Príďte sa pozrieť na Mierovú lúku na Slavíne v Bratislave

Príďte sa pozrieť na Mierovú lúku na Slavíne v Bratislave

11.12.2021 | Stĺpy mieru | doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Tohto roku si pripomíname 25. výročie stavania Stĺpov mieru na Slovensku. Je to aktivita medzinárodného významu, súčasť Svetového mierového projektu s cieľom podpory a zachovania pokoja, mieru, myšlienok vzájomného porozumenia a tolerancie vo svete.

Stĺp mieru je obelisk, rozostavaný po celom svete ako symbol mieru. Jeho cieľom je šírenie myšlienky „Nech vždy vládne mier na Zemi“.

Myšlienku stavania Stĺpov mieru začal šíriť v r. 1955 prostredníctvom asociácie Prosba za svetový mier japonský básnik a spisovateľ M. Goi slovami:“Nech pokoj vždy vládne na Zemi“.

Dňa 29. 9. 2021 so konala na Základnej škole A. Dubčeka významná slávnosť  pri príležitosti 25. výročia Stavania Stĺpov mieru v Bratislave a okolí a pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka.

Na našej slávnosti sme ocenili príhovor Dr. Kláry Hodničovej, dobrovoľnej mierovej aktivistky na Slovensku, ktorá všetkým priblížila význam Svetového mierového projektu Stavania Stĺpov mieru. Podrobnejšie o ňom písala v príspevku „Unikátny projekt Stĺpy mieru oslavuje tento rok už 25 rokov“, ktorý bol uverejnený v Magazíne Instacks. V súčasnosti sú už rozostavané na svete státisíce týchto Stĺpov mieru. A ako vidíme a presviedčame sa, snaha o pokoj a mier je stále aktuálna a významná na celom svete.  V rámci spomínaného projektu Dr. Hodničová  sprostredkovala 100 Stĺpov mieru pre Slovensko, z ktorých 15 venovala Bratislave a jej okoliu. Tento dar sme si ako Občianske združenie Zdravá spoločnosť veľmi vážili. Keďže A. Dubček myšlienky pokoja, mieru, vzájomnej tolerancie celý život presadzoval a šíril a má aj preto mnohých priaznivcov a obdivovateľov na celom svete, rozhodli sme sa  všetky slávnosti Stavania Stĺpov mieru venovať práve jeho pamiatke a aj takto si tohto roku uctiť 100. výročie jeho narodenia.

Slávnosť sa konala na Základnej škole A. Dubčeka, kde bol slávnostne osadený 1. Stĺp mieru v Bratislave v r. 1996. Potešil nás výborne pripravený program detí pod vedením učiteľov. Tešili sme sa z ich výrokov o mieri a ich umeleckých výkonov, čo ocenil vo svojom príhovore aj MUDr. Pavol Dubček, syn A. Dubčeka. Veľká vďaka patrí vedeniu a celému kolektívu Základnej školy A. Dubčeka za starostlivo a kvalitne pripravenú slávnosť. So záujmom sme si vypočuli, ako si deti uvedomujú a oceňujú, že žijú v pokoji a mieri. Tieto myšlienky píšu deti aj  na lístočky, ktorými sú naplnené Stĺpy mieru.

Spomínali sme aj  Mierovú lúku na Slavíne, venovanú pamiatke Alexandra Dubčeka, ktorú sme založili 27. 11. 1997, v deň jeho nedožitých 76. narodenín  ako Občianske združenie Zdravá spoločnosť v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava, Spoločnosťou A. Dubčeka, Nadáciou Biela harmónia a so Spoločnosťou Prosba za svetový mier.

Mierová lúka je založená na dôstojnom, symbolickom mieste oproti pamätníku padlým hrdinom 2. Svetovej vojny na Slavíne v Bratislave.

Význam a poslanie Mierovej lúky zvýrazňuje pamätná tabuľa od akademického sochára Teodora Baníka, osobného priateľa A. Dubčeka.

Ďalšie Stĺpy mieru boli rozostavené v okolí Bratislavy, napr. v Malackách a v Pezinku.

Nezabudnuteľnou udalosťou bola Medzinárodná mierová slávnosť na Mierovej lúke A. Dubčeka na Slavíne v r.  2001, na ktorej sa zúčastnil aj predstaviteľ Nadácie Prosba za svetový mier pán Kyoshi Emi a ďalší vzácni hostia z Japonska. Na túto návštevu dodnes spomíname a mimoriadne si ju ceníme. Vzácnym hosťom bol primátor Hlavného mesta SR Bratislavy J. Moravčík. Veľmi sme si vážili aj prítomnosť nášho bývalého veľvyslanca v Japonsku, Prof. Ing. M. Sedláka,CSc . Významnými hosťami boli aj osobní priatelia a spolupracovníci A. Dubčeka ako prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc., Ing. Robert Harenčár, CSc., z predstavenstva Spoločnosti A. Dubčeka , pán starosta z rodiska A. Dubčeka – Uhrovca T. Ševčík a ďalší.

 Vzácni hostia z Japonska sa bližšie oboznámili so životom a dielom A. Dubčeka aj prostredníctvom knihy Alexander Dubček vo fotografii. Podľa ich vyjadrenia im bolo mimoriadnou cťou podieľať sa na spomienkových oslavách nedožitých 80. narodenín A. Dubčeka. V rámci svojej návštevy  na Slovensku  mali možnosť bližšie sa oboznámiť so životom, prácou a významom osobnosti A. Dubčeka. Vyjadrili sa, že budú šíriť aj v Japonsku jeho myšlienky, ako aj spomienku naňho ako na politika a vzácneho človeka, ktorý patrí k najznámejším Slovákom vo svete. Dokázal skĺbiť politiku a ľudskosť, demokraciu, humanizmus, toleranciu, prejavovať pochopenie pre ľudí a dať im nádej.

Tento rok je mimoriadne významný, pretože si pripomíname nielen 25. výročie stavania Stĺpov mieru na Slovensku, ale aj 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka. Aj slávnosťou na ZŠ A. Dubčeka sme chceli prispieť k vyjadreniu úcty k jednému z najznámejších Slovákov vo svete, ako aj k zviditeľneniu vzácnej aktivity stavania Stĺpov mieru. Veď si všetci iste želáme mier v našich krajinách a na celom svete, aby sme sa mohli v radosti a pokoji tešiť z našich rodín a celej spoločnosti.

 

                                                                                         Viera Uherčíková

                                                                            riaditeľka OZ  Zdravá spoločnosť