Kristína Šperková: "Urobiť z alkoholu tabu vôbec nepomôže."

Kristína Šperková: "Urobiť z alkoholu tabu vôbec nepomôže."

30.04.2021 | Kristína Šperková | Danka Šoporová

Čokoľvek budeme hovoriť alebo nehovoriť dieťaťu, nemá taký dopad ako to, čo dieťa medzi dospelými vidí a zažíva," tvrdí prezidentka globálnej organizácie Movendi International.

Nie je dobré stav opitosti dieťaťa len tak prijať, vždy niečo znamená. Nikdy to nie je bezvýznamné.

Kristína Šperková je prezidentkou globálnej organizácie Movendi International, ktorá sa zaoberá rozvojom spoločnosti prostredníctvom prevencie škôd spôsobených alkoholom. Žije vo Švédsku, no online sme sa s ňou spojili a porozprávali aspoň v krátkosti na tému rodičia, deti a alkohol

Ako môžu vyzerať dôsledky, pokiaľ túto dôležitú tému zanedbáme a vo vzťahu k deťom ju vyhodnotíme ako tabu alebo skôr banalitu?

Urobiť z alkoholu tabu v žiadnom prípade nepomôže, hlavne keď dieťa vidí svojich rodičov ten alkohol piť pri rôznych príležitostiach. Takáto situácia vedie hlavne k tomu, že dieťa pravdepodobne bude chcieť alkohol vyskúšať a bude mu pripisovať vyššiu hodnotu, než alkoholu prináleží. Pravdaže do toho vstupujú aj iné faktory, ako napríklad vzťah rodičov so svojím dieťaťom, spôsob komunikácie, trávenie voľného času s dieťaťom. Nikdy to nie je len jedna vec a jedna správna odpoveď. Nedá sa povedať: „Nerobte z alkoholu tabu“, a všetko bude v poriadku. Výchova dieťaťa je komplexná záležitosť. Záleží na tom, v akej celkovej psychickej pohode dieťa je alebo nie je, aké sú ostatné deti v jeho okolí, akých aktivít sa zúčastňuje, kým sú tie aktivity vedené, aké vzťahy prevládajú v rodine atď.

Banalizovanie alkoholu tiež nepomáha, hlavne ak vieme, že alkohol je súčasťou života dieťaťa, povedzme medzi rovesníkmi, a že sa tou témou dieťa nejakým spôsobom zaoberá. Je veľmi dobré porozprávať sa s dieťaťom aj o filmoch či reklamách, prípade influenceroch, ktorí alkohol propagujú. Deti sú vnímavé a učia sa hlavne zo správania druhých. Čokoľvek budeme hovoriť alebo nehovoriť dieťaťu, nemá taký dopad ako to, čo dieťa medzi dospelými vidí a zažíva.

Mnoho rodičov nad excesmi svojich detí prižmúri oči. Veď predsa raz – dva razy sa opiť ešte nič neznamená. Kam až môžu vyústiť dôsledky bezbrehej tolerancie?

Bezbrehá tolerancia môže viesť až tak ďaleko, že sa to dieťa alkoholom otrávi. Pravidlá v rodine a ich dodržiavanie pre dieťa veľa znamenajú. Aj keď sa mu nepáčia a možno by chcelo viac „voľnosti“, pravidlá pomáhajú život trochu viac štruktúrovať a vyznať sa v ňom, často pomôžu deťom predísť problémom s už spomínaným alkoholom či s inými drogami. Ale opäť musím dodať, že iba o samotné pravidlá nejde. Záleží na tom, ako sú podané, prezentované, či dieťa pozná kontext, či dospelým, ktorí tieto pravidlá stanovujú, dieťa dôveruje, respektíve či samotní dospelí dodržujú pravidlá, ktoré v živote majú a podobne.

Ak sa dieťa raz – dva razy opije, je dobré zistiť, prečo. Chcelo to vyskúšať, chcelo zapadnúť do skupiny, nevedelo, čo robí, chcelo sa vyložene opiť a možno na chvíľu zabudnúť na realitu? Dôvodov môže byť veľa a s tým konkrétnym treba následne pracovať. Nikdy nie je dobré stav opitosti len tak prijať, vždy niečo znamená. Nikdy to nie je bezvýznamné.

Kde, respektíve v akom prostredí, sa dieťa dostane k alkoholu po prvý raz?

Najčastejšie v prostredí rodiny. Je bežné, že rodičia ponúkajú alkohol svojím deťom, pretože si myslia, že to potom nebude pre deti zakázané ovocie a nebudú také zvedavé, keď sú s rovesníkmi. Efekt býva skôr opačný. Deti, ktorým alkohol ponúknu rodičia, pijú viac alkoholu ako tie, ktoré ho od rodičov nedostanú. Je to kvôli tomu, že si myslia, že ich rodičia popíjanie odsúhlasili, takže to asi nebude problém ani v inej spoločnosti, napríklad s rovesníkmi. Naviac, informácie o škodlivosti alkoholu stratia na význame, keďže rodičia zjavne žiadne škody nevidia.

Druhou kategóriou sú rodičia kamarátov, ktorí majú podobné presvedčenie, že takto tie deti vlastne nebudú považovať alkohol za čosi atraktívne. Niekedy sa títo rodičia chcú ukázať pred vlastnými deťmi a byť „cool“ rodičia v očiach ich kamarátov. Je síce možné, že sa im to podarí, ale tieto deti budú mať väčšiu pravdepodobnosť vypestovania si určitého problému s alkoholom. A ďalším zdrojom alkoholu sú kamaráti.

Partia teda tiež robí svoje. Ako sa nenechať vyhecovať kamarátmi a slušne ponuku konzumovať alkohol odmietnuť, aby neutrpela povesť dieťaťa? Všetci vieme, že tlak kamarátov už dokázal narobiť poriadnu šarapatu.

Na toto je dobré, aby deti trávili čo najviac času v organizovaných aktivitách, kde vedúci krúžkov, učitelia a podobne, aktívne pracujú na emočnom a sociálnom rozvoji dieťaťa (či už ide o športové krúžky, umelecké, modelárske, na tom nezáleží), a kde ten tlak kamarátov konzumovať alkohol či iné drogy nemá priestor. Ďalej aj kvalitný rodinný čas zohráva dôležitú úlohu. Počas týchto rodinných chvíľ sa buduje dôvera a otvorenosť medzi rodičmi a dieťaťom. Tieto deti majú tendenciu oveľa ľahšie odolať prípadným tlakom rovesníkov. Ak má dieťa vybudovaný pocit, že niekam patrí, že sú ľudia, ktorým na ňom záleží, tak nebude mať potrebu patriť tam, kde sa kladú podmienky - konzumácia alkoholu. Ale tu je dôležité povedať, že toto je z veľkej časti na dospelých. Na jednej strane učíme deti povedať nie, ale mali by sme sa sústrediť na deti, ktoré k takémuto správaniu nabádajú a pozrieť sa na to, čo za tým je, prečo to robia.

A na záver otázka: Je veľmi negatívna skúsenosť s alkoholom na vlastnej koži pre dieťa dostatočným stimulom, aby mu dalo stopku?

Nie, nie je. Môže byť, nevylučujem to, ale je dôležité, ako tú skúsenosť dieťa spracovalo. Napríklad, môže byť skupinou kamarátov oslavované ako hrdina (kamaráti možno len skrývajú strach zo situácie, ale nik sa neodváži to priznať), no a to ho môže viesť k ďalším, dokonca podobným epizódam. Alebo môže byť vysmiate, že je slabé, nezvládlo to. To rovnako neraz vedie k pokusom dokázať, že to tak nie je. Takže v krátkosti, takáto skúsenosť nemusí viesť k vyhýbaniu sa alkoholu.

O Movendi SK

...je mladou organizáciou, ktorej členovia vytvárajú podmienky pre zdravší život všetkých, okrem iného aj vlastným životným štýlom bez alkoholu a iných drog. Prezidentkou Movendi International, ale zároveň i Predsedníčkou Movendi SK, je práve Kristína Šperková. Primárnym poslaním je napĺňanie sociálnych, záujmových a kultúrnych potrieb všetkých obyvateľov Slovenska, ktorí sa chcú združovať v zdravom prostredí bez alkoholu a ďalších drog, a taktiež zapájať sa do aktivít založených na princípe dobrovoľníctva, spolupatričnosti, tolerancie, altruizme.

Členovia sa aktívne podieľajú na zvyšovaní povedomia o negatívnych efektoch alkoholu a iných drog, presadzovaní i popularizácie efektívnych legislatívnych opatrení odporúčaných Svetovou Zdravotníckou Organizáciou. Tie prispievajú k predchádzaniu a znižovaniu škôd spôsobených alkoholom a inými drogami. Cieľom zduženia je dlhodobo vytvárať platformy, zázemia a útočištia na napĺňanie poslania združenia.