Máme ôsmy UNESCO prírastok. Čo pekné nám predstaví?

Máme ôsmy UNESCO prírastok. Čo pekné nám predstaví?

19.08.2021 | Pamiatky UNESCO | Iveta Hricková

Slovensko malo doposiaľ v zozname hmotného a nehmotného dedičstva UNESCO sedem záznamov. K týmto jedinečnostiam pribudla ôsma novinka, o ktorú sa delíme s Rakúskom a Nemeckom.

Vyberte sa s nami po stopách jedinečného kultúrneho dedičstva, ktoré sme zdedili od Rimanov.

Hranica Rímskej ríše

Na konci júla pribudol do zoznamu UNESCO pamiatok Dunajský Limes. Ten bol v minulosti súčasťou hraníc Rímskej ríše, rozprestierajúcej sa až na troch kontinentoch. Najväčšiu plochu zaberala v Európe, u nás prechádzala oblasťou okolo súčasnej Bratislavy a Iže. Podľa historikov mohol obranný val, určujúci hranice krajiny, kedysi smelo konkurovať Veľkému čínskemu múru. V minulosti údajne dosahoval dĺžku až 5000 kilometrov. Jeho súčasťou boli jednoduché stavby, využívané vojakmi. V súčasnosti sa z neho podarilo uchovať iba malú časť a kvôli tomu patrí medzi historicky mimoriadne cenné pamiatky. Doteraz zaradili k UNESCO atrakciám tri jeho úseky. Dva z nich sa nachádzajú v Anglicku a sú uchované v dobrom stave. Jeden sídli v Nemecku, kde mali Rimania rovnako silný vplyv ako aj na území našej krajiny.

Spoločná nominácia s Rakúskom a Nemeckom

Dunajský Limes sa zaradil do zoznamu chránených pamiatok po tajnom hlasovaní, ktoré prebehlo v Číne. Slovensko podávalo návrh na zápis spoločne s Rakúskom a Nemeckom. Tieto tri krajiny združujú najrozsiahlejšiu, objavenú časť rímskeho hraničného múru. Viaceré pozostatky nám ponúkajú svedectvo veľkolepého obranného systému, ktorý v minulosti používali Rimania. Naši historici sa pokúšali o zaradenie medzi UNESCO pamiatky dovedna štrnásť rokov. Vysnívaný úspech sa im podaril až po prepojení celého Dunajského Limesu. Ten zaujal i hlasujúcich odborníkov.

Združuje 77 pamiatok

V čase Rímskej ríše hranice nemávali iba podobu vysokých múrov. V podaktorých úsekoch totiž prechádzali do strážnych veží alebo do nich zakomponovali obydlia pre vojakov. Vďaka tomu sa postupne rozrastali nové osady, kde nechýbali ani slávne rímske kúpele. Dunajský Limes mal len v Rakúsku vyše 360 kilometrov. Na tomto území vojaci postavili štyri legionárske tábory, štyri tábory pre pomocné vojská a dvadsať veží s vyhliadkou na okolie. Vďaka tomu bola ríša takmer nenapadnuteľná a mala jeden z najprepracovanejších obranných systémov sveta. V súčasnosti sa v dunajskej časti uchovalo 77 pamiatok, spoločne zapísaných do zoznamu UNESCO dedičstva. V Rakúsku je to napríklad pozostatok mesta Carnuntum, v blízkosti našich hraníc.

Vzácne vojenské kastely

Slovensko má v Dunajskom Limese dvojnásobné zastúpenie. V oboch prípadoch sa nám podarilo nájsť a uchovať pozostatky dvoch vojenských kastel v Rusovciach a v Iži. Tábory v minulosti slúžili pre chlapov, ktorí strážili hranice Rímskej ríše a žili tam aj so svojimi rodinami. V lepšom stave je Gerulata pri Rusovciach, postavená približne v 2. storočí. Počas archeologických prác boli odhalené základy pôvodnej budovy, ktorá následne pokračovala ako súčasť obranného múru. Vojaci tam podľa odhadov historikov žili do 4. storočia, keď ich stiahli z celej oblasti Panónie.

Zdroj foto: Facebook