Predávate kryptomeny? Pripraviť sa môžete na platenie daní zo zisku

Predávate kryptomeny? Pripraviť sa môžete na platenie daní zo zisku

28.01.2022 | Kryptomeny | Naďa Trenčanská

V súčasnej dobe je investícia do kryptomien veľmi populárna, a to predovšetkým kvôli ich rastúcej hodnote. Hoci takáto investícia predstavuje pri investíciách aj značné riziko, možnosť investície do kryptomien využívajú v čoraz väčšej miere i firmy.

Ak firma do kryptomien počas roka investovala a následne ich predala, je potrebné sa pripraviť na platenie dane z vykázaného zisku, pričom na straty sa ohľad neberie. Pokiaľ do kryptomien investuje fyzická osoba, po dosiahnutí zisku musí zaplatiť daň z príjmu a zdravotné odvody. Spôsobov zdaňovania digitálnych aktív alebo kryptomien je pritom niekoľko. Hoci sa kryptomeny nedefinujú ako právny štatút meny alebo peňazí, je to digitálny nosič určitej hodnoty, ktorý slúži ako nástroj výmeny alebo možnosť elektronicky s touto hodnotou obchodovať.

Príjem z výmeny kryptomeny za tovar, službu alebo inú menu taktiež nie je oslobodený od dane, nakoľko sa aj výmena kryptomeny berie ako jej predaj. Ak teda podnikateľ dosiahne zisk z akejkoľvek transakcie s kryptomenami, je potrebné definovať, či bol nákup zahrnutý do obchodného majetku firmy. Pokiaľ áno, firma ako právnická osoba, nemusí platiť 14% odvody na zdravotné poistenie. Zároveň však vzniká povinnosť účtovania transakcií a vedenia daňovej evidencie.

Zdaniteľné príjmy je možné znížiť o výdavky, ktoré boli vynaložené na dosiahnutie príjmov, no keď je pri získavaní kryptomien vyšší výdavok, ako príjem, ktorý bol nimi dosiahnutý, rozdiel sa neberie do úvahy, aby firma nemala daňovú stratu. V súčasnosti neexistuje žiadne metodické usmernenie, ktoré by započítavalo do účtovníctva straty pri transakciách s kryptomenami.

Fyzické osoby, ktoré majú zisk z predaja kryptomien, uvádzajú túto skutočnosť v daňovom priznaní ako ostatný príjem a výška dane závisí od základu dane. Ako sme spomínali, v tomto prípade je potrebné zaplatiť aj odvody na zdravotné poistenie. V prípade fyzických osôb je taktiež možné znížiť zdaniteľný príjem o výdavky, ktoré sú preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu z predaja alebo výmeny kryptomien a tým pádom je možné zdravotné odvody započítať ako výdavok. No opäť platí, že akonáhle sú výdavky na získanie príjmu z transakcie s kryptomenami vyššie než samotný príjem, na rozdiel sa ohľad neberie.

Pokiaľ ste sa rozhodli investovať do kryptomien či už ako fyzická osoba, alebo ako právnická osoba, je dôležité vedieť, že ich transakciou nemusíte vždy iba získať. Treba preto vždy sledovať aktuálne dianie, prípadne sa poradiť s finančným poradcom, ktorý vám môže pri investovaní poradiť.

Informácie nám poskytol finančný expert Rastislav Sojka.