Ešte stále sme sa to nenaučili. Kde robievame najčastejšie chyby pri recyklovaní?

Ešte stále sme sa to nenaučili. Kde robievame najčastejšie chyby pri recyklovaní?

23.08.2021 | Správne recyklovanie | Iveta Hricková

Slováci nechcú zaostávať za európskym trendom a usilovne sa pustili do poctivého recyklovania. I keď ku smetným košom pravidelne prichádzame s niekoľkými taškami, naša dobrá vôľa je niekedy márna. Za všetko môže nesprávne triedenie, ktoré ničí všetky snahy.

Recyklujeme viac než v minulosti

Dobrou správou je zvýšený záujem Slovákov o recykláciu. Keď sa začalo hovoriť o šetrnejšom správaní k životnému prostrediu, boli sme - oproti iným krajinám, minimálne o jeden krok pozadu. Zatiaľ čo v zahraničí sa separovanie stalo bežnou záležitosťou už pred viac ako dvadsiatimi rokmi, u nás trvalo dlhšie, kým sa rôznofarebné kontajnery dostali aj do malých obcí. Našťastie sa už triedenie komunálneho odpadu stalo aj pre nás každodennou rutinou. Napríklad, v Košiciach v roku 2020 recyklovalo až o 22 percent viac obyvateľov. Veľkou motiváciu je zvýhodnenie sumy, ktorú platíme za odvoz smetí či uvedomelejší prístup k prírode.

V čom robíme najviac chýb?

Hlavný problém predstavujú kompozity, čiže predmety zložené z viacerých druhov materiálu. To znamená, ak majú povedzme niektoré sklenené fľaše od oleja plastový vrchnáčik na dávkovanie či hračky, pozostávajúce z rôznych súčiastok. Bežní užívatelia ich nerozoberajú, a to komplikuje prácu ľudí v triedičkách odpadu. Chybu robievame aj pri skladovaní odpadkov. Krabice neskladáme a plastové nádoby nestláčame. V kontajneroch preto zaberajú priveľa miesta a podaktorí ľudia musia vyhadzovať už separované veci do zmesového komunálneho odpadu. Častejšie by sme mali čítať značky na obaloch, aby sme vedeli, do akého smetiaka ich treba hádzať. V neposlednom rade stále nesprávne triedime odpad do jednotlivých kontajnerov. Nečítame si presné návody a kvôli tomu hádžeme keramiku do skla, čo spomaľuje prácu v triedičke smetí.

Prudký nárast papierového odpadu

Za uplynulý rok bol v triedičkách odpadu spozorovaný zaujímavý trend. Za iných okolností bývajú kontajnery s papierom tie najprázdnejšie. Počas minulého roka sme však prudko zvýšili práve tento typ odpadu. Hlavným dôvodom je pandémia. Prevádzkovatelia museli kvôli opatreniam zavrieť väčšinu obchodov. Kvôli tomu ľudia viac presedlali na online nakupovanie. A práve tento trend zvýšil spotrebu kartónov, ktoré zaplňujú smetné koše na papier.

Ako správne triediť odpad?

Zelené kontajnery – sklo

Čo do nich patrí – sklenené nádoby, črepy, tabuľové sklo

Čo do nich nepatrí – porcelán, keramika, zrkadlo, žiarovky, autosklo, televízne a počítačové obrazovky

Žlté kontajnery - plast

Čo do nich patrí – PET fľaše, kelímky z potravín, obaly z kozmetiky a čistiacich prostriedkov, ktoré musíte vymyť, igelitové a fóliové obaly, sáčky, polystyrén

Čo do nich nepatrí – PET fľaše od oleja, všetky obaly od chemikálií a olejov, odpadové rúry, podlahové krytiny

Ak nemáte samostatné smetné nádoby na kov, tak ho taktiež vyhadzujete do žltých košov.

Modré kontajnery - papier

Čo do nich patrí – časopisy, noviny, letáky, kancelársky papier, papierové obaly, krabice, kartóny, papierová lepenka

Čo do nich nepatrí – mokré alebo mastné papiere, plienky, použité hygienické vreckovky, tetrapaky a obaly z nápojov, kopírovacie papiere

Červené kontajnery - kov

Čo do nich patrí – konzervy, kovové nádoby, alobal, menšie kusy kovov

Čo do nich nepatrí – veľké kusy kovov, patriace do zberných surovín, kovy znečistené chemickými prípravkami alebo inými látkami, ktoré sa nedajú vyčistiť

Hnedé kontajnery - bioodpad

Čo do nich patrí – odpad z čistenia zeleniny a ovocia, odpad zo záhrad alebo kvetináčov, zvyšky kávy i čaju, konáre a listy zo stromov

Čo do nich nepatrí – výkaly, vlasy, popol, zvyšky jedla, mäsa, vajec, kamene, uhynuté zvieratá