Múzeum kysuckej dedine vo Vychylovke otvára svoje brány stavaním mája

Múzeum kysuckej dedine vo Vychylovke otvára svoje brány stavaním mája

28.04.2022 | Novinky v skanzene | Redakcia

Mesiac máj sa viaže k obdobiu lásky, energie či zrodu nového života. Znakom sily a rastu je májová zeleň na poliach, lúkach i záhradách.

Ako uvádza etnograf Kysuckého múzea Mgr. Pavol Markech: „Mágia lásky, života sa od staroveku spája s mesiacom máj, v ktorom sa jarné ľudové obyčaje prelínajú s príchodom letného obdobia. Magická funkcia stromov i zelene, prinášajúca nový život a zdravie v ľudovej tradícii, sa postupne logicky spojila s cirkevným obradoslovím, v ktorom má zeleň rovnako vysoko obradný význam. Ako jeden z najvýraznejších prejavov sa preto po stáročia udržiavalo v predvečer 1. mája stavanie vysokých stromov – „májov“ slobodným dievčatám zo strany mládencov po kysuckých dedinách a pľacoch. Mládenci ich stavali najskôr potajomky v noci pred 1. májom. Stromy mali prichystané vopred, zrezané, očistené od kôry a ukryté na kraji lesa. Hoci dievky vyzvedali, mládenci všetko držali v tajnosti a dievky v napätí. V ktorom dvore sa ráno objaví, a v ktorom nie?! Kysucké dievky žiarili šťastím, keď ráno uvideli v záhrade ozdobený vysoký „máj“. Ak staval „máj“ mládenec pre svoju milú, s ktorou mal vážnejší vzťah, pomáhala mu skupina kamarátov, no bolo im zrejmé, že sa jedná o jeho „májový strom“, ktorým prejavoval určitý záväzok vo vzťahu k milej. Mládenci, ktorí boli vo vážnejšom vzťahu, mali na postavený „máj“ zvrchované právo, kamaráti to samozrejme rešpektovali. Radi ho pomohli postaviť, veď sa potom spoločne zabavili. Mládenci sa predbiehali vo výške stromu a bohato zdobenom zelenom, prevažne smrekovom a jedľovom vrcholci – „polazničke“, pre svoju milú. Pod vrcholcom zvykli viazať na stužky venček z čečiny, alebo sa chceli odlíšiť tým, že vysokú žrď nafarbili bielou farbou. Išlo o prestíž, náklonnosť dievčiny aj dôkaz lásky. Niekde už na druhý deň obchádzali so spevom a muzikou svoje milé po dedine. Tie ich odmenili tancom, bozkami, pohostili koláčmi aj pálenkou pod svojím „májom“. Pod ozdobený vrcholec sa viazala fľaša pálenky, ktorá tam visela až do zloženia „mája“. Ostatným dievkam sa staval „máj“ na obecnom priestranstve. Oslava so zábavou pri muzike mala i na Kysuciach vnútroregionálne odlišnosti, niekde sa konala až po dvoch týždňoch, prípadne s váľaním „mája“.

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v nedeľu 1.5.2022 práve stavaním mája otvorí letnú sezónu v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. Hoci je otvorenie letnej sezóny na spadnutie, turistov a hostí treba informovať o prebiehajúcej rekonštrukcii na Historickej lesnej úvraťovej železnici, ktorá zostáva až do odvolania zatvorená. Návštevníkov aj v skanzene čaká pestrá paleta rozmanitého programu: nebude chýbať hudba, spev, tanec v podaní miestneho súboru FS Bystrica a poľskej skupiny Kapela Ludowa Jetelinka. Tešiť sa môžu aj na novú výstavu Ihlou maľované, ktorá prezentuje výšivky zo zbierok Kysuckého múzea. 

Program:

10.00- 15.00 hod. Prezentácie  remeselníkov

12.00 hod. Krojovaný sprievod od Multifunkčného objektu

12.15 hod. Zdobenie polazničky  pri obytnom dome Do Rybov

12.30 hod. Stavanie mája pri obytnom dome Do Rybov

13.00 hod. Svätá omša v Kaplnke panny Márie Ružencovej zo Zborova nad Bystricou

14.00 hod. Folklórne vystúpenie na pódiu pri Krčme z Korne