Nezabudnite si prestaviť hodinky. Ako zmena času vplýva na ľudský organizmus?

Nezabudnite si prestaviť hodinky. Ako zmena času vplýva na ľudský organizmus?

26.03.2022 | Zmena na letný čas | Redakcia

Aj v roku 2022 si už o pár hodín posunieme ručičky hodiniek o jednu hodinu dopredu a životný rytmus si na sedem mesiacov prispôsobíme letnému času. K zmene dôjde 27.3.2022 o 2.00 h, a tak väčšine z nás zazvoní ráno budík o hodinu skôr, než sme zvyknutí.

Striedanie letného a zimného času nie je v našich zemepisných šírkach žiadnou novinkou. V niektorých európskych krajinách bol prvýkrát zavedený už v roku 1916 a zmena sa dotkla aj slovenského územia, ktoré bolo v tom čase súčasťou Rakúsko-Uhorska. Opatrenie však nezískalo podporu obyvateľstva, preto bolo v roku 1918 zrušené.

Niekoľko údajov z histórie

Pravidelný letný čas zaviedlo, ako prvá krajina v Európe, Taliansko v roku 1966 a o niekoľko rokov neskôr aj Grécko, Španielsko a Francúzsko. Československo prešlo na každoročné striedanie letného a zimného času v roku 1979. Príčinou bola najmä energetická kríza, spôsobená prudkým ochladením v januári 1979, následkom čoho dochádzalo k výpadkom v zásobovaní uhlím a vláda bola nútená vyhlásiť trojtýždňové uhoľné prázdniny. Letný čas mal priniesť potrebné energetické úspory.

Od roku 1981 sa na Slovensku začína letný čas vždy posledný marcový víkend v noci zo soboty na nedeľu, konkrétne v nedeľu nadránom. Táto hodina bola zvolená preto, že v tom čase je vplyv zmeny na pracovné aktivity minimálny. V súčasnosti je tento spôsob striedania letného a zimného času vo všetkých krajinách Európskej únie rovnaký.

Letný čas má svojich prívržencov i odporcov

Medzi nesporné výhody patrí efektívnejšie využívanie denného svetla a nižšia spotreba energií. Štatisticky bolo tiež zistené, že ak sa stmievanie posunulo na neskoršiu hodinu, znížil sa i počet dopravných nehôd.

Odporcovia argumentujú nepriaznivým vplyvom striedania času na zdravie človeka. Dochádza k narušeniu ustáleného biorytmu, senzitívni ľudia často trpia bolesťami hlavy, migrénami, bolesťami žalúdka či poruchami spánku.

Pôvodný argument o úspore energií, využívaných na svietenie už dnes taktiež neobstojí. Podľa prieskumu Pražskej energetiky sa na daný účel využíva iba zanedbateľné množstvo energie a úspora, pripisovaná letnému času, tvorí približne 0,5% celkovej spotreby.

Ďalšou nevýhodou letného času je zmätok v doprave, spojený s cestovaním do krajín, kde zmenu času nemajú zavedenú, meškanie vlakov a zvýšený počet dopravných nehôd.

Milión podpisov obyvateľov Európskej únie

Stále častejšie sa začali ozývať hlasy, požadujúce zrušenie letného času. Za tým účelom vznikla v marci 2014 na pôde Európskej únie iniciatíva „Pre iba jeden čas“. Aby mohol byť do Európskeho parlamentu predložený návrh vo forme európskej iniciatívy občanov, bolo potrebné získať milión ich podpisov. Na základe tejto iniciatívy sa v dňoch 4. 7. 2018  až 16.8.2018 uskutočnil prieskum, cieľom ktorého bolo zistiť názor obyvateľov Európskej únie na striedanie letného a zimného času. V prieskume bolo zaregistrovaných 4,6 milióna odpovedí, z ktorých až 84% bolo za zrušenie striedania času. Po zverejnení výsledkov prieskumu sa v mnohých krajinách rozprúdila búrlivá diskusia, tá však nemala jednoznačný záver, preto bol termín zrušenia striedania času aj výber nového jednotného času posunutý na neskoršie.

Slovenská vláda schválila v decembri 2021 materiál, podľa ktorého bude striedanie času u nás prebiehať až do roku 2026 a od roku 2027 bude zrušené. Letný čas sa v tomto roku začne už 27.3. 2022 o 2.00 h, keď ručičky hodín posunieme na 3.00 h a skončí sa 30.10.2022 o 3.00 h. Vtedy si čas posunieme späť na 2.00 h.