Oslávte letný slnovrat na TOMTO čarovnom mieste. Rozhoria sa jánske ohne a ožijú starodávne zvyky

Oslávte letný slnovrat na TOMTO čarovnom mieste. Rozhoria sa jánske ohne a ožijú starodávne zvyky

18.06.2022 | Svätojánska noc | Redakcia

V minulosti sa tradovalo, že na Jána majú najväčšiu moc všetky živly - zem, voda i oheň. Preto sa zvykli páliť jánske ohne, vatry. Mládež, ženy aj muži na svätého Jána tancovali a spievali okolo vatier, často ich aj preskakovali. 

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vás pozýva zažiť do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke podmanivú "Svätojánsku noc". Tá sa uskutoční 25.6.2022.

„Jánske ohne sa pálili v podvečer 24. júna. Pastieri už dlho predtým zbierali raždie na jednu hromadu. V deň, keď sa mala páliť svätojánska vojana, / vatra/ mládenci a pastieri postavili zo žrdí kostru, ktorú vyplnili nazbieraným raždím a väčšími kusmi dreva. Keď sa zotmilo zapálili najskôr zvolávacie ohníky, na ktoré dievky čakali ako na signál, aby išli ku vojane spievať a prekárať sa. Mládenci a pastieri preskakovali ohníky a dievky spievali ľubozvučné piesne. Keď oheň dohorel, mládenci a dievčatá sa rozišli. Popol z ohňa chudobnejší pozbierali a rozsypali po roli ako hnojivo. Pastieri mali narobené z kôry zo stromu a smoly „kadlubky„ - malé fakličky, ktorými si svietili na cestu domov. Dievky sa rozutekali bosé po rose, aby mali zdravé nohy. Cestou domov nazbierali kvety, urobili venčeky, ktoré pred východom slnka hádzali na jabloň. Dievčina, ktorej sa na prvýkrát zachytil na konári, sa do roka vydala. Tej, ktorej sa neprichytil, ostala slobodná.“ z výskumu FS Staškovanka zo Staškova.

Pre návštevníkov je počas sobotného večera pripravená večerná jazda vlakom, krojovaný sprievod k vojane, folklórne vystúpenie, zamerané na zvyky a tradície viažúce sa k letnému slnovratu, to všetko v podaní FS Vrabčiar z Krásna nad Kysucou.

Program:

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 hod.     Večerné jazdy vlakom

                               20.00 hod.     Spievajúca a hrajúca železnica

                               20.30 hod.     Sprievod k vojane                 

                               20.40 hod.     Folklórne vystúpenie FS Vrabčiar

                               21.00 hod.     Zapálenie vojany

                               22.00 hod.     Záver podujatia