Na Islande skúšali skrátený pracovný týždeň. Ako to dopadlo?

Na Islande skúšali skrátený pracovný týždeň. Ako to dopadlo?

09.07.2021 | Pokus na Islande | Iveta Hricková

Odborníci vedú diskusiu o skrátenom pracovnom týždni už niekoľko rokov. Technológie sa neustále zlepšujú, vďaka čomu sa vo viacerých povolaniach zjednodušuje i práca zamestnancov. 

Na Islande prestali okolo tejto témy polemizovať a skrátenú pracovnú dobu uviedli rovno do praxe. Zamestnanci verejného sektora pracovali medzi rokmi 2015 a 2019 týždenne o 4 až 5 hodín menej v porovnaní s ostatnými ľuďmi na ostrove. Zmena sa dotkla 2500 pracovníkov, čo predstavuje približne jedno percento zamestnaných obyvateľov krajiny. Po zmene zmluvných podmienok naďalej poberali ten istý plat a plynuli im tiež totožné výhody ako v prípade 40-hodinového úväzku. Inštitúcia Autonomy and research organization the Association of Sustainable Democracy (Alda) v dodatočnom výskume zisťovala spokojnosť ľudí s touto novinkou. Všetci opýtaní mali výsostne pozitívny názor. Svoju skúsenosť popísali ako ohromujúcu a inšpirujúcu.

Zvýšili produktivitu, zlepšil sa im súkromný život

Zástupcovia Alda sa informovali medzi zamestnancami a verejnými inštitúciami aj o konkrétnych pozitívach, ktoré zaznamenali od skrátenia pracovného týždňa. Už takáto zmena mala podľa pracovníkov skvelý vplyv na ich súkromný život. Viac času trávili s rodinou, našli si priestor na vlastné záľuby a boli šťastnejší. Niektorí z nich poznamenali, že sa cítili slobodnejšie, čo pozitívne ovplyvnilo aj ich psychiku. Zaujímavý je aj postreh verejnej správy, ktorá zaznamenala výrazné zvýšenie produktivity práce. Zamestnanci boli spokojnejší, lepšie si oddýchli, čo sa pochopiteľne odzrkadlilo aj na ich výkonnosti.

Inšpirovali sa najmä menšie firmy

Po skončení projektu zaviedlo skrátený pracovný čas viacero islandských firiem. Väčšinou išlo o menšie spoločnosti, ktoré pristupujú k podobným zmenám flexibilnejšie. Rovnaký krok by chceli v budúcnosti urobiť aj na Novom Zélande a v Japonsku. Hoci skrátenie odpracovaných hodín ponúka zamestnancom veľkú výhodu, odborníci musia vyriešiť ďalší problém. Takéto plus sa, žiaľ, nedá uplatniť pri všetkých povolaniach. Mali by preto zvážiť napríklad kompenzáciu v podobe vyššieho platu či ďalších benefitov.

Aké zmeny plánujú v budúcnosti?

V oblasti zamestnaneckých pomerov sa diskutuje o viacerých novinkách. Najreálnejšie to vyzerá práve so skráteným pracovným týždňom. No odborníci sa doposiaľ nezhodli na tom, ako by to mohlo v praxi vyzerať. Jedna skupina uprednostňuje sedemhodinový pracovný deň. Druhá je zas za predĺženie víkendu, ktorý by začínal piatkom. Viaceré krajiny experimentovali aj s fixným platom či s príspevkom pre ľudí. Účastníci v takýchto projektoch získavali ako bonus k platu podporu od 500 do 1300 eur. Každý z nich si takúto pomoc pochvaľoval. Páčilo sa im zlepšenie životných podmienok, zredukovanie stresu či pocit väčšej slobody, pretože mohli investovať viac peňazí do zábavy a potešenia. Napriek tomu zatiaľ ani jedna vláda nepristúpila k trvalému vyplácaniu príspevkov.