Pomník slávnemu rodákovi, folklór i nádherné kostoly pre milovníkov umenia. Vitajte v obci Očová

Pomník slávnemu rodákovi, folklór i nádherné kostoly pre milovníkov umenia. Vitajte v obci Očová

22.05.2022 | Očová | Redakcia

Pozývame vás na návštevu malebnej dedinky Očová, ležiacej na východnom okraji Zvolenskej kotliny, asi 12 kilometrov východne od mesta Zvolen. Dedinka má naozaj bohatú históriu. Nájdete v nej množstvo pamiatok, krásnu prírodu i tradičnú ľudovú kultúru.

Dejiny obce sú úzko späté s blízkym hradom Divín. Toho sa koncom 16. storočia zmocnili Turci a usadili sa v ňom na dlhých 18 rokov. Odtiaľ podnikali nájazdy na okolité dediny a ich plienenie niekoľkokrát zasiahlo aj Očovú. V snahe zachrániť kostol, pochádzajúci zo 14. storočia, Očovčania ho za pomoci miestnej vojenskej posádky opevnili. Ani to však nezabránilo tureckým hordám v ďalších nájazdoch a plienení.

Milovníkov histórie a umenia okúzlia Očovské kostoly

Ak sa rozhodnete navštíviť Očovú, určite by ste nemali obísť miestne kostoly. Rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých je gotická stavba zo začiatku 14. storočia. Nachádza sa uprostred obce v opevnenom areáli, ktorý v polovici 16. storočia postavili obrancovia vtedajšej osady. V kostole sa nachádzajú dva gotické oltáre. Prvý, venovaný Skonu Panny Márie, je z roku 1520 a druhý, čiastočne poškodený, so sochami svätého Mikuláša a svätého Antona z roku 1514, pochádza z dielne slávneho Majstra Pavla z Levoče. Zaujímavé sú tiež fragmenty nástenných malieb, zachytávajúce rôzne náboženské výjavy.

Evanjelický kostol bol postavený v roku 1785 ako tolerančná stavba s prvkami klasicizmu s pravouhlým ukončením presbytéria. V roku 1867 kostol zachvátil ničivý požiar, následne bol prebudovaný a v tomto období pribudla ku kostolu aj kostolná veža. V interiéri sa vyníma oltár s obrazom Ukrižovanie od Jozefa Božetecha Klemensa, klasicistická kazateľnica a krstiteľnica z obdobia vzniku kostola.

Folklór reprezentuje Očovú doma i v zahraničí

Obec Očová sa môže pochváliť bohatým kultúrnym a spoločenským životom. Doma i v zahraničí ju reprezentuje Detský folklórny súbor Poľana a Folklórny súbor Očovan, dlhoročnú tradíciu má tiež divadelný ochotnícky súbor Pilindoš. Detský folklórny súbor Poľana vznikol v roku 1962. Počas svojej existencie sa zúčastnil mnohých domácich i medzinárodných súťaží a absolvoval vystúpenia na rôznych kultúrnych podujatiach v Poľsku, Srbsku, Česku aj Maďarsku.

Folklórna skupina Očovan patrí k najstarším folklórnym zoskupeniam na Slovensku. V roku 1936 ju založil Július Višňovský, učiteľ na miestnej škole. Od toho času súbor prešiel viacerými zmenami, vďaka ktorým dnes ročne absolvuje takmer 50 vystúpení doma aj v zahraničí, zúčastňuje sa rôznych folklórnych festivalov i súťaží a pochváliť sa môže množstvom ocenení.

Divadelný ochotnícky súbor Pilindoš zahájil svoju činnosť v roku 1934, keď jeho členovia nacvičili až štyri divadelné hry za jeden rok. Sporadicky si zahrali ešte v rokoch 1941 a 1942, no ich aktivita postupne slabla, až po pätnástich rokoch úplne zanikla. K oživeniu súboru došlo v roku 1998, vtedy sa časť divadelných nadšencov rozhodla jeho činnosť obnoviť. Dnes uvádzajú aspoň jednu premiéru divadelnej hry ročne a pravidelne sa zúčastňujú na prehliadkach divadelných ochotníckych súborov doma i v zahraničí.

Pomník slávnemu rodákovi

Obyvatelia Očovej sú právom hrdí na svojho slávneho rodáka, polyhistora Mateja Bela, ktorému už jeho súčasníci dali prívlastok Veľká ozdoba Uhorska. Narodil sa 24. marca 1684, vyštudoval evanjelické lýceum v Banskej Bystrici a okrem slovenčiny ovládal aj nemčinu, maďarčinu, hebrejčinu, latinčinu a gréčtinu. Po ukončení štúdia na Univerzite v nemeckom meste Halle sa vrátil do Banskej Bystrice, kde po smrti vtedajšieho rektora Jána Palárika nastúpil v roku 1710 na jeho miesto. O štyri roky neskôr prijal pozíciu rektora na evanjelickom gymnáziu v Bratislave, kde strávil posledných 35 rokov svojho života. Zomrel nečakane 29. augusta 1749. V jeho rodnej obci postavili slávnemu rodákovi pomník - údajne na mieste, kde stával jeho rodný dom. Autorom je akademický sochár Ján Kulich a odhalený bol 22. júna 1984.

Na fotografii Matej Bel, zdroj Wikipedia

Ťaháky pre turistov

V obci sa snažia vytvárať podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. Rozširujú sa tu možnosti ubytovania a stravovania, zlepšuje sa informovanosť návštevníkov regiónu o turistických atrakciách.

Vyznávači adrenalínových športov si môžu na očovskom letiskuj vyskúšať zoskok padákom z výšky 4 km. Počas zoskoku sú pripútaní k skúsenému inštruktorovi, ktorý dohliada na bezpečný priebeh celej akcie.

Na svoje si prídu aj milovníci cyklistiky. Lákadlom je blízka Poľana, bohatá na turistické chodníky či zaujímavé cyklotrasy.

Návštevníci Očovej majú možnosť zoznámiť sa s tradičnou ľudovou kultúrou na kultúrnych podujatiach, organizovaných miestnou samosprávou, ale i folklórnymi spolkami v obci. Jedným z nich je Očovská folklórna hruda. Koná sa pravidelne - vždy v polovici augusta.

Neďaleko Očovej stojí Vígľašský zámok, zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok. Po rozsiahlej rekonštrukcii dnes v jeho priestoroch nájdeme kongresový hotel The Grand Vígľaš. Historické priestory zámku sú otvorené aj pre verejnosť, a to od októbra do júna.