Ešte stále je čas. Prečo sa zapojiť do projektu "Detský čin roka"?

Ešte stále je čas. Prečo sa zapojiť do projektu "Detský čin roka"?

30.04.2021 | Detský čin roka | Milan Cigánik

Hovorí sa, že dobrý skutok má byť odmenený. Inak tomu nebude ani tento rok, kedy sa uskutoční 21. ročník projektu „Detský čin roka“. Patronát nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR.

V rámci projektu „Detský čin roka“ boli deti vyzvané, aby nakreslili alebo opísali dobrý skutok, ktorý vykonali oni alebo ich kamaráti. Druhá výzva bola adresovaná pedagógom a všetkým dospelým, aby motivovali deti a podporili ich snahu vykonávať dobré skutky. Mali by sa s deťmi rozprávať o význame dobra a o dôležitosti pomáhať iným ľuďom.

„Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy, ako je záchrana života, ale aj každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, alebo podporiť,“ informovala koordinátorka projektu DČR Magdaléna Fábryová.

Detaily projektu

„Detský čin roka“ je originálny školský projekt, ktorého úlohou je motivovať deti a dospievajúcu mládež k tomu, aby robili dobré skutky a pomohol im zorientovať sa v tradičných hodnotách. Prostredníctvom skutočných príbehov sa deti učia chápať rozdiel medzi dobrom a zlom. Ústrednou témou je hodnota ľudského života, zdravie a choroba, pomoc v rodine, pomoc priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca a nezištnosť.

Skutočné príbehy majú deťom ukázať, aké rozličné podoby môže mať pomoc a  spolupatričnosť. Jednotlivé epizódy sa čítajú na školách, aby mali žiaci možnosť vcítiť do postáv reálnych detských hrdinov. Snahou je, podporiť v nich pocit zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú i za medziľudské vzťahy vo svojom okolí.

Za 20 rokov existencie projektu sa doň zapojilo viac než 1 700 000 detí z celého Slovenska, do posledného ročníka sa prihlásila dokonca každá piata škola. Detský čin roka 2021 sa teší výraznej podpore tlačených a elektronických, celoštátnych i regionálnych médií.

Má viacero fáz

V prvej etape sa v mesiacoch marec až jún vyšle výzva deťom a pedagógom, aby sa zapojili do projektu. Vytlačí sa 10 tisíc plagátov, ktoré budú distribuované do približne 2300 škôl a školských úradov. V druhej fáze - v mesiacoch júl až august, sa začne čítanie a spracovávanie listov s príbehmi. Vybraných bude päť skutkov v týchto kategóriách:

  • Záchrana života
  • Pomoc v rodine
  • Pomoc rovesníkom
  • Pomoc ľuďom
  • Pomoc prírode
  • Dobrý nápad
  • Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin
  • Dobrý čin na nete

V ďalšej etape, v mesiacoch september až november, prebehne samotné hlasovanie. Pripravuje sa pedagogický materiál, ktorý bude obsahovať motivačné témy a nominované skutky. Šesťtisíc exemplárov sa rozošle školám a školským úradom. Deti a pedagógovia materiál rozpracujú na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka alebo v školských kluboch.

Cez skutočné príbehy sa žiaci učia chápať, čo je dobré, ako pomôcť a podporiť iných, ako ochrániť ľudí i prírodu. Následne deti môžu posielať svoje hlasy tým príbehom, ktoré považujú za najcennejšie. Pre dospelých sa v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk pripravuje online anketa. Jej prostredníctvom sa môžu aj oni zapojiť do hlasovania, zoznámiť sa a tiež inšpirovať príbehmi detí. Skutok s najväčšou podporou verejnosti získa ocenenie „Cena ĽudiaĽuďom.sk“. Poslednou fázou projektu je decembrové slávnostné vyhlásenie výsledkov.

Takto sa stanete jeho súčasťou

Do projektu sa môžu zapojiť žiaci prvých až deviatych ročníkov základných škôl a špeciálnych základných škôl, alebo študenti primy až kvarty osemročných gymnázií. Školáci napíšu správu o svojom čine najviac v rozsahu jednej strany formátu A4.  Môžu opísať aj dobrý skutok iného dieťaťa do veku15 rokov alebo kolektívny skutok, tu je však potrebné uviesť, koľko mladých ľudí sa na jeho realizácii zúčastnilo. Do  písania príbehov detí do 15 rokov majú možnosť sa zapojiť aj pedagógovia alebo iné dospelé osoby. Opísané činy musia byť pravdivé a už zrealizované. Čas, kedy sa uskutočnili nie je ohraničený. Pisatelia ich zaradia do jednej zo siedmich, vyššie uvedených kategórií.

Správy o dobrom skutku je možné zaslať prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 30. júna 2021:

https://www.detskycin.sk/sk/projekt-dcr/prihlasovanie-pribehov/formular.html