Prázdninové víkendy sú vo finále. Príďte sa zabaviť na Hasičskú nedeľu vo Vychylovke

Prázdninové víkendy sú vo finále. Príďte sa zabaviť na Hasičskú nedeľu vo Vychylovke

27.08.2021 | Hasičská nedeľa | Iveta Hricková

Ešte pred začiatkom školského roka vezmite deti na výlet do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. V nedeľu 29. augusta tam pripravili zaujímavé podujatie, počas ktorého máte možnosť vidieť rôzne druhy hasičskej techniky.

Členovia zboru sa predvedú aj priamo v akcii, aby vám predstavili svoje pracovné zručnosti.

Ukážky prvej pomoci a zásahov

Skanzen vo Vychylovke pozýva návštevníkov na Hasičskú nedeľu, ktorú organizuje spoločne s dobrovoľnými hasičskými zbormi z okrsku 3. Počas jednodňového podujatia uvidíte výstavu techniky, používanej pri zásahoch. Taktiež si môžete pozrieť uniformy a zásahové oblečenie členov zboru. Pre najmenších sú pripravené zaujímavé súťaže a detský kútik, v ktorom sa zabavia spolu so svojimi rovesníkmi. Previesť sa môžu na historickej lesnej úvraťovej železnici. Počas programu sa dobrovoľnícki hasiči predstavia aj priamo pri improvizovaných zásahoch a na turistov čaká krátky kurz prvej pomoci. Návštevníci sa naučia, ako majú zasiahnuť v prípade niektorých úrazov. Po celý čas im budú robiť spoločnosť odborníci z jednotlivých oblastí a odpovedia im na všetky zvedavé otázky.

Deti sa tešia na penovú šou

Začiatok podujatia je v nedeľu o 11:00. Ako prvú uvidíte výstavu, ktorá bude na lúke od vstupnej brány až po kaplnku. Na pódiu pri Krčme z Korne zbadáte hasičské oblečenie. O jednej čaká na deti veľké prekvapenie. Pri usadlosti u Hruškuliaka bude pripravená veľká, penová šou. Organizátori preto upozorňujú rodičov, aby im vzali náhradné oblečenie. V rámci Hasičskej nedele si môžete pozrieť aj celý skanzen a jeho stále expozície. Tie sa venujú drotárstvu a spracovaniu dreva, ktoré boli tradičnými remeslami pre oblasť Oravy a Kysúc. Počas podujatia je samozrejme potrebné dodržiavať aktuálne obmedzenia a nariadenia odporučené Úradom verejného zdravia.

O Hasičskej nedeli, ale aj o samotnom Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke, nám porozprávala jeho hovorkyňa Miroslava Jančulová:

Čo zaujímavé návštevníci uvidia počas Hasičskej nedele?

Počas pripravovanej Hasičskej nedele sa návštevníci môžu tešiť na výstavu hasičskej techniky. Tú budú prezentovať dobrovoľnícke hasičské zbory z okolitých obcí, teda z celej Bystrickej doliny.

Vývoj požiarnych automobilov vždy reagoval na meniace sa požiadavky požiarnej taktiky. Pružne sa prispôsoboval napríklad požiadavkám na používanie nových hasiacich látok. Ako napríklad po roku 1931, keď bol po prvýkrát širokej odbornej verejnosti predstavený nový typ hasiva. Išlo vo svojej dobe o určitý prelom, tým hasivom bola tzv. vzdušná pena, neskôr hodnotená ako mechanická. Tradícia výroby požiarnych automobilov u nás siaha až na začiatok 20. storočia a kopíruje veľakrát veľmi slávne, inokedy len priemerné obdobia výroby automobilov u nás. Po celé toto storočie výrobcovia ponúkali požiarnu techniku na dobrej technickej i taktickej úrovni.

Preto túto nedeľu v skanzene návštevníci uvidia napríklad požiarny automobil z povojnovej Československej hromadnej produkcie PRAGA RN 1951. Hoci patrí už k veteránom, členovia DHZ Stará Bystrica ho držia stále vo výbornej forme a je schopné i výjazdu. Hasiči toto auto oceňovali najmä pre jeho malé rozmery, dobre sa ním manévrovalo pri požiaroch v lesnom masíve a úzkom teréne. Okrem tejto výstavy sa môžu tešiť aj na prezentačnú výstavu hasičských uniforiem a odevov zásahovej činnosti.

Prebehne podujatie aj v prípade zlého počasia? Máte prípadne pripravený náhradný program alebo priestory?

V Múzeu kysuckej dediny sa snažíme každú nedeľu pripraviť hosťom zaujímavý program, ktorý býva takmer za každého počasia, pokiaľ nie sú extrémne búrky alebo víchrice. Pokiaľ by v nedeľu náhodou pršalo, podujatie prebehne v trochu upravenej verzií. To znamená, že výstavy určite zostanú tak, ako boli naplánované, a aktivity - hry pre deti či ukážky prvej pomoci, sa premiestnia na zastrešené miesta.

Súčasťou programu budú aj ukážky prvej pomoci a hasičských zásahov. Môžu si ich vyskúšať aj návštevníci?

Aby program nebol iba o výstavách, pripravili sme aj rôzne aktivity pre návštevníkov, ktorí k nám zavítajú. Na dvoch stanovištiach prebehnú aktivity pre deti, kde si budú môcť medzi sebou vyskúšať, ako sa hasí tzv. džberovkou. Ide o ručnú striekačku pre hasenie vodou. Je vhodná pre hasenie malých požiarov a pre výcvik i súťaže mladých hasičov.

Súčasťou podujatia budú tiež ukážky prvej pomoci s možnosťou osobne si vyskúšať tieto život zachraňujúce úkony. Takže návštevníci sa pokojne môžu zapojiť a vyskúšať si všetky činnosti. Okrem toho, počas dňa prebehne aj súťaž medzi vybranými detskými družstvami DHZ z Bystrickej doliny. Hasičské zásahy budú iba ukážkou, ako približne zásah prebieha. Tých sa zúčastnia výlučne členovia DHZ, keďže pre návštevníka by bolo nebezpečné, aby prišiel do úzkeho kontaktu s ohňom. Preto budú mať vyčlenené miesto, odkiaľ budú môcť sledovať priebeh hasenia.

Vstúpili ste do tejto turistickej sezóny s nejakými novinkami? Podarilo sa vám počas prestávky spôsobenej pandémiou niečo v skanzene vylepšiť?

Pandémia nás minulý rok zasiahla ku koncu sezóny v októbri. Síce sme boli pre verejnosť uzatvorení, no stále u nás vládol a naďalej vládne čulý ruch. Pretože v našom areáli stále treba niečo opraviť vylepšiť. Počas zimy sa u nás zatepľoval objekt Raganov mlyn, kde v súčasnosti sídli správa MKD. Celkovou úpravou a rekonštrukciou prešli i sociálne zariadenia v skanzene, vymaľovali sme jednotlivé objekty, konzervovali a ošetrovali sa zbierky.

Na jar a počas roka sa staráme o políčka, kde pestujeme tradičné plodiny. Tie sa následne používajú počas podujatia Kuchyňa starých materí. V súčasnosti sa pracuje na výmene strechy pôvodného objektu, ktorý stojí v skanzene a je ním Šuľavov cholvárok.

Keďže so skanzenom je úzko prepojená Historická lesná úvraťová železnica, musíme spomenúť aj ju. Veď práve tam prebiehajú veľké zmeny a opravy. Vďaka úspešnému projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V–APL-SK „Spoločne v harmónií prírody a duše“, dôjde k rekonštrukcii 2 km úseku od stanice Kubátkovia po železničné depo. Predpokladaný termín spustenia spodného úseku do prevádzky je rok 2022. Okrem spomenutého úseku sa pokračuje v rekonštrukcii z vlastných zdrojov medzi stanicou Chmúra a prvou úvraťou. Nedávno sa podarilo zrevitalizovať priecestie, porušené rokmi trvajúcou ťažbou dreva, čím sa súčasná prevádzková trať predĺžila o ďalších 100 metrov. Ak sa nám podarí, do konca roka plánujeme sprejazdniť úvrate.

Aké ďalšie podujatia chystáte pre návštevníkov do konca roka?

Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke je sezónnou prevádzkou. Pred nami sú teda ešte dva mesiace, počas ktorých sme pripravili pre návštevníkov bohatý program. September prinesie tradičné Dožinky – Od zrnka k chlebu s bohatým sprievodným programom. V nedeľu 5. 9. 2021 môžu návštevníci prísť ochutnať rôzne druhy chlebíkov a hlasovať za ten, ktorý im bude najviac chutiť. Program je zameraný na to, ako sa mlátilo obilie, plietol dožinkový veniec či kvasil chlebík.

O týždeň neskôr 12. 9. 2021 prebehne podujatie Deň múzeí v prírode - Deň dreva. To poukáže na mnohoraké využitie tohto materiálu v každodennom živote našich predkov. Nebudú chýbať remeselníci, hudba ani tradičné ľudové jedlo.

K jeseni neodmysliteľne patrí poľovníctvo, preto si nedeľu 19.9.2021 môžu návštevníci spríjemniť prezentačným podujatím poľovníkov z Bystrickej doliny. Na záver mesiaca sme naplánovali podujatie Dary zeme, ktoré sa uskutoční 26. 9.2021. Pôjde o výstavu ovocia a zeleniny a toho, čo sa počas roka v záhradkách urodilo.

Aj v októbri budú nedele venované rôznym programom, napríklad prezentačný deň obce Zborov nad Bystricou, Kapustová nedeľa, Rosat ukončenie pastierskej sezóny alebo tradičná kysucká zabíjačka. Hoci sa brány skanzenu zatvoria 31. 10. 2021, chystáme ešte jedno predvianočné podujatie. Vianoce a ich tajomstvá prezradia návštevníkom, aké bývali pravé kysucké Vianoce. :-)

Samozrejme, podotýkame, že v súčasnosti sa, vzhľadom na vývoj pandémie, môžu pravidlá pre pobyt viacerých osôb v interiéroch a exteriéroch meniť. Preto prosíme návštevníkov, aby sledovali jednak nariadenia príslušných autorít, ako aj našu webstránku. Spomínané akcie a aktivity môžu byť obmedzené alebo zrušené (podľa vývoja pandémie).