Milan Urban: Pri vytváraní lojality musí zamestnávateľ začať od seba

Milan Urban: Pri vytváraní lojality musí zamestnávateľ začať od seba

30.11.2020 | Milan Urban | Iveta Hricková

Jednou z veľkých výziev podnikateľov je udržať si kvalitného zamestnanca, ktorý je pre firmu veľkým prínosom. Nájsť toho správneho človeka býva častokrát poriadna drina. 

Keď ho už pritiahnete do svojho tímu, musíte pracovať na tom, aby mal dobré podmienky na napredovanie a bol správne motivovaný pre podávanie tých najlepších výkonov.

Dôležitým krokom je tiež vybudovanie lojality, pretože iba tak dokáže pracovník odovzdať svojej práci naozaj veľa. O správnom prístupe k zamestnancom a ich vhodnej motivácii sme sa porozprávali s podnikateľom Milanom Urbanom zo zvolenskej firmy URBAN SK, ktorá sa venuje distribúcii zváračskej techniky, a taktiež prevádzkuje menší penzión.

Na rok 2020 bude zrejme málo firiem spomínať v dobrom. Ako by ste ho zhodnotili z pohľadu vašej firmy?

Aj naša firma určite zaznamenala pokles. No keďže sme nepatrili medzi tie segmenty, ktoré museli byť dlhodobo zatvorené alebo nemohli predávať svoju činnosť, dopad na našu spoločnosť nebol až tak významný.

Podarilo sa vám využiť tento priestor aj na nejaké nové plány do budúcnosti, prípadne ste stihli niečo zmodernizovať?

Urobili sme bežné prevádzkové opravy, ktoré zatiaľ neboli také výrazné. Do budúcnosti máme plány, ktoré sú čoraz bližšie k uskutočneniu. Keďže všeobecne klesli ceny za materiály, to čo chceme realizovať, bude pre nás jednoduchšie uskutočniteľné. Kríza nám teda istým spôsobom pomohla. Kvôli nej klesali ceny a napríklad pracovná sila je preto dostupnejšia, vďaka tomu budeme môcť zrealizovať aj rekonštrukcie.

Ako ovplyvnila koronakríza vaše vzťahy so zamestnancami, ale taktiež vzťahy priamo medzi nimi? Prinieslo to aj nejaké napäté situácie?

Práveže nie. Každá kríza ľudí zomkne, pretože sa obávajú o prácu a o to, čo bude, keďže sa v iných firmách prepúšťa. Medzi nami to nespôsobilo zhoršenie pracovných vzťahov, skôr to situáciu na pracovisku zlepšilo. Rovnako to nezhoršilo vzťahy ani medzi zamestnancami. Snažia sa nevytvoriť žiadny problém, aby všetko dobre fungovalo.

Museli ste kvôli pozitívnemu prípadu koronavírusu odstaviť prevádzku?

Nikto zatiaľ nebol chorý. Ani po celoplošných testoch sme nemali žiadne výpadky a problémy.

Bolo ťažké motivovať ľudí k tomu, aby neupadali na dobrej nálade a napriek všetkým ostatným vplyvom odvádzali výborné výkony?

Bolo to neisté obdobie, lebo vláda stále menila opatrenia a nikto nevedel, aké opatrenia budeme musieť implementovať v blízkej budúcnosti. Veľa firiem v tom období prepúšťalo, preto to nebolo až také ťažké. Aj v tomto prípade sa báli, že by mohli prísť o prácu, pokiaľ by mali horšie výsledky. Snažili sa teda viac ako mimo krízy a všetko prebehlo hladko.

Na akých pilieroch je podľa vás postavený dobrý vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom?

Je to serióznosť, spoľahlivosť a vzájomná podpora.

Veľmi dôležitým bodom pri pracovnej disciplíne je vypestovať lojalitu voči firme. Dokážu sa zamestnanci takto ochotne prispôsobiť? Ako im v tom môže pomôcť zamestnávateľ?

Zamestnávateľ musí začať predovšetkým najskôr od seba. Zamestnanci si do určitej miery vyberajú pre koho budú pracovať a ak zamestnávateľ splní ich očakávania, aj oni sa automaticky stávajú lojálnymi.

Čo by mal podnikateľ urobiť, keď vidí, že jeden zo zamestnancov viditeľne stagnuje a prišiel o chuť odvádzať pre firmu hodnotné výkony?

Myslím si, že je určite dobré porozprávať sa s ním a pokúsiť sa zistiť koreň problému, čo je príčinou. Ak je to možné, mali by ju spoločne odstrániť, alebo sa o to aspoň pokúsiť. Ak to nie je možné, netreba sa brániť ukončeniu pracovného pomeru.

Akým ste šéfom? Máte so svojimi zamestnancami priateľský vzťah alebo je podľa vás vhodnejšie udržiavať si určitý odstup?

Jednoznačne uprednostňujem odstup, ale zároveň je to aj veľmi individuálne. Mnoho ľudí nechce pracovať pre niekoho, kto sa ich stráni alebo kto sa od nich drží príliš ďaleko. Takže sa v podstate prispôsobujem tomu, ako to vníma ten človek. Uvážim, čo je v ktorej situácii najvhodnejšie. No vo všeobecnosti mám radšej odstup.

Zamestnanci sú dôležitou vizitkou každej firmy. Má vaša spoločnosť program, ktorým by podporovala dodatočné vzdelávanie zamestnancov? Prípadne sa snažíte prinášať im stále nové poznatky, ktoré vylepšujú ich pracovné výkony?

Pri uvádzaní nových výrobkov na trh mávame produktové školenie. Okrem toho, aby mali pohodu pri práci, pristupujem ku každému z nich individuálne a snažím sa podporiť ich v tej oblasti, kde stagnujú, respektíve kde jeho pracovné výkony nie sú dostatočné.

Ako je to s fluktuáciou vo vašej firme? Darí sa vám dlhodobo udržať dobrých zamestnancov?

V našej firme máme dlhodobých zamestnancov, pretože fluktuácia nám dosť komplikuje život, je s ňou veľa práce. Takže môžeme povedať, že v súčasnosti máme len dlhoročných pracovníkov.

Čo so zamestnancom, ktorý sa už nemá v kariérnom rebríčku kde posúvať a kvôli tomu začína jeho práca stagnovať?

Vtedy môžeme stanoviť individuálny plán, za splnenie ktorého je odmena. No ak je finančná odmena alebo kariérny postup jediným motívom samotnej práce, nie je to ideálny stav. Pri takomto prístupe sa skôr či neskôr dostaví syndróm vyhorenia. A len pomalý rast je dlhodobo udržateľný.