Naši rodáci, ktorých vynálezy sa preslávili aj vo svete (časť 3.)

Naši rodáci, ktorých vynálezy sa preslávili aj vo svete (časť 3.)

08.12.2021 | Ján Bahýľ | Milan Cigánik

Ľudia od dávnych čias túžili vzlietnuť do výšin a pozrieť sa na svet z vtáčej perspektívy. Mnohí ponúkali vlastné riešenia a pokúšali sa zostrojiť „zázračný“, lietajúci stroj.

Prvé kresby a náčrty predchodcu vrtuľníka vypracoval už Leonardo da Vinci a významný pokrok pri jeho realizácii učinil aj slovenský rodák Ján Bahýľ.

     prečítajte si tiež: https://instacks.sk/nasi-rodaci-ktorych-vynalezy-sa-preslavili-aj-vo-svete-cast-1
     prečítajte si tiež: https://instacks.sk/nasi-rodaci-ktorych-vynalezy-sa-preslavili-aj-vo-svete-cast-2

 

Ján Bahýľ sa narodil 25. mája 1856 vo Zvolenskej Slatine. Po ukončení základnej školy odišiel študovať Banskú Akadémiu do Banskej Štiavnice. Zaujímali ho technické disciplíny a vynikal najmä v predmetoch technického kreslenia. Po maturite absolvoval základnú vojenskú službu v Lučenci a Komárne, kde navrhol niekoľko vylepšení pre uhorskú armádu v oblasti techniky a stavebníctva. Nadriadení dôstojníci si všimli jeho šikovnosť i talent, prevelili ho do technického štábu a začali mu zadávať dôležité a zložité technické aj stavebné úlohy. Dostal príležitosť študovať na Vojenskej akadémii vo Viedni, ktorú využil a v roku 1876 štúdium úspešne ukončil. V nasledujúcich rokoch pôsobil ako vojenský staviteľ v Poľsku, na Ukrajine či v Rusku, kde pracoval na projektoch rozličných vojenských objektov a opevnení. Zomrel 13. marca 1915 v Bratislave, vo veku 58  rokov. Pochovaný je na evanjelickom cintoríne pri Kozej bráne.

Prvé vynálezy

Počas svojho pôsobenia v Juhoslávii Ján Bahýľ zostrojil, vyskúšal a získal patent na vznášajúce sa balóny, ktoré skombinoval so vzdušnou turbínou. Ďalším jeho nápadom bolo zostrojenie bicyklového vrtuľníka, poháňaného ľudskou silou. Veľmi rýchlo však zistil, že táto energia nestačí, aby mohol s bicyklom vzlietnuť.

Po presťahovaní sa do Bratislavy začal pracovať na vývoji helikoptéry s motorovým pohonom na benzín. V továrni na koče a vozy Antona Marschalla, u ktorého bol zamestnaný, sa mu podarilo zostrojiť úplne prvý vrtuľník na svete. Marschall mu podal pomocnú ruku a finančne podporil jeho projekt. Obaja sa poznali už skôr - z doby, keď spolupracovali na konštrukčných plánoch prvého automobilu na benzínový motor a akumulátora na území Slovenska.

Ján Bahýľ, Zdroj foto Wikipedia

Prelomový vrtuľník Avion

Patent na svoj vrtuľník Ján Bahýľ získal od cisára Františka Jozefa I. v auguste 1895. Ten neskôr konštrukčne vylepšil tak, až sa mu v roku 1901 podarilo niekoľkokrát vzlietnuť do výšky pol metra. O štyri roky neskôr na ňom preletel vzdialenosť jeden a pol kilometra, a to vo výške štyri metre. Bol to jeho najvýznamnejší let, ktorý zaznamenala i Medzinárodná vzduchoplavebná spoločnosť. Helikoptéra nazvaná Avion bola dlhá 6,5 metra a vážila iba 50 kilogramov. Jej konštrukciu tvorili kovové rúry, štyri kolesá a motor. Protichodné štvorlistové vrtule s drôtenou kostrou, obtiahnutou plátnom, boli umiestnené nad sebou a vyzerali ako obrovské vejáre. Stroj bol poháňaný benzínovým motorom.

Ďalšie patenty a Cena Jána Bahýľa

Ján Bahýľ získal celkovo sedemnásť patentov na rozličné vojenské a technické vynálezy, ako napríklad tank na parný pohon, zariadenie na automatické spájanie vagónov, výťah na Bratislavský hrad, vložka do kachlí na efektívne zužitkovanie paliva či využitie spádu kanalizačnej siete na výrobu elektrickej energie. O význame jeho života a diela bol v roku 1978 nakrútený dokumentárny film „Premožiteľ Edisona“.

V snahe podporiť vedecko-tvorivú činnosť sa na Slovensku každoročne udeľuje Cena Jána Bahýľa za mimoriadne technické a dizajnérske riešenia. Od roku 1999 ju v troch kategóriách vyhlasuje Úrad priemyselného vlastníctva SR. Víťaz získava medailu s podobizňou slávneho vynálezcu, diplom a finančnú odmenu vo výške tisíc eur.