Hľadáte program na večer? Už DNES sa uskutoční jeden naozaj významný koncert!

Hľadáte program na večer? Už DNES sa uskutoční jeden naozaj významný koncert!

09.05.2022 | Slovenská filharmónia | Redakcia

V Slovenskej filharmónii sa totiž uskutoční už šiesty abonentný koncert Slovenského komorného orchestra. Pôvodne plánovaný termín koncertu sa z nedele 8. mája presúva z prevádzkových dôvodov na pondelok 9. mája 2022.

S členmi komorného orchestra vystúpi slovenský herec a recitátor Štefan Bučko, ktorý program večera doplní výberom z Hviezdoslavových Krvavých sonetov. Na programe zaznejú diela Josefa Suka, Dmitrija Šostakoviča, Romana Bergera a Valentina Silvestrova. Koncert sa začne o 19.00.     

„Je to silný protivojnový program, ale veríme že s optimistickým vyznením mierového, krásneho posolstva, ktoré vám venujeme v Slovenskej filharmónii,“ hovorí Marián Turner, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie.                                           

Na úvod večera zaznie Meditácia na staročeský chorál Svatý Václave, op. 35a českého skladateľa Josefa Suka, ktorá je súčasťou voľného triptychu venovaného reflexii 1. svetovej vojny. Program bude pokračovať Komornou symfóniou, op. 110a Dmitrija Šostakoviča, ktorú skladateľ venoval obetiam vojny a fašizmu. Nasledovať bude Post scriptum Romana Bergera, dielo inšpirované nápisom na stene vo varšavskom gete: "Verím v slnko, aj keď nesvieti. Verím v lásku, aj keď ju necítim. Verím v Boha, aj keď mlčí." Na záver koncertu zaznie Modlitba za Ukrajinu Valentina Silvestrova z roku 2014 pre miešaný zbor. Jej slová sú aj v týchto dňoch aktuálne: „Pane, ochraňuj Ukrajinu. Daj nám silu, vieru a nádej.“ Na koncerte zaznie jej úprava pre komorný orchester. Dramaturgiu koncertu umocní výber Hviezdoslavových Krvavých sonetov.

„Hviezdoslav si pre svoj spontánny protivojnový výkrik zvolil sonetovú formu, ktorá je určená na spievanie o láske, ale v tomto prípade sa ukázalo, že má nesmiernu výrazovú silu, hoci hovorí o utrpení, skaze a stáva sa prorockou obžalobou každého, kto si chce podmaniť iné národy ničivou silou. Vo svojom plamennom sonetovom prejave Hviezdoslav nenachádza jediný dôvod, ktorý by mohol byť ospravedlnením na vyvolanie vojny a obžalúva tých, ktorí zneužívajú kresťanstvo: „Ó ľudstvo, ľudstvo! Tak si vzdialené / nebolo nikdy od príkazu Krista: / Blížneho miluj ako seba, sčista / a bez výhrady splna, iskrenne. (sonet 8). Dnes nie je dôvod na radosť, aj bezmála 108 rokov po svojom vzniku majú Krvavé sonety stále až mrazivo aktuálnu hodnotu,“ dodáva Štefan Bučko.

Záštitu nad podujatím prevzal predseda vlády SR Eduard Heger.