Prichádza mesiac lásky. Poznáte najznámejšie májové zvyky a tradície našich predkov?

Prichádza mesiac lásky. Poznáte najznámejšie májové zvyky a tradície našich predkov?

30.04.2022 | Májové zvyky | Milan Cigánik

Už tento víkend začína romantický mesiac, ktorý je považovaný za ten najkrajší v roku. V máji sa napríklad prebúdza príroda a rozvoniavajú kvitnúce kvety.

S týmito dňami sa však spája aj niekoľko zvykov a tradícií, ktoré boli v minulosti zaužívané, avšak len niektoré z nich sa udržiavajú dodnes. Pripomeňme si ľudové zvyky a tradície našich predkov.

Hon na čarodejnice

Filipo-jakubská noc z 30. apríla na 1. mája bola v minulosti označovaná ako noc čarodejníc. Ľudia si ju spájali s mocou temných bytostí a čarovaním. Ide o dávny pohanský sviatok. Údajne sa počas tejto noci stretávali na temných miestach čarodejnice a strigy z celého okolia, aby ľuďom škodili. Zabrániť im v tom mali ochranné rituály. Na ich príprave sa podieľala celá dedina. Čarodejnice sa najčastejšie zameriavali na polia s čerstvo vysadenými rastlinami, ktoré chceli zničiť. Gazdovia sa preto združovali a prechádzali dedinou za sprievodu veľkého buchotu, aby čarodejnice odohnali. Túto noc nesmelo z domu odísť nič, čo bolo spojené s mliekom i hovädzím dobytkom. V opačnom prípade by mohla čarodejnica urieknuť kravu a zbaviť ju mlieka.

Stavanie májov pre slobodné devy

Jednou z najstarších ľudových tradícií, pochádzajúcich ešte z čias Slovanov, je stavanie mája. V súčasnosti tento zvyk udržiavajú najmä folklórne súbory, ale často aj podaktoré obce. V staroveku bolo úlohou mája ochraňovať ľudí pred chorobami a zlými duchmi. Zároveň symbolizoval víťazstvo jari nad zimou a prebúdzajúcu sa prírodu. Neskôr daný zvyk nadobudol taktiež iný význam - máj sa stal symbolom lásky. V 15. a 16. storočí dedinskí mládenci prejavovali stavaním mája záujem o dievčatá a týmto spôsobom im vyjadrovali náklonnosť. Máj sa staval pred každým domom, v ktorom bývala slobodná dievka súca na vydaj. Bol to jeden z najromantickejších zvykov vôbec.

Neskôr mládenci začali stavať pre slobodné dievčatá vysoké stromy s olúpanou kôrou, s malým stromčekom na vrchole, ozdobenom farebnými stužkami alebo mašľami už v predvečer 1. mája. Najčastejšie používali smrek, jedľu a brezu, ktoré pripevnili drôtom ku kmeňu. Pri stavaní mája si mládenci navzájom pomáhali, niekedy sa partie pretekali, ktorá z nich bude rýchlejšia, občas si máje dokonca rúcali. Jeden veľký, spoločný máj býval postavený aj v strede dediny pred richtárovým domom, kostolom alebo krčmou. Na jeho vrchol zvykli zavesiť fľašu vína či pálenky.

Pokiaľ mal mládenec záujem o konkrétne dievča, postavil jej pred domom či v predzáhradke vlastný máj. Ten sa od ostatných mohol líšiť veľkosťou aj výzdobou. Ak malo dievča viac nápadníkov, našlo si pred domom niekoľko postavených májov. Najväčšou hanbou pre dievčinu bolo, ak jej pred dom nik nepostavil máj, prípadne ho postavil krivý, rozkošatený.

Za postavenie mája dievča svojho mládenca odmenilo. Venovalo mu pierko z rozmarínu, klinčekov či iných kvetov, a ten si ho zastokol za klobúk. Mládenci v sprievode muziky navštívili každý dom, pred ktorým stál máj a vykrútili všetky ženy v ňom. Tanečnice ponúkali návštevníkov pálenkou a vyberali peniaze, za ktoré následne organizovali májovú zábavu. Máje sa búrali poslednú májovú nedeľu a i toto podujatie bolo sprevádzané zábavou s pohostením.

Rozkladanie ohňov

Počas tohto rituálu mládenci zapaľovali metly potreté smolou a vyhadzovali ich do výšky, aby videli čarodejnice lietať v povetrí a mohli ich zhodiť na zem. Zvyčajne to prebiehalo niekde pri hraniciach alebo na pastvinách. Obhorené časti metiel si ľudia nosili domov, keďže verili, že ich ochránia.

Tradície spájané s dažďom alebo vodou

Iná tradícia hovorí, že ak si tvár i telo umyjeme rannou rosou po prvej májovej noci, zbavíme sa všetkých ťažkostí, ktoré nás trápia. Keď bude v prvý májový týždeň pršať, môžeme sa tešiť na bohatú úrodu. No ak zaprší na Žofiu, rovnaké počasie bude pretrvávať nasledujúcich štyridsať dní.

Bozk pod rozkvitnutou čerešňou

Tento milý zvyk poznajú zaľúbenci takmer na celom svete. Bozk pod rozkvitnutou čerešňou by mal pobozkanému dievčaťu zabezpečiť lásku počas celého roka. Mládenci, na znak lásky, nosili dievčatám košíky s čerstvými, vlastnoručne nazbieranými kvetmi. Ak sa nápadník dievčine páčil, kvety od neho prijala.