Prešovský kraj ponúka pre stredoškolákov tri nové odbory

Prešovský kraj ponúka pre stredoškolákov tri nové odbory

06.03.2021 | Prihlášky na strednú školu | Iveta Hricková

Blíži sa obdobie podávania prihlášok na stredné školy, a preto Prešovský samosprávny kraj pripravil pre žiakov základných škôl prekvapenie.

Do ponuky študijných odborov pridal tri nové, z troch rôznych oblastí, v ktorých aktuálne chýbajú odborne vyškolené pracovné sily.

5140 miest pre deviatakov v PSK

Napriek náročnej situácii v školstve, ktorá je spôsobená obmedzeným vyučovaním kvôli protipandemickým opatreniam, na všetkých deviatakov čaká prvá veľká životná skúška. Na príjem prihlášok a organizáciu prijímacích skúšok sa pripravujú aj stredné školy a gymnáziá v Prešovskom samosprávnom kraji. V nadchádzajúcom školskom roku môžu prijať 5140 študentov, ktorí si budú vyberať jednu zo 68-ich stredných škôl a 16-tich gymnázií. Vedenie mesta však upozorňuje rodičov žiakov, že od 1. septembra 2021 dôjde k zlúčeniu niektorých stredných škôl v Prešove, Medzilaborciach, Stropkove a Levoči a odkazuje ich na oficiálny web župy, kde nájdu všetky potrebné informácie.

Tri nové študijné odbory otvoria vo Svite a Kežmarku

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Ministerstvom školstva otvára tri nové študijné odbory. Reaguje tak na dopyt po pracovných pozíciách, ktoré sa doteraz nevyučovali na žiadnej inej strednej škole. Možnosť vyštudovať nový, štvorročný študijný odbor - technik pre chemický a farmaceutický priemysel - budú mať študenti na SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite. Po ukončení štúdia sa môžu zamestnať v prevádzkach a laboratóriách, ktorých náplňou práce sú rozbory surovín, materiálov, výrobkov či parametrov životného prostredia. Ďalšie dva nové študijné odbory sa otvárajú na SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku. Tam si môžu žiaci podať prihlášku na 4-ročný odbor technik spracovania plastov a 3-ročný odbor operátor spracovania plastov. Prostredníctvom tohto pilotného projektu sa overí záujem o novootvorené študijné odbory a perspektíva ich otvorenia aj na iných stredných školách na Slovensku.

Zvýšil sa počet miest v zdravotných školách

Záujem deviatakov sa tak, ako aj po iné roky, sústreďuje predovšetkým na štúdium technických odborov. Tie im do budúcnosti ponúkajú určitú stabilitu, pretože po skončení školy majú dobrú šancu uplatniť sa na trhu práce. No prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022 ovplyvnila aj súčasná situácia, poznačená pandémiou koronavírusu, vďaka čomu boli posilnené niektoré študijné odbory. Oproti predchádzajúcemu školskému roku bol navýšený počet miest v prijímacom konaní pre zdravotné školy o vyše 19%. Navýšenie je výsledkom tlaku stavovských organizácií i samotných samospráv, ktoré si uvedomujú zvýšenú potrebu stredoškolsky vzdelaného zdravotníckeho personálu. „V dohodovacom konaní s Ministerstvom školstva sa nám podarilo navýšiť počty študentov týchto dôležitých odborov už tretíkrát po sebe“, vysvetlil Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja. Pandémia koronavírusu odhalila výrazný nedostatok zdravotníckeho personálu, ktorý najmä v nemocniciach chýba aj pri bežnom režime a v súčasnej situácii sa javí ešte vypuklejšie. Študenti tak budú mať príležitosť nájsť si po skončení školy perspektívne zamestnanie, čo je pre mnohých dôležitým faktorom pri výbere strednej školy.

Špeciálny web pre budúcich stredoškolákov

Prešovský samosprávny kraj pripravil pre deviatakov a ich rodičov špeciálny web, www.kampo.sk . Na tomto portáli sa návštevníci dozvedia všetky informácie, ktoré im pomôžu pri výbere ďalšieho štúdia. K dispozícii majú kompletný zoznam stredných škôl so stručnou charakteristikou, odkazom na ich webové stránky a s najdôležitejšími kontaktmi. Web je pravidelne aktualizovaný o novinky z jednotlivých škôl a záujemci si môžu prečítať aj inšpiratívne príbehy absolventov, ktorým sa podarilo úspešne rozbehnúť svoju pracovnú kariéru. Nerozhodní deviataci majú k dispozícii psychologické testy, ktoré im pomôžu pri výbere vhodnej strednej školy.

Prihlášky musia podať do 8. apríla

Žiaci základných škôl musia podať svoje prihlášky na riaditeľstvo školy najneskôr do 8. apríla 2021. Následne ich riaditeľ školy rozpošle na jednotlivé stredné školy alebo gymnázia, a to najneskôr do 16. apríla. Prvé kolo prijímacích skúšok na stredné školy bude 3. alebo  4. mája, druhé je naplánované na 10. alebo 11. mája. Žiaci umeleckých škôl majú talentové skúšky v prvom kole 5., 6. alebo 7. mája, v druhom kole 12., 13. alebo 14. mája. Výsledky musia byť publikované na webe školy alebo vývesnej tabuli najneskôr do 20. mája. Ministerstvo školstva zároveň upozorňuje, že v súvislosti s aktuálnou pandemickú situáciu môžu byť podmienky prijímania študentov a organizovania prijímacích skúšok ešte upravené.