Havária v jednej zo slovenských knižníc. Výzva pre milovníkov literatúry!

Havária v jednej zo slovenských knižníc. Výzva pre milovníkov literatúry!

07.03.2021 | Poškodená knižnica | Milan Cigánik

Nepriazeň osudu zasiahla knižnicu Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Knižnica prišla o 6 800 knižných výtlačkov, ktoré skončili pre poškodenie v kontajneri.

Na začiatku marca, keď rezonoval verejnosťou Týždeň slovenských knižníc, zasiahla novozámockú knižnicu nepríjemná situácia. Na svojom profile na sociálnej sieti informovali o vytopení niektorých priestorov, v ktorých uchovávajú prevažnú časť literatúry. Poškodené knihy už nebolo možné zachrániť, preto museli skončiť v koši. Knižničný fond bol ochudobnený o takmer 7-tisíc výtlačkov. S vyhadzovaním kníh si vystačili s pomocou vlastných zamestnancov.

Následkom havarijného stavu pivnice boli tiež nútení do odvolania pozastaviť online výpožičky kníh na Tureckej ulici v oddelení Náučnej literatúry. Dočasne prebiehalo objednávanie a výpožičiavanie literatúry v pobočke na Radničnej ulici. Od polovice mesiaca však výpožičky znovu obnovujú. „Od 15. marca 2021 bude Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch na Tureckej ulici č. 36 opätovne fungovať ako výdajné miesto pre vopred objednané knihy a časopisy. Z dôvodu zotrvávajúceho havarijného stavu v budove, výdajné miesto bude fungovať v obmedzenom čase," informuje knižnica.

Neobjasnená príčina vytopenia

Knižnica doposiaľ nebola schopná objasniť príčinu spôsobenej havárie, čo zdôvodňuje tým, že nie sú na to odborne spôsobilí. „Vzniknutú havarijnú situáciu v objekte budovy, v ktorej je Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v prenájme, sme vlastnými silami zvládli. V súčasnosti je tento stav riešený ako poistná udalosť, preto o dôvodoch a príčinách havárie v budove poisťovne nemáme kompetenciu, a ani odbornú spôsobilosť, vyjadriť sa," prezradilo nám vedenie knižnice.

Môžu pomôcť darcovia a i sponzori

Novozámčania a ľudia z okolia ale môžu knižnici pomôcť darovaním kníh, ktoré im zavadzajú na poličke alebo im zvýšia pri upratovaní knižnice. Od každého sa ráta akákoľvek pomocná ruka. Knižnica vie čiastočne vykryť spôsobené straty taktiež z finančných prostriedkov na to určených. „Straty na knižnom fonde predstavujú 3,5% z celkové počtu kníh. Tie sú v počte, ktorý sme schopní v priebehu tohto a budúceho roka nahradiť z prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja, poistnej udalosti, Fondu na podporu umenia a v neposlednom rade od darcov a sponzorov," dodalo na záver vedenie knižnice aspoň trošku pozitívnu správu.