Pápež František dnes mieri do Šaštína. Poznáte však i ďalšie pútnické miesta na Slovensku?

Pápež František dnes mieri do Šaštína. Poznáte však i ďalšie pútnické miesta na Slovensku?

15.09.2021 | Pútnické miesta na Slovensku | Milan Cigánik

V súčasnej dobe sa pútnické miesta, a to nielen v zahraničí, stávajú obľúbeným cieľom peších turistov i cykloturistov. Aj naša krajina má hlbokú tradíciu v putovaní najmä za lokalitami, spájanými s kultom Panny Márie.

Inšpirujte sa nasledujúcimi tipmi ako stvorenými na prepojenie duchovných zážitkov s bohatou históriou a nádhernou prírodou.

Hora Zvir v Litmanovej

Obec Litmanová sa dostala do povedomia predovšetkým zjaveniami Panny Márie na Hore Zvir, ktorá sa nad ňou vypína. Zjavovala sa tu v rokoch 1990 až 1995 dvom maloletým dievčatám. Toto miesto nájdete na lúke obklopenej lesom. Odvtedy sem pravidelne prichádza množstvo veriacich, schádzajúcich sa tu každú nedeľu po prvom piatku v mesiaci. V areáli sa nachádza Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky a Prameň sv. Jána Krstiteľa - pre každého pútnika predstavuje prameň znovuzrodenia a údajne má liečivé účinky. Hora Zvir je súčasťou Jakubskej cesty - tú tvoria desiatky pútnických miest v mnohých európskych krajinách.

Galamba

Relatívne mladé je pútnické miesto Galamba, vybudované v roku 2005. Kaplnku a pustovňu pravidelne navštevujú stovky veriacich. Miesto vzniklo na popud miestneho obyvateľa, ktorý žiadal fiľakovských františkánov o zorganizovanie omše v prírode neďaleko osady pri drevenom detvianskom kríži. Odvtedy vznikla požiadavka organizovať tu omše každoročne. Neskôr vznikol pri kríži jednoduchý drevený prístrešok so slamenou strechou i kaplnka, zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. Pri výstavbe pomáhali aj dobrovoľníci a našli sa tiež finanční darcovia. Neskôr tu vznikla pustovňa, teda prístrešok, kde ľudia môžu zvoľniť, oddýchnuť si a rozjímať.

Marianka pri Bratislave

Marianka patrí k najstarším pútnickým mariánskym miestam kresťanov na Slovensku a je vôbec tým prvým v Uhorsku. Stojí tu pôvodne gotický rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, neskôr zrekonštruovaný v barokovom slohu. V ňom nechýbajú oltáre rovnakého štýlu a soška Panny Márie Tálenskej. Medzi najstaršie objekty patria baroková Kaplnka sv. Anny a šesť mariánskych kaplniek. Pod rotundovou Kaplnkou sv. Studne sa nachádza vraj zázračný prameň s liečivými schopnosťami. V blízkosti neho možno nájsť Lurdskú jaskyňu. Ľudia tu do kamenných platní vytesali nespočetne odkazov a celoročne tam zapaľujú sviečky. Unikátna je miestna krížová cesta s päťdesiatimi sochami v životnej veľkosti.

Mariánska hora v Levoči

Na vrchole Mariánskej hory, ktorá sa vyníma nad Levočou, stojí jedno zo známych pútnických miest na východnom Slovensku, Bazilika Navštívenia Panny Márie. Vedie k nej  cesta obklopená lipovou Alejou Jána Pavla II. s piatimi kaplnkami. Kostol je otvorený od jari do jesene počas dňa a bez vstupného poplatku. Vždy v prvú júlovú nedeľu láka návštevníkov hlavná púť, počas ktorej je na vrchol zabezpečená kyvadlová autobusová doprava. Okrem baziliky tu nájdete aj kaplnku, pútnický dom, vonkajší oltár či oddychovú zónu s krížovou cestou.

Nitra a Nitrianska Blatnica

Mesto Nitra je úzko späté s kresťanstvom a pútnickou tradíciou. Na miestnej kalvárii neprehliadnete Kostol Panny Márie Nanebovzatej. Pútnikov fascinuje gotická socha Sedembolestnej bohorodičky. V júli sa v meste konajú Cyrilometodské slávnosti s tradičnou cyrilometodskou národnou púťou, ktorá býva organizovaná v auguste. V obci Nitrianska Blatnica sa organizujú púte pre veriacich k Rotunde sv. Juraja už viac než 500 rokov. Predstavuje najstaršiu cirkevnú stojacu stavbu na Slovensku i v strednej Európe, postavenú ešte pred vznikom Veľkej Moravy. V 13. storočí budova začala chátrať, obnoviť ju dala až Magdaléna Thurzová v 16. storočí.

Skalka pri Trenčíne

História tohto miesta je spojená so životom pustovníkov svätého Andreja Svorada a Beňadika, ktorí tu kedysi žili. Dnes ho navštevujú pútnici z Moravy i Poľska. Oblasť Skalky je tvorená dvomi priestormi - Malou a Veľkou Skalkou. Na Malej Skalke sa nachádza pútnický dom a románsky dvojvežový kostol, zasvätený obom spomínaným svätcom. Oproti kostolu vedie lesom kalvária so 14 zastávkami krížovej cesty. Veľkú Skalku tvoria ruiny starobylého kláštora, kostolík, ale i jaskyňa, v ktorej kedysi pustovníci žili. K Beňadikovej jaskyni sa viaže prvá najstaršia písomná zmienka o jaskyni na území dnešného Slovenska. Vchod do kaplnky tvorí rozsiahly jaskynný komplex, na jeho konci zbadáte sochu sv. Beňadika.

Šaštín – Stráže

Dominantou pútnického miesta Šaštín – Stráže je Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie na Slovensku. Neďaleko šaštínskeho zámku stojí socha tejto svätice. Traduje sa, že uzdravuje ľudí a preto sem smeruje veľa pútnikov. V roku 1990 sa tu konala aj medzinárodná púť za účasti niekoľko tisíc veriacich. Hlavná národná púť však prebieha v septembri na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

Staré Hory

Najnavštevovanejším miestom stredného Slovenska sú Staré Hory. Pútnici sem prichádzali už v 15. storočí. V obci dominuje Kostol Navštívenia Panny Márie. Počas roka tu prebieha niekoľko pútí, ktorých tradícia je rovnako stará ako starohorský kostol. Prvá a najväčšia púť sa koná na slávnosť Zoslania Ducha Svätého – Turíce. Druhá potom na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Prvé soboty v mesiaci sú vyhľadávané tzv. Fatimské soboty. Neodmysliteľnou súčasťou daného miesta je Studnička s kaplnkou.

 

Zdroj foto: Facebook, Pútnické miesta na Slovensku