Popularita živých vianočných stromčekov rastie. Ako vyzerajú ich osudy po sviatkoch?

Popularita živých vianočných stromčekov rastie. Ako vyzerajú ich osudy po sviatkoch?

09.01.2022 | Kam s vianočnými stromčekmi? | Kristína Sováková / Naďa Trenčanská

Sú ekologickejšie než ich umelé varianty, po Vianociach sa dajú recyklovať a podľa štúdií dokonca znižujú stres či pomáhajú zlepšiť psychickú pohodu. Záujem o živé stromčeky, v porovnaní s minulými rokmi, výrazne vzrástol aj medzi Slovákmi.

V poslednom období rezonuje v spoločnosti stále viac a viac potreba ochrany životného prostredia. K ľuďom sa zo všetkých strán dostávajú informácie o kritickom stave našej planéty, z ktorého pramenia aj pozorovateľné klimatické zmeny. Možno i táto skutočnosť prispela k väčšiemu dopytu po živých vianočných stromčekoch. Podľa prieskumu agentúry Focus mu dalo tieto Vianoce prednosť až 38% respondentov.

Dilema vyriešená

Uhlíková stopa umelého vianočného stromčeka je približne 40 kilogramov. Z toho sa podstatná časť vyprodukuje iba pri ťažbe ropy – základnej suroviny pre výrobu plastu. Živé stromčeky, v porovnaní s plastovými napodobneninami, predstavujú podstatne menšiu ekologickú záťaž pre planétu. Ale len vtedy, ak ich vieme po Vianociach správne zlikvidovať. Vyhodenie stromčeka do kontajnera rovná sa 16 kilogramov emisií v ovzduší. Ekologickejším činom by bolo jeho spálenie, to by predstavovalo 4 kilogramy skleníkových plynov.

Šetrné a humánne je aj pestovanie vianočných stromčekov. Ich výrub načierno, pri ktorom vás začne naháňať diviak, môžeme našťastie pozorovať už iba v reklame. Dnes pochádzajú živé vianočné stromčeky zo špeciálnych lesných škôlok alebo z plánovaného prerezávania lesa. Na jednom hektári pôdy ich dokáže vyrásť až 7 000. Ešte predtým, ako ozdobia domácnosti, musia dorásť do primeranej výšky, čo trvá približne 10 rokov. Za ten čas si plnia svoju úlohu v prírode - pohlcujú množstvo oxidu uhličitého a zároveň poskytujú domov vtákom, najmä škovránkom, sýkorkám a sojkám.  

A čo po sviatkoch?

K týmto dňom nepochybne patrí skladanie vianočnej výzdoby a odzdobenie stromčeka. Ten umelý putuje do pivnice, no čo s tým živým?

Mesto Bratislava v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) prichádza s netradičným projektom. Obyvatelia všetkých mestských častí môžu odzdobené stromčeky odkladať do drevených ohrádok, určených na ich zber. Dá sa tak urobiť od 10. januára, najneskôr do 11. februára 2022. Stromčeky bude OLO zbierať podľa harmonogramu uvedeného priamo na tabuľke, umiestnenej na príslušnej ohrádke.

Nový spôsob zberu vyrieši dilemu mnohých obyvateľov mesta, kam odkladať odzdobené vianočné stromčeky. Zároveň sa odstráni každoročný problém s rozfúkanými stromčekmi v uliciach mesta, ktoré znečisťujú životné prostredie a ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky i ľudí na sídliskách. Vďaka systémovému zberu môžu byť nepotrebné vianočné stromčeky opätovne využité.

Ako sa hovorí: Iný kraj, iný mrav. Rozdielne spôsoby likvidácie stromčekov v jednotlivých mestách sú toho dôkazom.

V Trenčíne začali s ich zberom už 4. januára. V mestskej časti Juh sa budú stromčeky zbierať každý pondelok a utorok, v stredu má byť zber v mestskej časti Stred, vo štvrtok v mestskej časti Sever a v piatok v mestskej časti Západ. Stromčeky musia byť dôkladne odzdobené a vyložené pri stanovišti nádob na komunálny odpad, aby mohli byť odvezené a následne skompostované.

Tento efektívny a šetrný spôsob likvidácie stromčekov využije aj mesto Žilina. Tam sa začne so zberom stromčekov 17. januára. Odložené stromčeky sa budú štiepkovať, štiepka sa skompostuje, prípadne sa využije ako mulčovací materiál pri nových výsadbách.

Na strednom Slovensku, konkrétne v Banskej Bystrici, bude od pondelka 10. januára do 4. februára 2022 zabezpečený odvoz živých vianočných stromčekov pravidelne jedenkrát do týždňa a následne podľa potreby. Stromčeky zbavené ozdôb treba ukladať vedľa kontajnerov, určených na komunálny odpad tak, aby boli na viditeľnom a dostupnom mieste pre pracovníkov zberných spoločností. Opäť si treba dať pozor na dôkladné odzdobenie, keďže aj tieto stromčeky budú skompostované.

Pre niekoho je to odpad, pre iného využiteľný materiál. Život vianočného stromčeka sa nemusí po sviatkoch nevyhnutne skončiť. Recyklovaním sa dá opätovne využiť a pretvoriť na novú vec s iným, zato jedinečným poslaním.

Tipy z našej redakcie

Vďačnou časťou stromčeka je hlavne jeho kmeň. Poslúži na rôzne účely a vyrobiť sa z neho dá ozaj všeličo. S pomocou motorovej píly ho možno narezať na 5 cm široké kolieska, ktoré využijete, napríklad, ako obrubník či chodníkovú dlažbu pri záhonoch v záhrade. Ak ste zručnejší a chcete potešiť malé živočíchy vo voľnej prírode, dobrou voľbou je výroba hmyzieho hotela. Zložitejším, no rovnako užitočným výrobkom, je vtáčia búdka, vďaka ktorej pomôžete v zime nejednému operencovi. Okrem kreatívnych spôsobov použitia poslúži už nepotrebný vianočný stromček aj na tie najbežnejšie účely. Povedzme ako palivo do pece, ochrana trvaliek pred mrazom kvôli vetvičkám, ale je tiež vhodným materiálom na výrobu mulču, ktorý sa pomalšie rozkladá a dlhšie chráni pôdu a rastliny.