhnutné nákupy

Samosprávy pomáhajú občanom pri ochorení Covid-19. Zaobstarajú im nevyhnutné nákupy

06.03.2021 | Pomoc samospráv | Iveta Hricková

Pandémia koronavírusu ukázala, ako sa ľudia v čase núdze dokážu zomknúť a navzájom si pomáhať. Osud obyvateľov nie je ľahostajný ani samosprávam, ktoré sa snažia v týchto neľahkých časoch pozitívne testovaným občanom zabezpečiť základné potraviny a iný nevyhnutný tovar každodennej potreby.

Nákupy pre pozitívnych Michalovčanov

Od stredy 3. marca vstúpili do platnosti nové opatrenia, ktoré majú pomôcť zastaviť šírenie koronavírusu. Jednou z prvých zmien je, že od tohto dňa už pozitívne testovaní ľudia nemôžu nakupovať v potravinách. Počas karantény majú povolené vyjsť z domu iba k lekárovi alebo do lekárne. Mesto Michalovce sa preto rozhodlo pomôcť svojim občanom a od stredy im ponúka možnosť požiadať o nákup základných potravín a iného nevyhnutného tovaru. „Pred nákupom je treba preukázať sa pozitívnym testom na Covid-19. Zároveň musia spĺňať podmienku, že sú to osamelo žijúce osoby, odkázané iba samé na seba a nemajú možnosť zabezpečiť si tieto potreby prostredníctvom rodinných príslušníkov alebo inej blízkej osoby,“ uvádza hovorkyňa primátora mesta Michalovce, Iveta Palečková. O nákup môže požiadať aj pozitívne testovaná rodina, ktorá nemá možnosť nakúpiť si základné životné potreby sama.

Vopred určený obchod

Osobám, pozitívne testovaným na Covid-19, mesto ponúka túto službu na celý čas karantény. O nákup môžu požiadať dva razy do týždňa. Nákupné zoznamy by mali obsahovať potraviny a drogistický tovar potrebný na nevyhnutný čas, aby nákupy neboli príliš veľké. Poverení zamestnanci mesta nakúpia podľa priložených zoznamov centrálne, vo vopred vybranom obchode. K určitým obmedzeniam vedenie Mestského úradu v Michalovciach muselo pristúpiť z obavy, aby služba nebola nezneužívaná a mohli tak poskytnúť pomoc všetkým oprávneným záujemcom.

Ako to bude prebiehať?

Pozitívne testovaní, osamelí občania v karanténe môžu kontaktovať Mestský úrad na telefónnom čísle 0907 / 796 858. S povereným pracovníkom sa dohodnú, v ktorý pracovný deň by potrebovali nakúpiť. Pri určení záväzného termínu je potrebné zohľadniť aktuálnu obsadenosť i požiadavky občana. Nákupy sa budú zabezpečovať každý deň od 8.00 do 10.00. V určený deň ráno zamestnanec mestského úradu kontaktuje danú osobu, overí pozitívny test, prevezme od neho nákupný zoznam a hotovosť, ktoré budú vložené do obálky či vrecka. Nakúpený tovar prinesie až pred dvere, v obálke odovzdá účtenku od nákupu a výdavok z predtým prijatej hotovosti. Počas kontaktu je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia, teda používať rúško, rukavice a odporúčanú vzdialenosť, aby sa vylúčilo infikovanie povereného pracovníka.  

Pomoc, ktorú ponúkajú samosprávy

Samosprávy sa snažia pomáhať svojim občanom aj inak. Ľuďom v dôchodkovom veku ponúkajú zadarmo rúška alebo v aktuálnej situácii respirátory. Vo viacerých mestách pripravili pre obyvateľov informačné letáky, ako by sa mali chrániť a postupovať v prípade, že budú pozitívne testovaní. V niektorých menších obciach uprednostňujú osobnejší prístup a starších osamelých seniorov pravidelne navštevujú, prípadne ich kontaktujú telefonicky. Ak na to majú vytvorené podmienky, pomáhajú im s nákupmi aj v prípade, že nie sú infikovaní.